Útközben…

20 Júl

Többször belekezdtem, hogy a legutóbbi “béketárgyalások” ismételt kudarcáról, azok miértjéről írjak, de közbe jött a gyilkossággal végződött hármas emberrablás és mindkettőt felülírja a jelenleg zajló katonai akció.

Ez utóbbi minden mozzanatáról bőséges információt nyújtanak a médiák, mely információk részben az alapvető tájékozottság hiányát tükrözik, amelyhez egyes orgánumoknál még az eleve alaphangot megadó Izrael ellenesség (lánykori nevén: antiszemitizmus) is társul.

 

Az alábbiakban kísérletet teszek arra, hogy néhány dolog a helyére kerüljön.

 

A jelenlegi helyzet kialakulásához egyértelműen a Fatah és a Hamasz által létrehozott egységkormány vezetett.

Sokan helyeselték ezt a szövetséget, mondván, hogy a “béketárgyalások”-hoz vezető egyetlen utat jelenti. Már ez a feltevés is hibás, mert a Hamasz alapszabálya eleve kizár minden megegyezést Izraellel és egyetlen, mondhatni fő céljának nem csak az ország eltörlését tekinti, de zsidómentes övezetet is vizionál a térségben. Ugyanakkor a Fatah-ot képviselő Mahmud Abbasz (közismert nevén Abu Mázen) tárgyalópartnerünk a béke elérésében.

Ilyen felállás mellett miért is jött létre az egységkormány?

A Hamasz részéről mindenképpen gazdasági okokból. Kiürült a pénztár, terrorakciókba kezdett, ezzel provokálva Izraelt a válaszlépésre, majd telesírta a világot, hogy az ujjáépítéshez támogatókat találjon. Három hónapja nem tudott fizetést adni az tisztségviselőknek, ugyanis a katari átutalások nem érkeztek meg.

Mahmud Abbasz vállalta, hogy  – belső legitimációja érdekében –  (mandátuma 10 éve lejárt) több, mint 40 ezer tisztségviselő bérét állja. Úgy gondolkozott, hogy ezzel a lépéssel a külvilág felé is a legitim békepartner szerepében tetszeleghet és az ENSZ segítségével – tárgyalások nélkül – eljuthat az államalapításig.

Tervét meghiúsította a gyilkossággal végződött hármas emberrablás, amely már csak azért is kellemetlen volt számára, mert az eset a Palesztin Hatóság  területén történt. Ilyen körülmények között, a külvilág felé nem vállalhatta, hogy az emberrablást, mint legitim lépést jóváhagy, ezért azt nyilvánosan  elítélte és elkezdett kihátrálni a koalícióból.

Így a Hamasz számára tulajdonképpen sikertelenül végződött emberrablás és gyilkosság után változatlanul ott áll fillér nélkül.

Ennek ellenére, először csak a dzsihádlistáknak “engedélyezte” a rakéták indítását Izrael civil lakossága ellen, majd később ő is csatlakozott. Ezzel két legyet akart ütni egy csapásra: Az arab világ felé megerősíteni legitim vezetői szerepét, közben Izraeltől engedményeket kicsikarni.

Számítása nem jött be, ugyanis Izrael két napig még csak nem is válaszolt, az egyedüli védő intézkedés a kipát barzelek (vaskupola rendszer) csatasorba állítása volt, a rakétaeső kivédésére.

A rakéta elhárító pajzs az ismételt rakétázások megindítása óta, amikor is a Hamasz 9 ezer rakétával rendelkezett, elfogott három ezret. Ezer becsapódott. Ebből 8% valamilyen célba talált, a többi u.n. nyitott területen ért földet. Azóta, a mai napig még száz rakétát indított izraeli területre. Megjegyzendő, hogy a rakétaelhárító rendszer 95%-os hatásfokkal üzemel és egy rakéta ára 50 ezer shekel.

 

Az “öntött ólom” nevű katonai akció során (2009) a rakéták legnagyobb részét a Hamasz nyitott területről indította, míg jelenleg – a katyusák kivételével – lakóházak, közintézmények közé telepített kilövő silókból. A silókat összekötő kiszolgáló alagutak pedig a házak alatt húzódnak. Ebből egyértelműen látszik, hogy az övezetbe bejuttatott építőanyag jó része ezek építésére, illetve a Hamasz vezetők bunkereinek kialakíátsára szoltált. Ez utóbbiak is lakóházak alatt találhatók és azt is tudni lehet, hogy a Hamasz vezetők a gázai Shifa kórház alatt bujkálnak.

A katonai akció alatt eddig három, pár óra időtatamú tűzszünet lépett életbe. Mindhárom abból a célból, hogy a civil lakosság részére a humanitárius okokból indokolt élelmiszer, egyéb fogyasztási cikkek az övezetbe kerüljenek. Izrael mindhárom esetben tartotta magát a megállapodáshoz azzal, hogy amennyiben a Hamasz azt megszegi, részünkről is tárgytalan. Mindhárom alkalommal megszegte!

 

Mint ilyen esetekben szokásos, különböző országok érzik az elhivatottságot a tűzszünet tető alá hozására. Legutóbb Katar, Törökország és az USA jelentkezett, de az egyetlen, aki ennek érvényt is tud szerezni, az Egyiptom. Ők ennek eleget is tettek – volna, de a Hamasz a feltételekre oda sem figyelve, csípőből elutasította. Majd egy 10 pontos diktátumot nyújtott be, melyben a tűzszünet realizálásának feltételeként  olyan követelésekkel lépett fel, amit Egyiptom  (de más, józanul gondolkodó állam sem) nem tud és nem is akar teljesíteni. Szerepelt a követelések között az egyiptomi határok megnyitása személy -és áruforgalom előtt, repülőtér építése a gázai övezetben…

Mindezt úgy, hogy Egyiptom nem csak a határt zárta le hermetikusan, de az összes csempész alagutat is felszámolta – vagy berobbantotta, vagy vízzel árasztotta el.

A tűzszünet közvetítésében vállalt szerepének visszautasítását már csak azért sem fogja elfelejteni, mert a keleti ember számára a kavodot, a “tiszteletet” nem megadni, nagyobb sértés a hátbatámadásnál is. Nem beszélve arról, hogy a körzeti hegemóniát tekintve Törökország riválisa. (A törököket az USA akarta behozni a játékba.)

Izraelnek és Egyiptomnak közös érdeke, hogy egyikük se kényszerüljön felügyeletet gyakorolni a gázai övezet fölött. Egy meggyengült Hamasz az érdek, aki továbbra is irányítja Gázát, ugyanis a Hamasz eltörlése után csak a dzsihád, vagy még rosszabb jöhet. Nem szabad elfeledkezni, hogy az ISIS már most is Jordánia határait döngeti.

Természetesen a civil áldozat mindkét oldalon áldozat. Ha Izrael nem így gondolná, akkor a légi akciót nem egészítette volna ki szárazföldivel. Erre elsősorban azért van szükség, – bár ez a részünkről is súlyos emberveszteséggel jár  – mert gyakorlatilag egész Gáza és Izrael határán alagútrendszer húzódik, melynek felderítése csak lépésről lépésre lehetséges. Ezek az alagutak szolgálnak az emberrablások lebonyolítására. A szombaton meghalt két katonánk (ז”ל) is ennek esett áldozatul, amikor az egyik ilyen alagútból kibújó terroristák tüzet nyitottak a dzsipjükre. Miután a terroristákat likvidálták, testükön több pár bilincset és altató injekciókat találtak.

Nem kívánom részleteiben ismertetni, – mert mindenki tisztában van vele – hogy a világ mely részein folynak jelenleg is, évek óta húzódó katonai villongások, csak némi fejcsóválással veszem tudomásul, hogy a “művelt” Nyugatot egyedül Izrael védekezése zavarja, holott például Szíriában naponta többen halnak meg, mint Gázában a katonai akció kezdete óta összesen.

 

Amit viszont nyomatékosítani szeretnék az az, hogy Izrael a nemzetközi jogon- a civil lakosság védelme háborús helyzetben – magasan felül emelkedett azzal, hogy a polgári lakosság védelme érdekében figyelmeztető röplapokat szór le, hangosbeszélőn keresztül jelzi, mikor, melyik körzetben végez légi akciót. Ezen túlmenően a célpont lerombolása előtt figyelmeztető lövéseket ad le és 15 perc várakozási idő után hajtja végre az akciót.

Ehhez a körültekintéshez a nemzetközi hadijognak még fel kell nőnie!

 

És a végére hagytam a humanitárius segítségnyújtásnak azt az elemét, amelyet szintén nem tárgyal a nemzetközi hadijog. Nevezetesen azt, hogy a mai napon Izrael tábori kórházat állított fel  Erez határátkelőnél, Gáza civil lakosságának orvosi ellátására. Ezzel nem kis mértékben veszélyeztetve az ott tevékenykedő orvosok, ápolók és kiszolgáló személyzet testi épségét.

 

2014. július 20.

88 hozzászólás to “Útközben…”

 1. Max Birca 2014. július 20. vasárnap - 19:47 #

  Igen, most kifejezetten korrekt az izraeli akció.

  • George Harsanyi 2014. július 20. vasárnap - 20:37 #

   Sajnos néha nem erőteljes és így nem eléggé korrekt.

   • Max Birca 2014. július 21. hétfő - 12:46 #

    Mindig nagy gond, amikor asszimetrikus háború zajlik, Ilyenkor az erősebb félnek fokozottan oda kell figyelnie.

   • leharisrael 2014. július 21. hétfő - 12:55 #

    Max, jól figyelj!
    Itt nem háború folyik, mert háborúban két v. több reguláris hadsereg áll egymással szemben és a háborúknak megvan a nemzetközi hadijog szerinti szabályozása.
    A terroral nem háborúzunk, azt felszámoljuk. Egyrészt azért, mert a terror “törvénye”, hogy bárhol, bármikor, teljesen váratlanul bukkanjon fel, ezzel nem csak fizikai, de psychológiai félelemben tartva a civil lakosságot. Ugyanis a terror minden esetben civilek ellene irányul.
    A terrornak nincsenek nemzetközileg elfogadott törvényei, ezért az ellenük történő védekezést sem szabályozza senki-semmi.
    Miért nem vonja felelősségre a “művelt” Nyugat Szíriát, az oroszokat,az ukránokat… Miért? Azért mert ott nem szerepel Izrael!
    Ne beszélj már zöldségeket, hogy az erősebb félnek fokozottan oda kell figyelnie.
    Elárulok egy nemzetközi hadijogot, ami a civil lakosság védelmére vonatkozik. Ha bebizonyosodik, hogy az egyik fél szándékosan teszi ki a civil lakosságot az ellenfél lövedékeinek és ezért azok életüket vesztik – az ellenfél nem követ el háborús bűnt.

   • Max Birca 2014. július 21. hétfő - 13:30 #

    Leharisrael:

    Erről már vitáztunk, akkor sem értettünk egyet. Igenis ez háború. A terrorista szó egyetlen jelentése „partizán, aki nem tetszik nekem”. Amit a palesztín oldal csinál, az partizánháború. Mivel nincs elegendő erejük nyílt, reguláris hadviselésre, így partizánháborút folytatnak.

    Figyelem! Attól, hogy valaki partizánháborút folytat, még nincs feltétlenül igaza.

    Az erősebb félnek pont azért kell fokozottan vigyáznia, mert ő képes nagyobb kárt okozni.

    A mai háborúkban a médiák már fontosabbak, mint ami a harctéren zajlik. S látható: a Hamasz megnyerte a médiaharcot mindennek ellenére. Ezért is indították az egészet! Ki akarták provokálni az ellentámadást. Szóval nehéz ügy ez.

    Mondtam: alapvetően jó az izraeli hozzáállás most. Nem hinném, hogy javítható lenne.
    De mint mondtam, alapvetően nagyon nehéz az irreguláris felet legyőzni a médiaháborúban, akkor is nagyon nehéz, ha nincs igaza. Márpedig itt – legalábbis szerintem – nincs igaza a palesztín félnek.

    Jelenleg az ukrajnai polgárháborúban is ez megy. A nyugat vért izzad, hogy a kelet-ukrán szabadságharcosokat terroristáknak állítsa be. S az sem megy, hiszen amikor gépfegyver van tankkal szemben, az átlagember automatiusan a gyengébbel szimpatizál.

    Hozzáteszem: az más helyzet, ott – ellentétben az izraeli helyzettel – tényleg az kelet-ukrán szabadságharcosoknak van igazuk minden tekintetben.

   • leharisrael 2014. július 21. hétfő - 13:42 #

    Az erősebb félnek pont azért kell fokozottan vigyáznia, mert ő képes nagyobb kárt okozni.

    Ez úgy ahogy van, hülyeség. Az “erősebb” fél képes olyan precíz műveletre, hogy a felrobbantott autó mellett állóknak a haja szála sem sérül. Ezzel szemben a terrorista lődöz vaktába és csak a véletlen szerencsén múlik, hogy eltalál v. sem.

    Egyébként az igaz, hogy a média háborúban nyerésre állnak. De ez pont olyan dolog, mint a fegyverrel, pénzzel való támogatásuk. Nagy médiák terjesztik a hazugságaikat és naponta tucatszám bukkannak fel képek, melyek a “többszörhasználatos” halottakat mutatják. Van köztük olyan, amit csak Gázában már három alkalommal használtak fel, de a legtöbbet Szíriából importálják.
    Szóval, ha a média ehhez nem nyújtana segédkezet, a zsigeri antiszemitáknak nem lenne mire harapnia.

 2. Gavriel 2014. július 20. vasárnap - 20:01 #

  A közös kormány felállításának okában egy más alternatívában gondolkodom ugyanis szerintem stratégiai céljait tekintve nincs különbség a Fatah és a Hamasz között azaz végső céljuk Izrael megsemmisítése következésképpen amint egy megállapodás lehetősége körvonalazódik Abu Mazen azonnal kihátrál mögüle, olyan helyzetet teremt ami után a felelősséget a kudarcért Izraelre háríthatja. Tökéletesen tisztában volt azzal, hogy Izrael nem fog tárgyalni a Hamasszal.

  • leharisrael 2014. július 20. vasárnap - 20:06 #

   Mindkettőnek megvolt a maga érdeke, hogy egységkormányt hozzanak létre. Egyik sem jött be. De ez az írás csak szőrmentén érint dolgokat. Ha lezajlik ez az átok, akkor részletesebben is kifejtem.

 3. buga 2014. július 20. vasárnap - 21:45 #

  Hajrá Izrael!

 4. Archer 2014. július 20. vasárnap - 23:47 #

  A három “fiatal” elrablása előtt, a demokratikusak már meggyilkoltak 5, vagy 6 palesztin parasztot a földjeiken..!
  egy lányt pl. imára menet..

  csak a teljesség kedvéért..

  (Egyébként az elrablottak segélyhívásakor elhangzott lövések után,
  miért kellett letartóztatni több száz palesztin politikust,
  meg folforgatni egész West Bankot, utánuk,
  mintha életben volnának még..?)

  • leharisrael 2014. július 21. hétfő - 10:50 #

   A negatív vélemény is vélemény, arra jó, hogy vitát generáljon. Azt azonban elvárnám, hogy aki hozzászól, az legyen tisztába a tényekkel és ne kurucinfós és MTI-s hivatkozásokkal operáljon.
   Természetesen magyarázatot minden felhozott témára tudok adni, méghozzá autentikusat – csakhogy elvem, ha valaki nem tud valamit, kérdezzen és ne tegyen kategorikus kijelentéseket.
   Talán legközelebb erre is sor kerül.

 5. Archer 2014. július 20. vasárnap - 23:50 #

  Izrael népe – a felsőbbrendű zsidóság!”
  /You Tube/

  “hajrá izrael”..

 6. Erdelyi Klara 2014. július 21. hétfő - 04:44 #

  Izraelnek nemcsak joga hanem kötelessége is megvédenie àllampolgárait, akik között – csak a tényszerüség kedvéért – palesztin arabok is vannak. Ezt az önvédelemhez valójogát elvitatni Izraeltöl elég súlyos értelemzavarra és/vagy annak teljes hiányára utal. Ha már a “tájékozottság alapvetö hiányát” nagyjából tudomásul is vesszük, és “normálisnak” fogadjuk el az amúgy elfogadhatatlant, legalább a mostani helyzetröl adott tényszerü és korrekt tájékoztatást (mármint az izraeli fél részéröl értve) figyelembe véve – kellene a ” mértékadó nyugati médiában” egy gyökeres irányváltás ennek a mostani konfliktusnak a megitélésében. Mert bár most még nagyon nem akarja a Nyugat tudomásul venni, de itt egyàltalán nem az izraeli-palesztin konfliktusról szól a mese cime, – ez csak a felszin és a látszat max. – hanem a civilizációk harcáról van már régóta szó… A tét nem csak Izrael állama és annak léte, fennmaradása – hanem ezen felül és sokkal inkább az, hogy fennmarad-e a zsidó-keresztény gyökerü európai civilizáció – vagy pedig lecserélödik egy érlelödö iszlám kalifátusra ez a mostani, évezredes kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi formáció….most még el tudjuk dönteni – talán még nem késö – hogy akarunk- e a nem is olyan távoli jövöben – a müezzin hajnali imára szólîtó kántálására ébredni, vagy inkább maradunk a megszokott vekker mellett – müezzin nélkül….Európa ÉBRESZTÖ !!!

  • leharisrael 2014. július 21. hétfő - 10:46 #

   Igen! Jog és kötelesség – ezért tartjuk a vezetőinket! :) Csak a sok széplélek, az álhumánus jogvédő…:(

 7. Eldrad 2014. július 21. hétfő - 10:14 #

  Lehar, sok mindent tudnék hozzátenni, de egyelőre csak ennyi, idő hiányában:
  .
  “…ugyanis a Hamasz eltörlése után csak a dzsihád, vagy még rosszabb jöhet. Nem szabad elfeledkezni, hogy az ISIS már most is Jordánia határait döngeti…”
  .
  1, Nem kellene így lennie, semmiféle dzsihadnak nem kellene jönnie, mivel minden eszköz adott a hamasz teljes felszámolására. Kizárólag politikai akarat kérdése a dolog, nem katonai vagy adminisztratív. Gázát újra meg kell szállni, kb. úgy, ahogy 2005 előtt volt. Az lenne az egyetlen megoldás.
  .
  Hogy a “világ” mit szólna hozzá, ki a frászt érdekel már.
  .
  2, Az ISIS teljes megsemmisítése szintén hetek kérdése lenne, mivel ehhez is adott minden eszköz. Talán nem meglepetés, de ez is kizárólag politikai szándék kérdése.
  .
  Na, ez az, ami nincs meg senki részéről. Mert hogy, “túl sok civil áldozattal járna” (pedig a fegyveres majom, vagy gyerek az NEM civil), “be kellene vonulni” (nem feltétlenül, más megoldás is van), meg ilyenek.
  .
  Na, meglátjuk, de egy biztos: ezúttal nem lehet az, mint a Cast Lead idején, hogy félmunkát végez a CAHAL.
  .

  • leharisrael 2014. július 21. hétfő - 10:45 #

   Azt hiszem, nincs köztünk vita és úgy gondolom, hogy ha valaki a katonai vezetést v. akármelyik katonánkat megkérdezné, ők is így vélekednének. :)

 8. izraeli 2014. július 21. hétfő - 12:51 #

  Ez meg erthetobb.
  Vajon- ehhez mit szol- Archer ur-
  ha a “vezer” engedelyezi onnek
  a film megtekinteset.

  https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrBTzxX4cxTMF8AGVpXNyoA;_ylu=X3oDMTB0ZG44cmVwBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkA1ZJUDMwNF8x?p=youtube+Hamas+human+shields

 9. Látogató 2014. július 21. hétfő - 13:54 #

  Kérdés Lehár úrhoz: honnan lehet a legjobban tájékozódni? Tényleg érdekel a konfliktus, és nem vagyok elfogult. Inkább csak vidám pesszimista. Nem tudom, hogy van-e megoldás, de próbálok hinni az emberekben.

  • leharisrael 2014. július 21. hétfő - 14:10 #

   Kérdés, hogy milyen nyelven akar tájékozódni?

 10. Jimbo 2014. július 21. hétfő - 17:05 #

  A hadijog szerint tilos katonai létesítményt civilnek álcázni, civilek közé telepíteni.
  Aki “katona” annak jól megkülönböztethetőnek kell lenni a civil lakosságtól. Ha úgy tesz mint aki civil lenne és így támad, nem jár neki hadifogolykénti elbánás.

 11. Eldrad 2014. július 22. kedd - 14:10 #

  Max birca:
  .
  – Egyszerűen hajmeresztő, miféle hülyeségeket írsz ide. A téma teljes- tökéletes nem ismerete sem mentesít ez alól, mert ha valakinek ennyire gőze nincs az alapfogalmakról sem, sem az alapvető eseményekről, az nem tudom, minek szól hozzá egy ilyen témához.
  Nem is szólnék én hozzád, de borzalmas ostobaságaid helyre kell tenni.
  .
  “…Mindig nagy gond, amikor asszimetrikus háború zajlik, Ilyenkor az erősebb félnek fokozottan oda kell figyelnie…”
  .
  – Ezt meg ki állítja, miféle nemzetközi jog alapján? Ezen kívül, egy olyan ellenséggel szemben, melynek deklarált célja a másik fél teljes kiirtása, és ezért meg is tesz mindent (más kérdés, mennyi ennek a realitása), miféle odafigyelésről beszélsz te? Akik a saját gyerekeiket is húsdarálóba vágják, egyetlen céllal, hogy aztán a gyerekhullákat ordítozva lehessen mutogatni? Aranypám, jól érzed magad?
  .
  “…A terrorista szó egyetlen jelentése „partizán, aki nem tetszik nekem”. ..”
  .
  – Értem.
  .
  Akkor hát, a bekokózott afrikai kannibál bandák, akik ezrével ölnek mindenkit, aki az útjukba kerül, akik gyerekek ezreit erőszakolják halálra, akik a legborzalmasabb betegségeket terjesztik nemi tömeges erőszak útján, azok partizánok. Szintén Afrika- szerte, szállodákat, boltokat, kulturális intézményeket robbantanak, AZOK IS partizánok.
  .
  Az indiai, thaiföldi, indonéz, stb. iszlámnácik, akik benarkóztatott, agymosott gyerekeket hajtanak macsetékkel a katonák, rendőrök fegyvere elé, azok is partizánok. Akik élve nyúzzák meg, savazzák le, égetik el, húzzák karóba áldozataikat, AZOK IS partizánok.
  .
  A latin- amerikai szélsőséges bandák, melyek valójában a legkeményebb kábítószerbárók fegyveres halálosztagai, akik falvakat irtanak ki, ezrével ölik a lakosságot, azok is nyilván “nekünk nem tetsző partizánok”.
  .
  Az arab világban szerte tenyésző iszlámnácik (kb. egy ősember értelmi- érzelmi mentalitásával), akik valamiféle világkalifátusról óbégatnak folyamatosan, akik milliónyi ember haláláért, hontalanná tételéért felelősek ÉVENTE, azok is nyilván meg nem értett partizánok.
  .
  A “palesztin” bandák (kivétel nélkül mind kőkemény szervezett bűnözői banda), kik szándékosan saját lakosságukra vonják az izraeli tüzet, akik deklarált célja Izrael teljes lakosságának fizikális megsemmisítése, azok is partizánok.
  .
  Az oroszországi iszlamisták (szintén kőkemény nemzetközi szervezett bűnözői bandák), akik olyan mészárlásokért felelősek, mint a dobrovkai, beszlani, stb, vagyis, kimondottan gyerekeket ölnek halomra, azok is “szabadságharcosok”.
  .
  A talibán, mely kőkorszaki rémuralmat hozott létre a szerencsétlen afganisztánban, mely ki tudja, mennyi tízezer ember haláláért közvetlenül felelős, mely saját lakosságát hozta olyan helyzetbe, hogy ezrével hullottak betegségek, fertőzések, törzsi tömeggyilkosságok miatt, ezek is nyilván partizánok. Főleg, miután kiprovokálták az amerikai inváziót, ezáltal több tízezer saját lakosukat ölették halomra, attól még nagyobb partizánok, mi?
  .
  A vörös khmer halálbrigádai a hetvenes években, akik legalább másfélmillió saját, és több ezer vietnamai lakos kínhaláláért felelősek, AZOK IS PARTIZÁNOK, TE SZERENCSÉTLEN???
  .
  EMBER, TE HOGY TUDSZ TÜKÖRBE NÉZNI? NEM SZOKTAD MAGAD SZEMBE KÖPNI NÉHA, ÁRULD MÁR EL? NEM FORDUL FEL A GYOMROD SAJÁT MAGADTÓL???
  .
  “..Jelenleg az ukrajnai polgárháborúban is ez megy. A nyugat vért izzad, hogy a kelet-ukrán szabadságharcosokat terroristáknak állítsa be…”
  .
  – Jó, kérném azokat a nyugati médiaforrásokat, azokat a nyugati véleményformálókat, akik nyilvánosan terroristának állítják be az ukrajnai szakadárokat. Segítek: nem fogsz ilyet találni, mert ilyen nincs. Én naponta órákon át nézem a BBC- t, CNN- t, olvasom a Guardiant, de ilyet én még nem hallottam. Pont az a baj, hogy a gép lelövése után sem hajlandóak nevén nevezni a terrorbrigádokat, hanem tovább megy a gyáva maszatolás.
  .
  “…S az sem megy, hiszen amikor gépfegyver van tankkal szemben, az átlagember automatiusan a gyengébbel szimpatizál…”
  .
  – Hupilila f…ngod sincs, mi van ott, meg hogy kik állnak kikkel szemben. Olyan szinten vagy tájékozatlan, hogy egyszerűen el sem tudom kezdeni ennek a bődületes marhaságnak a cáfolatát, mert hetekbe tellene, mire mindennek utána néznél, míg mindent átgondolnál az alapoktól kezdve, de ezt úgysem tennéd meg, így fölösleges. Így aztán, nagyon röviden, mindenki másnak, akit érdekel. és kettőnél tovább tud számolni (hiba nélkül):
  .
  – A jelenlegi kelet- ukrajnai helyzetet az orosz hatalom idézte elő, terjeszkedés céljából. A Donyeck stratégiai célpont lett volna (nehézipar, fegyveripar), de bebukták putyinék az egészet, a – nem túl erős, és igen burkolt – NATO fenyegetés miatt. Az ukrajnai “szabadságharcosok” kisebb részben helyi oroszbarát banditák, nagyobb részben orosz zsoldosok. A nezézfegyvereket (tankok, tüzérség, rakétaütegek) oroszországtól kapják, gyakran orosz személyzettel együtt (szóval, NEM csúzlival tankok ellen védekező szegény elnyomottakról van szó). A több, mint ezer kilométeres határon lényegében szabadon áramlik ki- be az orosz fegyverzet, utánpótlás. Az orosz propaganda szokás szerint a végletekig primitív, átlátszó, ahogy az mindig is volt, a szovjet időkben is (Abády Ervin erről remekül ír a “Csodák hat napja” c. könyvében).
  Putyin célja továbbra is Ukrajna destabilizálása, immár bosszúból. A Krímet lenyelte, de a torán akadt, mivel tönkrement az egyetlen krími bevételforrás, a nemzetközi turizmus, ráadásul az ivó- és édesvízellátás 80 százaléka Ukrajénából jött – de már nem jön.
  Számottevő ipar ott nincs, de putyin rászabadított több szadista, oroszország által kitartott csecsen maffiafőnököt is a krími oligarchákra, azzal a céllal, hogy rabolják ki őket , ezt meg is tették.
  .
  Na. Ennyit erről. Te max akárki, te meg süllyedj el szégyenedben, nem érdekel, hogy egyébként mennyire vagy “Izrael oldalán”.

  • Max Birca 2014. július 22. kedd - 14:48 #

   Te egyszerűen végletesen elfogult vagy és képtelen vagy a dolgokat semlegesen értékelni.

   Én meg képes vagyok erre, még akkor is, ha az egyik fél mellett vagyok.

   Ukrajnai helyzetértékelésed pedig abszurd. Nincs mit szót vesztegetni rá. A lényeg: itt a kelet-ukrán élet-halál harca folyik a terror és az elnyomás ellen. Putyin megmentette a Krímet, de nem mentheti meg egész Ukrajnát. Az egész ügy amerikai provokációval kezdődött, ezt ne felejtsük el.

   Oroszországot ne féltsd. Nem fogja tudni a nyugat sosem meghódítani. Napoleonnak és Hitlernek sem ment, pedig megvolt hozzá minden pénzük és hadigépezetük. Amerikának sem fog menni…

   • leharisrael 2014. július 22. kedd - 15:01 #

    Nem Max, sajnos te vagy képtelen a dolgokat semlegesen értékelni.
    Ne haragudj, de látom az értelmetlen vagdalkozásaidat a NolBlog-on is. Azért, mert nem szólok, még látok.
    Sajnálom! :(

   • Max Birca 2014. július 22. kedd - 15:41 #

    leharisrael:

    Alig írok a NolBlog-on. Ha arra utalsz, hogy egy gusztustalan alakot a helyére tettem, nos, erre sajnos időnként szükség van.

   • leharisrael 2014. július 22. kedd - 16:12 #

    Én sem járok sűrűn arra, de “beléd” futottam és, háááááááááát…

   • Walla! 2014. július 23. szerda - 00:54 #

    Senki sem hibátlan, így Ukrajna és az USA/EU sem, de amit itt ez a provokátor Max összehord egyszerű, primitív propaganda a fasisztoid Putyin rendszer javára ( és még van bőr a képén a gyengék melletti szolidaritásról papolni ). Alig várjuk Putyin legjobb magyar tanítványának ( a felcsúti Maradonának , 15 millió magyar führerének ) elfogultságtól mentes Békemenetes színvonalú dicséretét. Esetleg egy kis kurucinfo-s propagandát. Éljen Paks 2 , a Simicska-birodalom és a tönk szélén álló Magyarorsz. kirablása! Meg persze “Palesztina”…
    Csúszó-mászó, férgek…
    Egyébként Izrael jobban teszi ha elővigyázatos I. Putyin cár “baráti ölelésével”; miközben megértem hogy egyébként az EU és az USA is elég féreg módjára viselkedik akiktől nem lehet sok jóra számítani. No de ilyen a nagyhatalmi politika; a szajha magyarok pedig mindig az elvárt szintet túlteljesítve buzgómócsing módon nyalják valamely nagyhatalom hátsó felét, mint ahogyan otthoni vezetőikét is. Persze felfelé nyalni, lefelé rúgni mindig is egy szép magyar szokás volt. A magyarok többsége még az araboknál is aljasabb, szerencsére Izraeltől talán elég messze vannak.

 12. Eldrad 2014. július 22. kedd - 14:12 #

  Lehar:
  .
  – Elnézésed, de ez az alak rendkívül felbosszantott a vulgárstupiditásávall, ezért az indulatos beírás. Remélem, azért nem moderálod ki.

  • leharisrael 2014. július 22. kedd - 14:23 #

   Nincs miért elnézést kérned. Én eddig csak azért nem tettem meg, mert a legelső kommentedben ígérted, hogy még visszajössz. Gondoltam – bármennyire is elfoglalt vagy – Max-ot helyre teszed. Ráadásul az én teljes egyetértésemmel.
   Nem tudom, mi történt Max-val, d más portálokon is, mintha megfordult volna benne a borjú. Ez van.

 13. Eldrad 2014. július 22. kedd - 14:31 #

  OK, és értse meg mindenki, az ilyen alakokat miért kell helyre tenni.
  .
  Más.
  .
  Ez az arab katona példamutató kellene hogy legyen az összes szélsőbalos izraeli nyikhajnak, és az összes narkós, draft- dodger nyomoroncnak, akik a jóléttől teljesen eszüket vesztették:
  .
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/183206
  .
  Elképesztő.

  • leharisrael 2014. július 22. kedd - 14:59 #

   Szerencsénkre – és az ilyen parancsnok alá tartozó katonák szerencséjére – nem ő az egyetlen hasonló mentalitású katona.

 14. Eldrad 2014. július 22. kedd - 14:49 #

  Na, még ez, mivel itt magyar nyelven is olvasható, mekkora őrült baromságokat hord össze az orosz hivatalos, és nem hivatalos propaganda egyaránt:
  .
  http://www.atv.hu/kulfold/20140722-atadtak-a-malajziai-szakertoknek-a-lelott-gep-fekete-dobozat-frissul
  .
  Nekem az a “kedvencem”, hogy az ukrán légiirányítás szándékosan terelte arra a gépet, mert hát a nemzetközi felségjel hasonlít az oroszhoz, így majd csak lelövi valaki, hogy aztán azt jól rá lehessen fogni az oroszokra… úristen.
  .
  Értitek, 10.000 méter magasan haladó gép felségjelét majd csak MEGLÁTJA, és összetéveszti valaki az orosszal (lentről), oszt’ hátha lelövi… na, kb. ilyen színvonalú az összes hivatalos orosz közlemény is.

  • Max Birca 2014. július 22. kedd - 15:49 #

   Valaki tévedett, ezért lett lelőve a gép. Vagy az ukrán hadsereg tévedett, a gépet orosznak vélve, vagy a kelet-ukrán partizánok tévedtek, a gépet ukrán katonai gépnek vélve. Ez nyilvánvaló, egyik fél sem akarhatott szándékosan lelőni egy polgári gépet, ezt még a kijevi huntáról sem tudom elképzelni.

   S persze megy a propaganda, ami teljesen normális egy háborúban. Igen, az orosz propaganda is időnként mond butaságot, pl. amikor azt mondta az egyik orosz média, hogy a maláj gépet valaki Putyin elnöki gépének vélte, ez ostobaság, Putyin gépe 500 km-rel északabbra ment ugyanabban az időpontban, belarusz terület felett, nem is érintette Ukrajnát. De mindez semmi a nyugati és ukrán propagandához képest.

   Ki fog derülni ki lőtt. De bárki is volt, ez a lényegen nem változtat.

 15. csibacsi 2014. július 22. kedd - 15:01 #

  Bla, bla bla bla. Szetbombazni, eltiporni, megsemmisiteni. A vilagkozvelemeny, az ENSZ ezerszer bebizonyitotta a szelsoseges zsido es Izrael ellenesseget. Most Kerry ur Izraelt akarja zsarolni, es a moszlem terrroristakat partolo Barack Obama “emberbarati okbol” eppen felmilliard dollart ad a palesztinoknak, amit a gyilkosok az utolso fillerig raketakra es alagutakra fognak kolteni.
  Az igazsag pillanata most erkezett el. Nem szabad abbahagyni amig ezek a rohadekok fel merik emelni a fejuket. A tuzszunet kizarolag palesztin erdek, de eleg hulyek ahhoz, hogy megertsek. Az arab rutin szerint most is, mint minden elvesztett haboru utan kovetelesekkel ugrottak elo. Amerika sokszor megzsarolta Izraelt a “land for peace” illuziojanak eroltetesevel, es addig kiserleteznenek Izrael rovasara, amig a se fold – se beke allapotara karhoztatnak a Zsido Allamot.
  Ugy latszik Egyiptom nem hatodik meg sem a palesztin nyavalygastol, sem az amerikai nyomastol.
  A “vilag” majd akkor bujhat elo a megalkuvas es gyavasag odujabol, amikor az emberbarati segitseget es tamogatast elsosorban Izrael javara gyakorolja. Az utobbi evszazadban tanusitott zsido- es Izrael ellenessegert orokre adosai lesznek Izraelnek, de attol tartok, ezt a szamlat a szorgalmazott moszlem jelenlet haszonelvezoi fogjak majd kozvetve tobbszorosen megfizettetni a zsidosag europai ellensegeivel.
  Izrael ma az USA, Anglia, Franciaorszag, Nemetorszag, es a skandinav orszagok haborujat is vivja, es tamogatas helyett kritikakat kap ezektol az orszagoktol. Mikor a moszlem terror megmutatja igazi arcat Nyugat Europaban, alkalom nyilik majd a mostani gyavasaguk es elvtelenseguk ujraertekelesere.

  • leharisrael 2014. július 22. kedd - 16:10 #

   Egyhamar nem lehet fegyverszünetre számítani, a pár órás humanitárius csenden kívül, amit a Hamasz rendre megszeg. A Hamasz az utolsó töltényig harcolni fog. Mára beváltotta ígéretét és a katonák elé testükre erősített gyerekekET, ismétlem GYEREKEKET küld.

 16. Eldrad 2014. július 22. kedd - 15:05 #

  És még ez, aztán mára befejeztem, de ezt az agyrobbantó őrültséget még egyszer meg kell említenem:
  .
  “.. az átlagember automatiusan a gyengébbel szimpatizál…” – karcolja ide ez a max.
  .
  – Akkor hát, biztos bennem van a hiba… de ha olyanról hallok, hogy egy erős embert, aki éppen megy valamerre, elkezd rugdosni, leköpni, késsel fenyegetni egy narkótól se látó, se halló nyikhaj hülyegyerek, a nagydarab erre – több figyelmeztetés után – leveri a retardáltat, mint vak a poharat, akkor bizony ÉN a nagydarab oldalán állok.
  .
  Az, hogy valaki “gyengébb”, nem teszi az illetőt automatikusan áldozattá, “szegény elnyomott szerencsétlenné”, és/ vagy a “mit sem sejtő, jogosan visszaütő megtámadottá”.
  .
  Hagyjuk már.

  • Max Birca 2014. július 22. kedd - 15:50 #

   “Az, hogy valaki “gyengébb”, nem teszi az illetőt automatikusan áldozattá, “szegény elnyomott szerencsétlenné”, és/ vagy a “mit sem sejtő, jogosan visszaütő megtámadottá”.”

   Én is ezt mondtam.

 17. csibacsi 2014. július 22. kedd - 21:17 #

  Meg ket adatot szeretnek megosztani:
  .
  Obama fel akarja szabaditani es a terrorallam rendelkezesere bocsatani a Hamast tamogato Iran 2,8 milliard dollaros, eddig befagyasztott amerikai bankszamlait. Most…
  .
  Az amerikai FAA leallitott minden Tel Aviv, Izraelbe iranyulo amerikai repulogepforgalmat.
  .
  Zsido onkentesek szamos orszagbol csatlakoztak Izrael honvedo haborujahoz. Azon kivul druz, arab onkentesek is harcolnak a Vederoben.
  Hallott valaki Izraelert harcolo europai vagy amerikai kereszteny onkentesekrol? Kivancsi lennek.

  • leharisrael 2014. július 22. kedd - 21:55 #

   Köszönjük az információt. Szomorú!:(

 18. Walla! 2014. július 23. szerda - 00:19 #

  A Gázai övezetbe való tartós bevonulás – és esetleg a gush katif-i telepek újjáépítése – nem lenne egy hatásos válasz? Nagyjából ehhez hány katonára lenne szükség? Pl. Oslo előtt nagyjából mekkora izraeli erőre volt szükség a Gázai övezet ellenőrzéséhez? Szerintem tartós eredményt másképp nem nagyon lehet elérni, csak a rakétatámadások-válaszcsapások és időnkénti csendesebb időszakok váltakozását. Közben a Hámász rakétáinak hatótávolsága évről évre növekszik ( hogy tud bekerülni az övezetbe reguláris hadseregekben használatos rakétatechnika…? …ezek már rég nem a házi készítésű pár km hatótávolságú kásszámok…) No meg persze közben a mély igazságérzetű külföld jóleső érzéssel mocskolódhat, olyan bűnökkel vádolva Izraelt amelyeket simán végignéz amikor valóban megtörténnek más konfliktusokban.

  • leharisrael 2014. július 23. szerda - 08:15 #

   Nem cél Gáza ismételt megszállása. Ekkora szeméthalmaz nem hiányzik újra. Gondolj bele, akkor ismét meg kellene nyitni a határátkelőt, szabadon járhatnának ki-be, akkor egy idő után v. azonnal kezdődnének a robbantásos, öngyilkos merényletek… Brrrrrrr, nem hiányzik.
   A Hamasz legfőbb fegyverszállítója Irán, Szíria – erre bizonyítékok vannak. Már nagyon régen nem “sufnirakétákkal” lődöznek.

   • Walla! 2014. július 23. szerda - 10:56 #

    Meglehet, de Oslo előtt ha nem tévedek nem voltak öngyilkos merényletek, rakétatámadások meg pláne nem. Még amíg Gush Katif megvolt és az egyiptomi határszakaszt a Cáhál ellenőrizte, addig is a jelenleginél valamivel jobb volt a helyzet ( nem volt akkora mennyiségű és olyan nagy hatótávolságú rakéta ).

   • leharisrael 2014. július 23. szerda - 11:18 #

    Oslo egy végtelenül elhibázott lépés volt,mint minden olyan lépés, amely a “területet békéért” elv alapján született. Az arabok – és nem csak a gázaiak – ezt egyértelműen a gyengeség jeleként értékelték és természetesen megkapták a külföld támogatását.
    A katonáin, a határőrizeti szerveink akkor sem voltak biztonságban – legfeljebb késeléses merénylet áldozatai lettek.

   • Walla! 2014. július 23. szerda - 11:16 #

    No meg az sejthető hogy honnan vannak a rakéták, de hogy jutnak be olyan könnyen… Nyilván Egyiptom felől.

   • leharisrael 2014. július 23. szerda - 11:24 #

    Egyiptom felől ma már a légy sem repülhet át, de igen, volt idő, amikor onnan, a Szinájon át kapták az utánpótlást. A közvélemény minden elfogott szállítmány után felhördült és csak “kalózként” emlegette Izraelt, akinek nincs jogában “ártatlan segélyhajók” feltartóztatására. Arra már senki nem fordított figyelmet, hogy egyetlen alkalommal sem tévedtünk.
    Visszatérve Egyiptomra. Ők felszámolták az összes csempész alagutat, ez a lehetőség teljes egészében bedugult. Ettől (is) vadult meg a Hamasz. Most az egész világot telesírja azzal, hogy ők “nem kínaiak, ők az arab világ része, ők egyiptomiak, szaudiak…” Nagyon sérelmezik, hogy az arab világ “cserbenhagyta” őket.

 19. Eldrad 2014. július 23. szerda - 00:49 #

  Max Birca 2014. július 22. Kedd at 15:50:
  .
  – Jaj, hogy ennyi jött le az egészből? OK, gratulálok, érdekelne, annál a hosszabb kommentemnél az első, vagy a második bekezdésnél veszítetted el a fonalat?
  .
  Röhej.

  • Max Birca 2014. július 23. szerda - 08:51 #

   Eldrad, fanatikusokkal nincs értelme tárgyalni, úgyis képtelenek megérteni az érveket, s a nekik kedvezőtlen érveket meg meg sem hallják. Ha magyar lenné, törzsjobbikos lennél és mindenért a zsidókat hibáztatnád, azért is, ha elbotlasz a fürdőszobában. De mivel zsidó vagy, így a Jobbik zsidó verzióját éljenzed. Azt hiszed van a 2 között bármi különbség? Hát, nagyon tévedsz…

   • leharisrael 2014. július 23. szerda - 11:15 #

    Max! Eldrad helyett (bár ő is meg fogja tenni) engedd meg, hogy én válaszoljak.
    Sajnálom, ha valaki nem hallja meg a másik mondandóját, azt pont te vagy. Nem a felhozott tényekre válaszolsz, hanem személyeskedésbe kezdesz. A témához semmi köze annak, hogy Eldrad zsidó-e vagy “csak” egy nagyon tájékozott, reálisan gondolkodó másvallású valaki.
    Amennyiben ezt nem hagyod abba, spam-ra teszlek. Ez a blog nem arról szól, hogy amikor elfogynak az érvek, elkezdjük egymást ekézni.

 20. Eldrad 2014. július 23. szerda - 00:49 #

  “..Obama fel akarja szabaditani es a terrorallam rendelkezesere bocsatani a Hamast tamogato Iran 2,8 milliard dollaros, eddig befagyasztott amerikai bankszamlait. …”
  .
  – Honnan az infó?

 21. Eldrad 2014. július 23. szerda - 01:14 #

  maksz rotyha:
  .
  “…Oroszországot ne féltsd. Nem fogja tudni a nyugat sosem meghódítani. Napoleonnak és Hitlernek sem ment, pedig megvolt hozzá minden pénzük és hadigépezetük. Amerikának sem fog menni…”
  .
  – Jól van, papám, bolond vagy te…

 22. Eldrad 2014. július 23. szerda - 12:31 #

  Lehar:
  .
  “…Max! Eldrad helyett (bár ő is meg fogja tenni) engedd meg, hogy én válaszoljak….”
  .
  – Ennek nem lehet válaszolni, mert ahogy te is látod, lepereg róla minden, terel, marhaságokat irkál, soha nem válaszol érdemben semmire, aztán meg, ha megszólják érte, jön a süketelés, hogy “nem tiszteljük a véleményét”. Pedig neki nincs véleménye, agyalágyult téveszméi vannak, nulla alapismerettel, így meg semmiről nem lehet “véleménye”.
  .
  Az ilyet legfeljebb kivágni lehet a francba, őrültködjön máshol.
  .
  Más.
  .
  Egyre durvább kommentek vannak az izraeli sajtó háborús cikkeihez. Mármint, az izraeli lakosság részéről; irtsuk ki Gázát, perzseléjük fel, öljük meg mind, úgyis tömegesen küldik a halálba saját gyerekeiket (is), stb.
  .
  Értem én, mi van, de ebből még nagy baj lesz. A palesztin bandák – szerintem – jó úton haladnak arrafelé, hogy fasizálják az izraeli társadalom nagy részét. Céljuk mindig is 1, az izraeli demokrácia ÉS demokratikus gondolkodás lebontása volt, ilyen módon gyengíteni a társadalmat, 2, ezáltal “könnyen legyőzhetővé” tenni őket.
  .
  De arra nem tippelt volna egyik retardált arab- iszlámnáci banda sem, hogy – esetleg – fasizálja Izraelt. Márpedig, ha ez így megy tovább, lehet, hogy ez lesz. És akkor tényleg véget fog tudni vetni Izrael a gázai, iráni, iszlamista problémára, de így, ilyen áron.
  .
  Az izraeli társadalom szerintem radikalizálódik, amin kicsit sem csodálkozok. Csak megemlítem.

  • leharisrael 2014. július 23. szerda - 13:15 #

   Eldrad – igen, olvasom, kommentelem az izraeli sajtóban megjelenteket is, a kommentelők egy részének színvonala semmivel sem különb, mint bárhol a világon.
   Sajnos az emberek nagy része itt sem képes globálisan nézni a dolgokat akár katonai, akár politikai vonatkozásúak. Az egyéni érdek, az egyéni sérelem (közeli lövöldözések, esetleg egyszerre több családtag a seregben…) erősen befolyásolják a tisztánlátást.
   A felzúdulás mégis inkább a szélsőbalos értelmiség, művészek, egyéb közéleti személyiségek (köztük Kneszet tagok is) nyilvánvaló és egyre hangosabb Izrael ellenességének szól. Mivel ezek az emberek most egymás után kérnek nyilvánosan bocsánatot – az ellentámadás is el fog halni. Remélem jól látom.

 23. Eldrad 2014. július 23. szerda - 12:39 #

  Az agyalágyult USA külügy már megint “tűzszünetről”, meg “békéről” nyöszörög. A franciák szintén. Ezek tényleg elfelejtették 9/11- et, meg a többit? Hát hiába haltak meg – többnyire merényletekben – az amerikai, brit, francia, német, stb. katonák Irakban, afganisztánban? Obama népszerűtlen, külpolitikája is, az volt 2 éve is, mégis újraválasztották.
  .
  Érdekes, a hollandok már nem akarnak “békülni”. Mondjuk, ők nem az iszlámnácik miatt, de ők már nem akarnak “tárgyalni” meg “békülni”.
  .
  Én úgy látom, hogy az iszlamizmus és az orosz elmebeteg bajkeverés ugyan el fogja érni a szabad társadalmak átalakulását, de az nem meggyengülés lesz, hanem radikalizálódás. Akkor pedig meg lesz oldva röviden mindkét probléma, az biztos. De micsoda áron… oda lesz a szabad társadalom mindenhol? Úgy tűnik, másképp nem lehet leszámolni a haramiaállamokkal, terrorbandákkal, csak így.
  .
  Ez pedig Lucifer terve.

  • leharisrael 2014. július 23. szerda - 13:25 #

   Mindenki ill. majdnem mindenki tűzszünetet, meg arányosságot emleget, a mieink meg mindenkivel mosolyogva közölték, hogy ugye egyet értenek azzal, hogy az ország vezetésének nem csak feladata, de kötelessége is megvédeni az állampolgárait… ugye ők is ezt tennék, ha a saját országukról lenne szó…megkapták azt is, hogy nincs semmi/senki ami/aki megállíthatna minket, amíg el nem érjük a célunkat…
   Kerryt meg annyira veszik komolyan, hogy megalázzák. Beléptető kapun kellett átmennie, mielőtt Kairóban a tárgyalóterembe ért és még a zsebeit is kirámoltatták… ahogy azt kell.

 24. Eldrad 2014. július 23. szerda - 13:45 #

  “… mindenki…arányosságot emleget…”
  .
  – OK, tegyük helyre ezt a KATONAI fogalmat, mivel ezt a civilek, vagy katonai fogalmakban nem tájékozott emberek ezt 99,9 %- ban tökéletesen félreértik. Még mérvadó vezérpolitikusok is, akiknek – érthetetlen okból – még a saját katonai tanácsadóik sem mondják meg, hogy marhaságot mondanak.
  .
  Szóval, az “arányosság elve”, és jól nyissa ki a fülét – szemét mindenki.
  .
  – Az arányosság elve nem azt jelenti, hogy a “válaszcsapás mértékének meg kell felelnie – arányban kell lennie – az elszenvedett támadással, csapással.
  .
  Hanem, hogy a harccselekmény közben véghezvitt katonai csapásmérés által okozott károknak arányban kell lennie a várható eredménnyel.
  .
  Példa:
  .
  Ha ki kell lőni pár orvlövészt egy háztömbből, nem bombázható sz…rrá a teljes körzet, hanem az erre kiképzett alakulatokat kell beküldeni, és/ vagy a megfelelő precíziós bombatámadást kell végrehajtani (lehetőségtől függően).
  .
  Ha egy zászlóaljnyi tank bevette magát egy sűrű erdőbe, nem perzselhető fel termittel az egész erdő vagy 1000 négyzetkilométeres körzetben, hanem a megfelelő precíziós bombatámadást kell alkalmazni, és/ vagy megfelelő páncéltörő képességgel rendelkező alakulatokat kell odavezényelni, és bevetni.
  .
  Ha egy egész várost szállt meg mondjuk egy vegyeshadosztály, tilos a “Felperzselt föld” módszert alkalmazni, hanem a megfelelő magasabbegységeket kell bevetni (iskolapélda a Bászra elleni brit, vagy a Nassziria és Bagdad elleni amerikai hadművelet 2003- ban).
  .
  Más kérdés, hogy az “arányosság elve” reguláris haderőkre lett ráírva, nem ilyen elmebeteg állatokra, mint az iszlamsita terrorgengek, akiknek célja harccselekmény estében a saját lakosságuk, területük minél nagyobb pusztulásnak való kitétele… ilyen ugyanis nem volt még a világtörténelemben.

 25. Eldrad 2014. július 23. szerda - 13:56 #

  Na, hát ez az izraeli sereg má’ megin’ kórházat támad, meg iskolákat.
  .
  – Igen, így van. Miért is? Ezért:
  .
  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4548760,00.html
  .
  Csak ez valahogy sehogy sem akar a köztudatba beépülni, akármilyen felvételek vannak róla, és már a nagy híradók is beszélnek a témáról.
  .
  Itt most egy “brigade”- ról van szó, ami ugye, dandár méretű magasabbegység. Az meg több ezres lépték (gondolom, a fegyveres banditákkal és az utánpótlást, háttértámogatást biztosító alakulatokkal együtt). Erről bezzeg nem rikácsol egyik “békecsináló” euro- atlanti politikusvezér sem, legfeljebb halkan megemlítik itt- ott.
  .
  Pedig minden nap minden órájában ez megy.

 26. Eldrad 2014. július 23. szerda - 14:08 #

  Erről a kórházas dologról jut eszembe, az “arányosság elvének” nem alkalmazása, most a CAHAL részéről:
  .
  – A várható katonai eredmények tekintetében tökéletesen indokolt lenne ennek a kórháznak a teljes megsemmisítése egy masszív tüzérségi, vagy bombatámadással, mert az ellenállás léptéke akkora, és olyan jellegű, hogy megfelelő várható eredményt csak ez tudna hozni.
  .
  De a CAHAL NEM alkalmazza itt (sem) az arányosság elvét, mivel NEM csinál krátert az egészből kb. egy perc alatt, hanem egy teljes napon át fogja ostromolni, nagyrészt feleslegesen.
  .
  Szóval, még egyszer: ez jó példa, amikor egy haderő a saját rovására NEM alkalmazza az arányosság elvét harccselekmény közben.

  • leharisrael 2014. július 23. szerda - 14:17 #

   Ehhez mit szólsz?
   Az Európai Unió tegnap (2014.07.22) kiadott dokumentuma, amelyben elismerik Izraelnek az önvédelemhez való jogát és követelik, hogy a béke és a fegyvernyugvás elkerülése érdekében a Hamasz, mint a Gáza-övezet hivatalos kormánya hagyjon fel az Izrael elleni rakétatámadásokkal, gyűjtse be a terroristák kezén lévő rakétafegyvereket és egyéb harci eszközöket. A dokumentum kitér arra is, hogy nemzetközi jog szerint több mint aggályos az a tény, hogy civil létesítményeket tesznek katonai célponttá, s szándékosan veszélyeztetik ezzel az ott lévő ártatlan gyermekek, asszonyok és minden békés gázai polgár életét. Az uniós dokumentum szerint a jelenlegi helyzetben Izraelnek minden eszközzel jogában áll megakadályozni az államát és civil lakosságát, értékeit, létesítményeit veszélyestető orvtámadásokat, amelyeket a Hamasz terroristáinak rakétatámadásai okoznak. Az EU arra is felszólítja a Hamaszt, hogy a mielőbbi fegyvernyugvás érdekében hagyjon fel az Izraelt érő támadásokkal, s ne használják fel védőpajzsként az ártatlan gázai lakosságot.

   Click to access 144092.pdf

 27. Eldrad 2014. július 23. szerda - 15:05 #

  Mondtam már, mit szólok:
  .
  – Eddig is voltak jelei, hogy a civilizált világ kormányai és sajtói ébredeznek, bár ez az ébredezés elég lassú és egyelőre felemás.
  .
  Mindenesetre ha csak kicsit is, de bíztató.

  • leharisrael 2014. július 23. szerda - 15:27 #

   Én is így gondolom. A kormányok előbb ébredeztek, mint a sajtó, de ez is jó.
   Nyilvánvaló, hogy egy ilyen nyilatkozat sem úgy születik, hogy valaki lediktálja a gépírónőnek.
   Ennek tárgyalásos előzményei vannak – amiről nagyon jó, hogy nem szivárog ki semmi.

 28. csibacsi 2014. július 24. csütörtök - 10:22 #

  Nagyon szep dolog az idealizmus.
  Sajnos egyre kevesebb alkalom marad a gyakorlati alkalmazasara.
  Izrael “radikalizalodik”. En mar nem tudok tovabb radikalizalodni. Bizony, azt szeretnem ha Gaza ugyanugy nezne ki, mint a varsoi getto romjai. Bizony azt szeretnem, ha ugyanolyan megsemmisito csapasokat kapna, mint a nemet nagyvarosok a vilaghaboru vegen.
  Fogadom, hogy a legtobb arab orszagnak is tetszene, ha az irani zsoldban allo, irani demagogiaval gondolkodo, iran altal kepzett es felfegyverzett gyilkosok vegleg eltunnenek a tersegbol.
  Mindezt utkoztetve a realitasokkal, Izrael mindig mas elbiralas ala esik, mint barmelyik mas szuveren allam ezen a foldgolyon.
  Amerika ket nuklearis bombat dobott Japanra, a sajat katonai vedelmeben. Amerika polgari lakossagat akkor mar reg nem veszelyeztette a japan agresszio.
  Anglia ugy elverte Argentinat a Faulkland szigetek bekebelezesenek kiserleteert, hogy azok meg a mai napig sem merik bevallani az argentin katonai aldozatok szamat.
  Franciaorszag olyan terrorhaborut vezetett Algeria ellen, hogy az ethiopiai hadjarat egy kalandos vakacionak tunt ahhoz kepest.
  Ezek a kesobb igen finnyassa valt “nyugati demokraciak” soha nem gyakoroltak mertekletesseget haboru eseten.
  Ugy tunik, ez a merce kizarolag Izrael eseteben alkalmazhato a gyakorlatban, mint minimalis elvaras.
  Mi zsidok es Izraeliek soha nem fogunk nepszerusegi versenyt nyerni ezen a vilagon. Nem vagyunk tokeletesek, de ha azok lennenk, az sem valtoztatna a nyilt vagy lappango zsidogyuloletet.
  Izrael alapitoi tokeletesen lattak, hogy nem szemlelhetik magukat az ellensegeik nezopontjabol, es tettek amit kellett.
  Most, hogy Kerry ismet a tersegbe kivankozott, az amerikai repulesi tilalmat felodottak.
  Remelem, Bibi megmondja ennek az Izrael ellenes elfajzott zsidonak amit gondol.
  .
  Itt van egy szomoru masodik vilaghaborus anekdota egy fikcios boxmeccsrol:
  .
  Az ismert zsido boxolonak a naci bajnokkal kell kuzdeni. Az nezokozonseg kivetel nelkul naci. A zsido boxolo korbe uzi a nacit a ringben. A partatlan birok leallitjak a meccset, ugy dontenek, hogy a zsido boxolo jobb kezet a hata moge kotik, az aranyossag erdekeben. Ennek ellenere a zsido boxolo meg mindig folenyben van. A birok ugy dontenek, hogy mindket kezet a hata moge kotik. Igy a naci mar kepes megutni ot, mire a zsido szemen kopi. A naci kozonseg fujjol, es az egyik beordit a zsido boxolonak: Kuzdj mint egy ferfi, nem mint egy homokos!
  .
  Nem tudom mirol jutott az eszembe.

 29. Attila 2014. július 24. csütörtök - 10:42 #

  Hello mindenkinek! Vasárnap Izrael melletti szimpátia tüntetés lesz Budapesten. Egyébként azt senki nem kérdezi meg a hamasztól, hogy mikor akarnak egy normálisan működő országot létrehozni Gázában? Csak, hogy bizonyítani tudják, hogy államként komolyan lehet őket venni. Vagy Izraelre örökké hullani fognak a rakéták?

 30. Eldrad 2014. július 24. csütörtök - 11:09 #

  csibacsi:
  .
  – Nagyjából OK, ezt leszámítva:
  .
  “…Amerika ket nuklearis bombat dobott Japanra, a sajat katonai vedelmeben…”
  .
  – Azt nem a saját védelmükben dobták le, hanem hogy a japánokat a totális megsemmisülés reális fenyegetésével az őrjöngés befejezésére kényszerítsék. Okulva a sziegháborúkból, tudták, hogy a japán főszigetek elfoglalása több millió szövetséges, és több millió japán civil, meg katona életébe kerülne. Ezen kívül, japán kb. a kőkorszakba zuhant volna vissza, olyan pusztítással járna az invázió, és a háború még évekig eltartott volna.
  .
  A céljuk pedig nem Japán megsemmisítése volt, hanem az őrjöngő fanatikusok azonnali leállítása egy addig soha nem látott pusztító fegyver által, melynek a bevetése minimális erőfeszítést sem igényel. Ezáltal a háború befejezése, több tízmillió ember (saját, szövetséges és japán) megmentése, aztán, a szigetek megszállása (már háború nélkül), ÉS Japán talpra állítása.
  .
  Bejött nekik.
  .
  A “palesztinoknál” és az iszlámnáciknál nem jönne be, ezek ugyanis össz- lakossági szinten vannak immár teljesen elállatiasítva, mely nagyrészt a “kulturájuknak” köszönhető. Japán esetében nem volt soha ilyen ótvar halálimádat, mint a mai iszlámnáciknál, ez egy új jelenség a világtörténelemben. A halálkultuszról egy óriási cikk:
  .
  http://miertcion.blogspot.co.uk/2008/03/alan-m-dershowitz-hallimdk.html
  .
  Az angol változat címe: Worshippers of Death
  .
  Szóval, ezekkel nincs, és nem is lehet semmiféle béke.

  • buga 2014. július 24. csütörtök - 11:40 #

   Mondja meg nekem valaki, hogy tudott a hámász ennyi fegyvert, rakétát összegyűjteni anélkül, hogy Izrael észrevette volna?

   • leharisrael 2014. július 24. csütörtök - 12:17 #

    Nos, a tengeren érkező, “segélyszállítmány”-nak feltüntetett, valójában iráni és szír eredetű rakétákat szállító hajókat rendre feltartóztattuk, de az elmúlt egyiptomi kormányok által szabadon hagyott csempész alagutakon, a Szinájon élő beduin törzsek közvetítésével, rengeteg bekerült. Amíg Egyiptom nem számolta fel ezeket az alagutakat, a támogatóktól érkezett pénzmozgás itt azokon keresztül zajlott, sőt a Hamasz azokon keresztül juttatta ki dzsihád kiképzésre az embereit. Mostanra ezek az alagutak megszűntek, utánpótlási lehetőség nincs. Ez azonban nem zárja ki, hogy a szintén humanitárius – értsd alatta a civil lakosság otthonainak ujjáépítése – céljából Izraelen keresztül bejuttatott beton, betonvas… a házilag gyártott bombák elkészítését szolgálja.

 31. Eldrad 2014. július 24. csütörtök - 12:10 #

  Attila:
  .
  1, Nem, az iszlámnácik gázában (sem) tudnak, és nem is akarnak semmiféle működő államgépezetet, vagy államot létrehozni. Ennek ezer és egy oka van, most nem írom le, mik ezek.
  .
  2, “..Izraelre örökké hullani fognak a rakéták?…”
  .
  – Azt nem tudjuk, de azt igen, hogy az egyetlen megoldás az lenne, ami 2005 előtt volt. De ezúttal fizikálisan megsemmisíteni az összes majmot, aki fegyvert fog egy izraeli katonára, civilre, vagy gázaira, tök mindegy.
  .
  A – háború nélkül is – dühöngő őrült szintjére radikalizált többségi lakosság megnyerése, de legalább lecsendesítése? Nem tudom, ez már az izraeli vezéreken múlik. Legalábbis, részben, mert másrészt a nemzetközi támogatásnak VAGY bajkeverésnek is nagy szerepe van ebben az egészben.

  • emilke 2014. július 24. csütörtök - 12:52 #

   Azt hiszem, Izraelnek határozottabbnak kellene lenni, A palesztin vezetőket ki kell kapcsolni, a népet meg kellene etetni. Esetleg abból a pénzből, amit ma rakétákra költenek.

   • leharisrael 2014. július 24. csütörtök - 13:04 #

    Emilke! Csak pár kérdés: 1. A patkánylyukban dekkoló v. éppen Katar luxus körülményeit élvező Hamasz vezetőket – hogyan? Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a bunkerjaik kórházak, sőt tudott, hogy melyik kórházak alatt vannak. Tegnap fordult elő először, hogy az egyik kórházat – és vele együtt a bunkert, a rakéta kilövőt, a fegyverraktárat – le tudták bombázni. Itt a kórház igazgató ellenállt a Hamasznak és kiüríttette a kórházat. De mi van azokkal az u.n. civilekkel, akik pontosan tudják, hogy a házuk alatt is alagútrendszer húzódik, hiszen a kijáratuk a házukban van. Ők civilek v. terroristák?

    2. Megetetni? Évtizedeken át érkeztek a segélyek a világ minden tájáról és egyetlen szervezet sem volt, amelyik ellenőrizte volna, hogy mire fordítják. A széplelket egyikét sem érdekelte a nép nyomora… ennyit az emberbaráti érzésekről.

    Mi lenne a határozottabb fellépés – szerinted?

 32. Eldrad 2014. július 24. csütörtök - 12:50 #

  Na, tegnap még “hatalmas szimbolikus győzemelről” rikácsoltak az iszlámámmatok Gázában, mert hogy jópár nagy légitársaság felfüggesztette izraeli járatait a rakétázás miatt.
  .
  Itt az amerikai válasz, egy, azaz, egy nappal később:
  .
  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4549146,00.html
  .
  Azért Obama meg Kerry hülyeségei ide- oda, ez nem rossz…

  • leharisrael 2014. július 24. csütörtök - 13:05 #

   Igen, de azért – legalább is én úgy tudom – egyetlen légitársaság gépe sem landolt a Ben-Gurionon.

 33. Eldrad 2014. július 24. csütörtök - 13:10 #

  Fél nap sem múlt el a bejelentéstől kezdve… várjunk.

  • leharisrael 2014. július 24. csütörtök - 13:36 #

   Természetes, én is azt mondtam, ha hét végére nagyjából helyre áll, akkor visszavonom a bojkottra vonatkozó utalásomat.

 34. emilke 2014. július 24. csütörtök - 13:14 #

  Azt kérdezed, a lakosok, akik tudják? Terroristák, nem lakosok.
  Mit lehet tenni?
  A vezetők? A moszad elég ügyes, ezek a tapadóbombák jó szerkezetek.
  Van még belőlük?

  • leharisrael 2014. július 24. csütörtök - 13:39 #

   O.K. – van, aki másként gondolja. Azt hiszem, most kicsit igazságtalan vagy Izraellel szemben. Nyilván mert nemköveted a napi eseményeket (ennek én is oka vagyok, de a Nol-t nem kívánom a hátamra sem, bár többen kapacitálnak, hogy írjak újra oda is.)
   Most van az a pillanat, hogy “süketek” vagyunk, nem igazán vesszük figyelembe a külvilágot.

 35. emilke 2014. július 24. csütörtök - 13:26 #

  Hiányoltalak a nolon, így kerültem ide. Tudom, hogy nehéz, de azért nem kellene feladni a lehetőséget ott sem. (Tudod, egy kis goebelsi módszer. Sulykolni! DDD)

 36. Eldrad 2014. július 24. csütörtök - 14:01 #

  emilke:
  .
  – A “sulykolás” önmagában nem feltétlenül negatív dolog, attól függ, mit sulykolsz: érvekkel, bizonyítékokkal alátámasztott tényeket, vagy eszeveszett baromságokat.
  .
  “…ezek a tapadóbombák jó szerkezetek…. Van még belőlük?…”
  .
  – Van ám! Meg van egy hülye viccem is:
  .
  Muzulmán biobomba, mi az?
  ???
  Az egy emberre hasonlító valami, ami – mielőtt felrobban magától, össze- vissza ugrál, és marhaságokat ordítozik.
  .
  :)

  • leharisrael 2014. július 24. csütörtök - 17:10 #

   Az már haladás, hogy azt írja “elkövethetett”.

   Izrael elítéli az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Izrael ellenes döntését.
   Mint a Miniszterelnöki Hivatal hangsúlyozta, a döntés egy komédia. Vizsgálja Izrael háborús bűnösségét (ilyen vizsgálat volt a hírhedt Goldstone jelentés, melyet szerzője később visszavont -és azt már csak én jegyzem meg, hogy Izraelben, a Siratófalnál tartották unokája bar-micváját) ugyanakkor nem vizsgálja a Hamasz bűnösségét, amellyel kétszeresen is kimeríti a háborús bún fogalmát.
   Részben mert izraeli civileket tekint célpontnak és rájuk zúdítja rakétáit, részben, mert mindezt azzal tetézi, hogy a saját civil lakossága mögé bújva, azokat élő pajzsként használva védi magát és a fegyverkészletét.
   Az Emberi Jogi Tanácsnak a Hamasz által kórházakban és iskolákban kialakított fegyverraktárait, a játszóterek, mecsetek és lakóházak tövébe telepített rakétakilövő helyeket kellene vizsgálnia.

   ישראל על החלטת האו”ם: פארסה
   http://www.inn.co.il
   בישראל תוקפים בחריפות את החלטת ‘מועצת זכויות האדם’ של האו”ם, “הוצאת דיבתה של ישראל”.

   • buga 2014. július 24. csütörtök - 18:12 #

    De miért teszi ezt, illetve miért nem vizsgálja a hámászt? Miért hallgat az eu, mikor tegnapelőtt kinyilatkoztatták a hámász bűnösségét?

   • leharisrael 2014. július 24. csütörtök - 19:30 #

    Nagyon egyszerű: Be kellene vallja azt az egész világ előtt, amit még magának sem akar: Évtizedeken keresztül a terror legfőbb támogatója volt.
    Hallottad nyilván a kifejezést: Izrael-ellenesség. Ez nem más, mint antiszemitizmus, új köntösben.

 37. Eldrad 2014. július 27. vasárnap - 13:16 #

  Lehar, mi ez a töketlenkedés Gázában? Tűzszünet, természetesen iszlámnáci rakétézással? Mindezt az izraeli kormány meghosszabbítja még mittudomén mennyi órával, miközben szintén érkeznek az iszlámnácik rakétái?
  .
  Mi ez a 43 izraeli katona koporsóban? Miért nincs még gáza nagy része felszántva, letarolva, lakatlanná téve? A “nemzetközi közvélemény” meg a média miatt ugyan kár a gőzért, azt nem lehet semmivel meggyőzni. Visszavonom az összes korábbi megállapításom, mely szerint a médiákban “elindult valami”, de lefelé, és most mert tényleg elindult, hülyébbek, mint valaha. A Jazeera egy szennycsatornának bizonyult az utóbbi két hétben, az angolszász adók pedig 90%- ban a szétlapított gyerekhullákat mutatják, meg a “palesztinok” szenvedéseit, és – esetleg – a maradék 10 % műsoridőben említik meg, hogy talán a “palesztinok” magatartása is felelős a sok halottért, de nem nagyon részletezik, miért.
  .
  A hamasz immár teljesen nyíltan rikácsolja, hogy ők maguk terelnek minél több civilt az izraeli támadások helyszínére, aztán, amikor egy bomba kilapítja mind, még hangosabban rikácsolnak, hogy ez a nácifasiszta cionista terrorentitás má’ megin’ csakis gyerekeket meg öregeket meg nőket öl, és hogy háborús bűnök, meg ilyenek.
  .
  És nincs egyetlen riporter sem, mely ezt szóvá tenné, amikor valamelyik terrormajom hőbörög a kamerák előtt, valami sokmilliós stúdióban. Egy sem.
  .
  Szóval, sem az iszlámnácival, sem a nemzetközi médiával nem lehet többé szót érteni, így fölösleges bármilyen békítési vagy meggyőzési kísérlet. Nyugodtan fel lehetne gáza nagy részét szántani, a – legújabb hírek szerint – nemsokára érkező észak- koreai (és egyéb) gázába fegyvereket szállító hajókat, repülőket pedig belerobbantani a tengerbe.
  .
  OK, értem én, hogy az izraeli vezérek még mindig nagyjából civilizált módon akarnak hadat viselni, de az utóbbi 70 év, de főleg az utóbbi 40 év bizonyította, hogy a modern kori iszlámnácival ez nem lehetséges. Sehol, nem csak Izraelben.
  .
  Akkor meg, minek törődnek bárkinek is a “véleményével”? Miért nem zúzzák le a gázai pöcegödör nagy részét egy- két nap alatt, és mindenki mást is, aki rájuk támad? Miért élnek még a hamasz legfőbb maffiafőnökei?
  .
  A fentebb leírtak ismeretében, ezt én komolyan nem értem.

  • leharisrael 2014. július 27. vasárnap - 13:36 #

   Tűzszünet – valódi tűzszünetről nincs szó, mert azt úgyis megszegik. U.n. humanitárius ablakról beszélünk, amelyet az Ensz v. a Vöröskereszt kér. Minden alkalommal elmondjuk, hogy ez nem azonos a tűzszünettel, az alagutak felkutatása és megsemmisítése folytatódik.

   43 húsi halott – igen, sok. Sajnos az alagutak felderítése nem oldható meg a levegőből. Óvatosan kell eljárni, mert az alagutak kijárata izraeli lakóházak, közintézmények, kibuc ebédlője… alatt van. A média meg rátesz pár lapáttal, hogy Izraelt, a hadsereget gyilkosként állítsa be. Kenyér helyett cirkusz a népnek! :(

   A Hamsz rikácsolása – ezt mindenki meghallja, mert ezt akarja hallani. Szerencsére egyre több “többször használatos” fotó kering a hálón, melyek eredetije egy éves (v. több) és Szíriából származik. Nagyon aktív lett az izraeli civil szféra és mára már több nyelven ismertetik a valódi helyzetet, a FB-on cáfolják a médiák által terjesztett arab hazugságokat.

   Civilizáció – igen, még próbálkozunk, ugyanakkor egyre keményebben lépünk fel. Ma már nem dobálózhatnak kövekkel, nem dobálhatják a járműveket csőbombával – ma már nem cél elfogni a tettest, inkább megsemmisíteni.

   Gáza eltörlése egy nagyon veszélyes játék. Mintha a késpenge élén egyensúlyoznál. Katonai szempontból nem nagy ügy, kb fél nap és eben már a sószállítmány is benne van, a szétterítéssel együtt. A politikai és morális oldala a másik. Itt azért figyelemmel kell lenni arra, hogy a belső egyetértés régen volt ennyire egységes, és azt is, hogy a médiával ellentétben az országok vezetőinek többsége egyetért az akciónkkal. Egyiket sem szabad veszélyeztetni.

 38. Eldrad 2014. július 29. kedd - 14:48 #

  Legutóbb az arab alakulatparancsnokkal példázódtam, most meg egy másik, aki kiemelt példakép kell, hogy legyen mindenkinek:
  .
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/183448#.U9d6B0Ai4wo
  .
  Remélem, nem jár úgy, mint évekkel korábban az afgán fronton a hozzá hasonló karakterű, hasonlóan cselekvő, amerikai Pat Tillman… :((((
  .
  Legjobbakat neki, már ha abban a pokoli helyzetben lehet ilyet kívánni.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Tűzszünet, vagy amit akartok… | Szombat Online - 2014. augusztus 19. kedd

  […] előzményekről az Útközben c. bejegyzésemben már beszámoltam, de szükségesnek tartom itt is felhívni a figyelmet arra, […]

 2. A helyzet változatlan… | leharblog - 2017. október 19. csütörtök

  […] Megjegyzendő, hogy legutóbb, 2010-ben, hasonló okok – vagyis a Hamasz kassza teljes kiürülése – kapcsán jött létre egységkormány, melyről itt  olvashatunk. […]

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: