Tag Archives: bahá’im

Haifa – bahá’im (בהאים)

10 dec
Amikor izraeli kirándulásra hívom olvasóimat, természetes, hogy elsősorban a zsidó emlékek bemutatását tekintem elsődlegesnek. Ennek alapvető oka, hogy a műemlékek többsége vallási eredetű, és mivel sem a muszlem, sem a keresztény hitvilágban nem érzem annyira tájékozottnak magamat, hogy ezekről minden igényt kielégítő információval szolgáljak – jó szívvel nem is vállalkozom.
Ezzel együtt azt vallom, hogy ami szép, ami érték – függetlenül a felekezeti hovatartozástól – bemutatásra érdemes.
Az, hogy Jeruzsálemben három világvallás szent helyei találhatók –  minden utazási prospektusból  nehézség nélkül megtudható. Arról már kevesebb szó esik, hogy az országnak alig van olyan része – különösen nem a bibliai idők településeit tekintve – ahol e vallások egyikének  kizárólagos térhódítása lenne jellemző.
Mai izraeli kirándulásunk helyszíne  Haifa, a Karmel hegy lábánál elterülő, a Földközi-tenger partján épült város és annak vonzáskörzete, nevezetesen a Karmel-hegy. Annak is az iszlám vallásból eredő, de attól eltérő szekta emlékhelyei. (Ahogy az iszlámnak –  mely jelentése Allah iránti teljes odaadás, valamint belenyugvás Allah akaratába –  is számtalan irányzata van, úgy a belőle kinőtt szektákból is több létezik.)A bahá’i vallás alapja a monoteista iszlám, de kialakulását, független vallássá érlelődését egy másik szekta,  alapozta meg.  A bábi csakúgy, mint a bahá’i,  modern kori szektának tekinthető.  Egy spanyol kereskedő Shiráz városából (1820-1850) azt hírdette,  hogy ő a kapu (báb) a rejtőzködő imámhoz. (Hitvallásuk, hogy a “rejtőzködő imám” megváltóként való visszatérésekor a Földön a Korán tanításai érvényesülnek és megvalósul a teljes igazságosság.
Meggyőződésük, hogy az iszlám az egyetlen igaz hit, ezért erre a hitre kell téríteni az egész világot.)  Próféciáival mintegy előkészítette a talajt  a vallásalapító Bahá’u’lláh Mizra Hussain Ali (1817-1892) fellépéséhez – az ő neve kezdőbetűiből származik a vallás elnevezése.Bahá’u’lláh tanítása szerint a nagy világvallások  szellemiségükben azonosak, eltérés csak  társadalmi szerveződésre vonatkozó parancsolatokban mutatkoznak. A bahá’í hit a férfiak és nők egyenjogúságát, valamint  az egyetemes oktatást hírdeti, preferálja az igazságosságot, a törvény előtti egyenlőséget, az előítéletek minden formájának eltörlését. Felfogása szerint a tudomány és a vallás nem egymást kizáró fogalom, sokkal inkább egymást kiegészítő tevékenység. Tiltja az alkohol és a kábítószer fogyasztását, valamint a házasságon kívüli nemi kapcsolatot.
Mai ismereteink szerint a bahá’i vallást követők száma a világon 5-6 millióra tehető, a közösségeket helyi és országos szinten egyaránt egy választott testület, az u.n. Szellemi Tanács irányítja. A világközösség vezetősége, az Igazság Egyetemes Háza, Izraelben, Haifában található. Templomaik, melyek azonos stílusban épülnek, a világ minden részén megtalálhatók – ezzel is tükrözve az egységet, az azonos vallási felfogást. A vallás térhódítását széleskörű propagandájuknak köszönhetik úgy Európában, mint Amerikában (ne felejtsük, hogy az iszlám térítő vallás!).A gyülekezet legnépesebb csoportjai Indiában (kb. másfél millió), Iránban (kb. 300 ezer) és az USA területén (kb. 120 ezer) találhatók. Jóval kisebb létszámban, de Európa szerte is megtalálhatók a vallás követői, európai központjukat  Frankfurt mellett hozták létre.Visszatérve Haifába, illetve a nyugat-galíleai területre, tudomásom szerint több, mint 10 helyen, összesen 25 templomot, egyéb épületet, temetőt tartanak fent. Ezeket a helyeket rendszeresen látogatják a különböző égtájakról érkező zarándokok, de egyedi stílusuk, valamint csodálatos környezetük miatt méltán népszerű a turisták körében is.
Mértani pontossággal tervezett park.
Templom a park közepén, balra, kissé hátrébb a mauzóleum.

Haifa tengerre vezető fő közlekedési útjára néző templom, a hozzá tartozó parkkal.

Park, benne a mauzóleum a vallásalapító földi maradványaival.
Templom a park felőli oldalról,

utcafrontról a bejárat,
a park éjszakai kivilágításban.
Képek forrása: Wikipédia
2010.július 25.  – Frissítve: 2011. december 10.
%d blogger ezt szereti: