Izrael 70. születésnapja elé, avagy a csúcsra járatott hisztéria

8 jan

Elöljáróban vessünk egy pillantást a térképre és nagyítóval vizsgáljuk meg azt a parányi (20.770 négyzet-kilométer) országot, annak is fővárosát, Jeruzsálemet, (125.1 négyzet-kilométer) mely immáron 70 éve tüske a világ körme alatt.

körülvéve 400 millió muzulmánnal

Igen, jól tetszenek olvasni, nem kizárólag a muzulmán (ezen belül is az arab) országok, de egész Európa csőrét piszkálja a modern Izrael léte.

Izrael állama – és általában a zsidóság – mindig is nagy érdeklődésre tartott számot, sajnálatos módon elsősorban az antiszemiták, illetve a burkolt antiszemiták körében, melynek kedvenc szófordulata, hogy nem antiszemita, “csak” anti-cionista. Ezt a réteget ki kell ábrándítanom abból a hitéből, miszerint a kettőnek nincs köze egymáshoz, ugyanis van! Az anti-cionista v. Izrael-ellenes megnyilvánulás nem más, mint frakkba öltöztetett antiszemitizmus.

Hogy miért mondom ezt? Mert az európai országok lakossága is öregszik és ma már csak elvétve található olyan ember, aki élete során még tömegével látott zsidót, köztük esetleg pajeszos-kaftános haszidot is. Már azok is bántották szemét, így igyekezett megszabadulni tőlük… ami majdnem teljes sikerrel járt…

Ezt követően – megkockáztatom, hogy pillanatnyi lelkiismereti válság eredményeként, de az eltelt hetven év tapasztalati alapján inkább ügyes számításból – nagy kegyesen megadta a lehetőséget, hogy Izrael fiai az ősök földjén ismét (immáron harmadszor) újra felépíthessék otthonukat.
Felépítették, jól prosperáló országot tudhatnak magukénak – amire a többség még álmában sem gondolt és most irritálja – annak ellenére, hogy a folyamatos fenyegetettség, a mindennapos terrortámadások mellett – úgy mellesleg – hat, minden esetben az arab világ kezdeményezte háborút sikeresen visszavert.

Itt jegyzem meg, hogy ma már nem érintenek meg olyan “bölcsességek” amelyek azt bizonygatják, hogy Izraelt az amerikai segélyek tartják életben. Ugyanis Izrael már több, mint húsz éve semmiféle gazdasági segélyben nem részesül. Katonai segélyben igen, ami annyit jelent, hogy a segély 80%-át (Izrael felé ez volt Obama egyetlen jótéteménye) az USA-ban köteles levásárolni.Izrael önerőből, a Hi-tech ipar jóvoltából lett a mai világ egyik vezető gazdasági hatalma. A világ számos tőzsdéjén ma a sekel a második legkeresettebb valuta.  Azzal meg még annyit sem foglalkozom, hogy hány és hány európai ország “segítette” (pénz-paripa-fegyver) Izrael háborúit. Ugyanis a fegyvereladás nettó kereskedelmi üzlet volt, amelyben a csehek, a franciák és Dél-Amerika az “egyszerhasználatos” hadászati eszközeiért csillagászati árat számított fel.

És akkor nézzük: 2017. december 6-án a világ minden pontján kilengett a képzeletbeli Richter-skála annak hatására, hogy Trump elnök egy 1995-ös (Clinton éra) kongresszusi határozatot ratifikált és ezzel elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának.

Döntése, hogy az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe helyezi át, erkölcsi jelentőséggel bír és azt a célt szolgálja, hogy világossá tegye mindenki számára: szuverén ország szuverén döntése, hogy mely települését nevezi ki az ország fővárosának. Ennél már csak azért sem lehet több, mert azt, hogy Jeruzsálem a zsidó haza, Izrael fővárosa, már az ország alapító okiratában, a Függetlenségi Nyilatkozatban is szerepel és amelyet az alaptörvény első pontja is egyértelműen leszögez.

Tulajdonképpen itt pontot is lehetne tenni a téma végére, mert az már tényleg minden ország magánügye, hogy csatlakozik-e Amerikához, illetve azon többi országhoz, melyek már eddig bejelentették költözési szándékukat…Ha már szóba hoztam az országok magánügyét, sokkal érdekesebb lenne azt boncolgatni, hogy 1980-ban, az után, hogy a Kneszet Jeruzsálemet Izrael fővárosának nyilvánította, milyen megfontolásból költöztették Jeruzsálemből Tel-Avivba a követségeiket? Addig   ugyanis 13 ország követsége volt Jeruzsálemben.

De nem azért ültem a klaviatúra elé, hogy a  felzúdulás leglényegesebb, de a mainstream média részéről egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen ismertetett okairól ne beszéljek.

A témát két részre kell osztani, mielőtt azonban belekezdenék, előre bocsátom, hogy eddigi álláspontomat – miszerint a világháló “civil” felhasználóit a felelősség alól felmentettem és tudatlanságukat a hivatásos politikusok, közéleti személyiségek általi félretájékoztatásnak tartottam – revideálom. Már csak azért is, mert az internet korában széles körű és valós időben történő információhoz juthat minden felhasználó.

Az első tárgyalandó téma az arab/muzulmán világ reakciója, ami lényegében semmi meglepetést nem okoz, illetve mégis. Ugyanis a magukat palesztinnak nevező araboknak – ami nem előzmény nélküli – rá kellett döbbenniük, hogy “ügyük” elvesztette jelentőségét és egyre kevésbé talál megértésre, támogatásra muzulmán körökben. Szólamok szintjén természetesen támogatják, de a megvalósítás elmarad, mint ahogy eddig is elmaradt az arab országok részéről a Gáza övezet lakóinak beígért anyagi támogatás egy jelentős része.  Ezen nem kell csodálkozni akkor, ha tisztában vagyunk azzal, hogy Szíriában hat év alatt félmillió ember esett áldozatául a testvérháborúnak, ha tisztában vagyunk azzal, hogy Egyiptom – leszámítva talán a nagyvárosokat – az éhínség szélén táncol és boldog az a személy, aki fegyveres testület tagja lehet, hiszen ők külön üzlethálózattal rendelkeznek, melynek révén szociális támogatásra is futja.

A nemzetközi média részéről hazugság az, hogy Trump bejelentése óta számottevően megnövekedett a terror-cselekmények száma. Kétségkívül vannak zavargások, de a tüntetések sem számában, sem az eddig is terror-gócként számontartott helyeken semmivel nem haladták meg a máskor,  a pénteki ima után szokásosat. Csakhogy ezekről az elmúlt időszakban nem volt “kifizetődő” tudósítani, hiszen nem lehetett kellőképpen kidomborítani a bűnbak felelősségét.

Röviden szólva, az arabok felzúdulása, illetve annak várt nagysága és milyensége elmaradt. Ennek oka lehet elsősorban az, hogy az arab/muzulmán országokban a “palesztin ügy” prioritása megszűnt, másik – és lényeges – oka az ENSZ egyes leányvállalatai (mint a “palesztin ügy” elsőszámú életben tartója) támogatottságának  teljes, vagy részbeni megszüntetése úgy az Egyesült Államok, mint Izrael részéről.

Az okok között feltétlen említést érdemel még, hogy a Palesztin Hatóság területén élő helyi lakosságnak  elege lett a vezetőik pénzlenyúlásaiból, abból, hogy amíg saját fiaik élik az aranyifjak életét, az utca emberét, azok gyerekeit uszítják terror-cselekmények végrehajtására… Tulajdonképpen ez sem új jelenség. Szorosan kapcsolódik Arafat térségben történt megjelenéséhez és ahhoz, hogy a Tunéziából magával hozott arabok mindenben prioritást élveznek a helyi lakosokkal szemben. Ahogy Jeninben, a legutóbbi tüntetés egyik résztvevője fogalmazott: elegünk van abból, hogy vezetőink fényűző módban élnek, nekünk meg mindenből a hulladék jut. Akkor inkább a “megszállás”, mint ezek.

Abban, hogy Mahmud Abbasz (mozgalmi nevén Abu Mázen) a legkülönfélébb és lényegében nevetséges nyilatkozatokat teszi, Obama hintalovának van elévülhetetlen szerepe, amelyre felültette őket. Csakhogy ez a hintaló erősen billeg és ma már nincs olyan józan fejjel gondolkodó ember – még arab körökben sem – aki elhiszi Abu Mázennek, hogy az USA elnöke “szabotálja a békét, az igazság keresését”.

Különösen akkor nem, ha arra gondolunk, hogy a Gáza övezetben élők nyomora nem csak a Hamasz terrorszervezet, de az ő lelkén is szárad. Nevezetesen az, hogy – és erről egyetlen média sem tudósít – a Palesztin Hatóság által ki nem fizetett hátralékok miatt, humanitárius megfontolásból – Izrael látja el Gáza olyan betegeit, akik e nélkül halálra lennének ítélve. Köztük számos rákbeteg gyereket. A legfrissebb Izraellel kapcsolatos  “tutósítások” is csak arról számolnak be, hogy Izrael ismét teljes kapacitással látja el árammal Gáza övezetet. Vagyis, ahelyett,  hogy nevén neveznék a gyereket és elmondanák, hogy a Palesztin Hatóság és a Gázát uraló Hamasz terrorszervezet belső vitáját Abbasz úgy gondolta elsimítani, hogy nem csak, hogy nem fizeti ki az izraeli elektromos műveknek Gáza hátralékát, de maga szólítja fel Izraelt az áramszolgáltatás szakaszolására. Szokás szerint két vasat tartva a tűzbe, kettősbeszél és  ezzel a Hamaszt Izrael ellen uszítja. A híradásokból leginkább az jön át, hogy Izrael “megkegyelmezett” Gáza övezet lakóinak és korántsem az, hogy Abbasz hajlandónak mutatkozott a teljes hátralék – mintegy 40 millió sekel – azonnali átutalására.

Végezetül, tekintsünk tőlünk távolabbi vidékekre, nevezetesen Európára…

Az Európai Unió szinte minden tagállama a hisztéria heveny tüneteit produkálja, melyhez az alaphangot az EU globális helyzete, valamint az egyes tagállamok belső problémái, illetve az Unió és saját érdekeik közötti nézetkülönbségek  adják.

Évek óta hallani a franciaországi, utóbbi időben a Németországban, a belgáknál, de még a nagyon toleráns svédeknél is előforduló – nem csak a helyi zsidó lakosság ellen irányuló – terror támadásokról. Ezek egy részét – minden bizonyíték ellenére – igyekeznek egyedi esetként kezelni, többnyire az elkövető elmeállapotával magyarázni…

Franciaországnak, mint az európai országok közül az egyik legnagyobb volt gyarmattartó birodalomnak, immáron a negyedik generációs (helyben született) muzulmán populációt sem sikerül integrálnia, de bőszen bólogat a senki által meg nem választott EU külügyér asszonynak, Mogherininek, ahhoz a többször elhangzott nyilatkozatához, miszerint Európa, sőt a világ minden baja megoldódna, ha a “palesztin kérdés” megoldódna. Vak gyűlöletében nem akarja észrevenni, hogy Izraelből, a Palesztin Hatóság területéről, egyetlen muzulmán sem menekül Európa felé. Ezzel szemben tény, hogy a Palesztin Hatóság területéről számos muzulmán megy a Perzsa öböl-menti országokba, munkavállalás céljából.

A svéd külügyminiszter asszony meg a Jeruzsálemmel kapcsolatos döntés után meg kívánná tiltatni izraeli állampolgár beutazását az országába. Abba a Svédországba, ahol Göteborg és Malmö nem egy kerületébe már a rendőrség sem meri betenni a lábát, ugyanakkor az ott élő zsidókat napi szinten éri atrocitás. És ugyan ez érvényes több európai országra is.

Többször leírtam, de úgy tűnik, még mindig nem elégszer.

Nagy az írástudók felelőssége a nép nevelésében, vagy éppen butításában egyaránt. Újságírók, politikusok, közéleti személyiségek mind felelősek abban, hogy a hír hír legyen és ne személyes politikai állásfoglalás. De – mint azt fentebb már említettem, – az internet korában csak az az olvasó téveszthető meg, akinek nézeteivel a tálalt hazugság dömping megegyezik.

08/01/2018

54 hozzászólás a “Izrael 70. születésnapja elé, avagy a csúcsra járatott hisztéria”

 1. Gavriel 2018. január 8. hétfő - 18:19 #

  Egy nagy, nagy like

  • leharisrael 2018. január 8. hétfő - 22:20 #

   :)

   • Farkas Molnár Péter 2019. május 9. csütörtök - 06:57 #

    “… a hír hír legyen, ne személyes állásfoglalás.”

 2. Györgyi Lott 2018. január 8. hétfő - 19:00 #

  Ebben a remek írásban minden benne van, amit elvárnék egy újságírótól de legtöbbször hiába: tények, tények, csakis a valós igaz, :)

 3. gyuri10 2018. január 8. hétfő - 19:11 #

  A cikk annyira tökéletes,hogy hozzátenni vagy levenni belőle”szentségtörés”lenne. Köszönöm!

  • leharisrael 2018. január 8. hétfő - 22:21 #

   Köszönöm. Így tudok tükörbe nézni.

  • "Kata", ahogy Te nevezel 2018. január 10. szerda - 09:45 #

   Egyetértek Gyuri 10-zel!

 4. Halmos László - שמשון עופרי 2018. január 8. hétfő - 19:59 #

  • “A hatnapos háborúig ugyanis 13 ország követsége volt Jeruzsálemben” – fontos adat, nem tudtam. Gondolom, a legtöbb, a közel-keleti fejleményekről egyébként tájékozott olvasó sem tudja.
  • térségen → térségBen
  • Yenin → Jenin vagy Dzsenin.
  ♦ Nagyszerű írás!

 5. slaszlos 2018. január 8. hétfő - 21:31 #

  Isten áldása Izrael és a zsidó népnek határain belül és azontúl…A Lelki-harangok mindanyiunkért szólnak…Ámen !

  • leharisrael 2018. január 8. hétfő - 22:22 #

   Ámen ve ámen.

   • slaszlos 2019. május 9. csütörtök - 11:30 #

    Isten áldása Izrael Állam és a zsidó népnek határain belül és azontúl hösies harcában a fenmaradásában az Elét és Halál határai között Szabadság harcában…A Lelki-harangok mindanyiunkért szólnak …Ámen !

 6. aser 2018. január 9. kedd - 00:47 #

  1980-ban költöztették a 13 követséget T.A-ba.(Nem 1967 után).
  Akkkor nyilvánította a Knesszet Izrael fővárosának Jeruzsálemet.

 7. Eldrad 2018. január 9. kedd - 02:09 #

  “…a világ minden baja megoldódna, ha a “palesztin kérdés” megoldódna…”

  – Az a durva, hogy ilyen hülye állatok az EU mindenható vezérei, egytől egyig. És kilátás sincs a helyzet változására.

  Izraelnek amúgy ez az egész baromság már szerintem édesmindegy, leírták az EU- val, és az UNO- val való bármiféle politikai együttműködést. Másokkal viszont nem, ázsiai, afrikai kapcsolataik egyre jobbak, ha jól tudom. Politikai, gazdasági kapcsolatok egyaránt. Ezen kívül, nem nagyon látom az általam olvasott izraeli sajtóban (Arutz Sheva, Ynet, JP) a fene nagy aggodalmat az euroatlanti pollitikai és társadalmi degeneráció miatt…

  Az iszlámnáci lúzerek – legyenek akármennyi százmillióan – meg aztán tényleg nem számítanak már annyit sem, mint f…ng a tornádóban.

 8. Eldrad 2018. január 22. hétfő - 23:28 #

  Figyeljétek már, megvan a megoldás! Micsoda realitásérzék! Micsoda éleslátás! Micsoda stratégiai zsenialitás!

  https://www.echotv.hu/hirek/2018/01/22/mogherini-jeruzsalemnek-izraeli-es-palesztin-fovarossa-kell-valnia

  Emberek, most Izrael ide vagy oda, ez tényleg zsírhülye… :(

 9. Pataki András 2018. január 24. szerda - 19:51 #

  Magyarországon élek, de régóta olvasom nagy érdeklődéssel a blogját mert érdekel Izrael sorsa és szurkolok Izrael sikereiért. Már több alkolommal szándékoztam hozzászólni egyes bejegyzésekhez mivel magam is zsidó lévén talán erre jogot formálhatok, de eddig minden egyes alkalommal meggondoltam magam, talán azért mert nem ott élek, igy innen magyarorszáról nehéz pontos képet kapni, vagy talán azért sem írtam eddig mert baloldali emberként nem tartom szerencsésnek egy jobboldali fórumba belekontárkodni. Most viszont arra jutottam, hogy érdemes néhány dolgot helyretenni. 1/ Sohol nem találom az interneten az idézett EU biztos szavait, sajnos nem tudom elhinni addig amíg egy hiteles – nem orosz propagandaoldal – linket nem kapok. 2/ sokszor megyek svédországba, vannak ott rokonaim, barátaim valamint svéd volt munkatársaim is, nincsenek ott no-go zónák, olyanok meg különossen nincsenek ahová a svéd rendörség se mer bemenni. 3/ az alábbi hozzázólás ijesztő “Az a durva, hogy ilyen hülye állatok az EU mindenható vezérei, egytől egyig. És kilátás sincs a helyzet változására.”, szerintem nem az az ellenség aki kritizál vagy nam ért egyet önökkel, hanem aki gátlástalanul hízeleg majd egészen mást cselekszik, pl. a magyar kormány a legmagasabb rangu vezetőinek részvételével és tervezett beszédeivel a holokauszt nemzetközi emléknapjára szervezett budapest legöregebb templomába j horty miklós születésének 150. évfordulójára egy emlékmisét, miközben horty juniusban született.Orbán Viktor mindenben egyetértett az önök miniszterelnökével, amikor vendégül látta, de ugyan ugy ez egekig magyasztalta törökországot is, egyiptom elnökének pedig arról papolt, hogy tanulnunk kell az iszlámtól, valamint, egyedülállóan az EU-ban, baráti “testvéri” kapcsolatokat ápol több volt szovjet köztásaság iszlám diktátorával.

  • slaszlos 2018. január 24. szerda - 22:43 #

   Sorraiban rejtö gondolatai jelzik az Ön szándékát a hozzászólásához.amihez teljes joga van megosztani bárhol és bárkivel.

   Pontositásként a go-zonák léteznek a svéd társadalomban ahol naponta valakit megeröszakolnak , meggyilkolnak és megkéselnek vagy megdobálják a segitségetnyujtó rendört és tüzoltókat,a mentöszolgálatok személyzetét,de már felrobbantják a rendörörsöket is és agitálnak a zsidóság ellen fajgyülöletükben …Mindez összeköti a zsidóságot öshazája és a szorványban élökkel továbbra is…

   Az EU és a nemzetállamok konfliktusai – Ön hazája ebben szóvivöje az ellenállásnak ismert …haláltusája nyilvánvaló amiben az antiszemitizmus megnyilvánulása is közismert…

   Emellett a segélyekkel amit a nyugati jólétirendszerek adnak az anticionista arab államoknak és ezek terrorszervezeteinek pénzelve a zsidó nép programszerü kiirtását a nácizmus idöszakában elkezdett “utolsó megoldás” édekcéljaként aminek az eredménye a Holocaust-tragédia …/ figyelmébe ajánlom a http://www.nizkor.org honlapját a 12 millió zsidó élet tragédiájáról hirdetve hogy a múlt befejezetlen …és sorsunk gondjait generációnk tovább hordja nehéz teherként a fennmaradásban /….

   Az államok vezetöi taktikázása a diplomáciai kapcsolatok ápolásában jelzi jelenidönk eseményeit figyelmeztetésként a felelöségrevonásra…

   Elnézést kérek a honlap szerkesztötöl soraimért mivel bizonyos álhir terjesztés szándékával az emlitett soraiban kiigazitásként…

 10. Eldrad 2018. január 25. csütörtök - 00:52 #

  András:

  “…Sohol nem találom az interneten az idézett EU biztos szavait…”

  – Ha nem is keresi, nem talál meg semmit. Itt pl. olyasmit kellett volna beírnia, hogy mondjuk – Mogherini: Jerusalem must be the capital of Israel and Palestine”, vagy hasonló, aztán talált volna 639.000 linket. Pl. ezt:

  http://www.jpost.com/Breaking-News/EUs-Mogherini-Jerusalem-must-be-capital-of-Israel-and-Palestine-517311

  Azon kívül, nem a cikk címének szólt a súlyos kritika, hanem az említett EU főember teljes eszmefuttatásának, ami a cikkben le van írva. András, ön el se olvasta a cikket. Nem beszélve az EU főemberek hasonló, tébolyodott megnyilvánulásairól az utóbbi években…

  “…svéd volt munkatársaim is, nincsenek ott no-go zónák…”

  – Bátran írja be: “No go zones of Sweden”, és lesz 7 890.000 találat, Ennyi az utóbbi tizenakármennyi évre visszamenő találat a témában. Kezdheti ezzel:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6630452

  meg ezzel:

  https://www.vice.com/en_uk/article/ava85k/people-of-the-no-go-zones-talk-about-what-its-like-to-live-in-no-go-zones-726

  Én még csak 2005- ben kezdtem a témával foglalkozni, de már akkor is akut volt a probléma, ennek a fordításnak a hatására:

  http://cikkek.soti.ca/muslim-rape-epidemic-in-scandinavia.html

  És még egy kérdés: tudja, Carl Bildtnek mi köze van a NO GO zónák kialakulásához? És hogy ez mivel volt közvetlen kapcsolatban, és mikorra megy vissza? Segítek: nem pár évről van ám szó.

  “..hiteles – nem orosz propagandaoldal…”

  – A JP is annak számít? Vagy az Arutz Sheva, a Gatestone, a Vice news, A PMW, a Rebel Media (és ezek ÖSSZES riportja a témában), Pamela Geller, David Horowitz, Daniel Pipes, hogy csak a legismertebb neveket említsem?

  Azon kívül, ön nyilvánvalóan semmit el nem olvas, legfeljebb a címszavakat, semminek utána nem néz, DE hiteles forrásokat követel (melyeket szintén nem fog megnézni), holott, az ön “igazságmegmondása” azon alapul, hogy a “barátaim azt mondták”, meg hogy bezzeg ön mennyit jár oda… ez ám a hiteles forrás

  Orosz propaganda… :) nincs is NO GO zóna… ember, ez már komikus, tényleg…

  És még ez:

  “..Orbán Viktor mindenben egyetértett az önök miniszterelnökével…Horthy emlékév…”

  1, Hogy a lúdvércbe jön ez a fentiekhez? Hagyjuk már…

  2, Énnekem Bibi nem “miniszerelnököm”, mivel nem csak hogy izraeli nem vagyok, de még zsidó sem, semmilyen értelemben sem, :) orKbán esetleg lehetne a “miniszterelnököm”, de nem az. Jóllehet, más okból nem az, de ez már tényleg trollkodás, Lehar még kivág innen.

 11. Eldrad 2018. január 25. csütörtök - 08:42 #

  Na, kellemes, NO GO zóna mentes reggelt mindenkinek. Ma megnéztem pár korábbi, elemző riportot, és hármat kiválasztottam a nagyon sokból. Reprezentáns, többszörösen ellenőrizhető, hiteles anyagok, íme:

  Tucker Carlsontól:

  Kitűnő TV jelentés ez is:

  És a legjobb, a Rynkeby NO GO zóna kialakulása, felelőtlen, várható következményeket kalkulálni képtelen politikusok miatt:

  A mai “Svédország” produkálja egy Bukott Állam (Failed State) több, súlyos tünetét…nézzétek, mi a Failed State:

  https://www.britannica.com/topic/failed-state

  Nos, András kommentelőnk kapott egy kevés feldolgozni való dokumentumot. Előre borítékolom, mi lesz a válasza, ha egyáltalán visszajön: Náci foksznyúsz, nincs is ilyen, aznemúgyvan, a barátommonta, és amúgy is, orbánviktor meg a horti meg a netányáhu.

  Nagyon meglepődnék, ha nem így lenne.

  • Pataki András 2018. január 25. csütörtök - 13:02 #

   Kedves Eldrad nem tudom miért gondolja, hogy valaki aki történetesen más véleményen ven mint Ön és történetesen baloldali az rögtön mindenre nácizni kezd. Ki kell, hogy ábrándítsam! Én csak azt mondtam, hogy jó óvatosnak lenni az álságos barátokkal. Nem tudhatom önnek mi a vélemény horthyról, da a magyarországi zsidó közösség – ha jól értékelem a helyzetet – nem tartja pozítiv figurának. Amennyiben ön felmenti Horthyt a magyar holokaust felelössége alol azaz ön dolga, én ezt nem tenném. Előzöleg csak néhány egyszerű és világos tényt írtam meg, ezekre ön nem reagált. 1. Nincsenek no-go zónák, a filmekbe belenéztem, veszélyes helyeket, szörnyü dolgokat mutatnak, de ott voltak a rendörök, azaz az ön saját bizonyitékai cáfolják azt az állítást, hogy még a rendőrök sem mernek oda menni. 2. Lehet, hogy önnek nincs baja a magyarországi horthy kultusz éledésével és azzal, hogy emlékmisét tartanak,de mo.-i zsidóságnak igen. Emlékszem amikor még o.v. szidóvicceket mesélt, vagy amikor kiválló államférfinek nevezte Horthyt, ez persze m.o.-i belügy, nem kell, hogy érdekelje önöket, az viszont érdekelhetné amikor Erdogánt és rendszerét követesre méltónak, a jövő utjának nevezte. 3. Azt a linket pedig továbbra is várom ami bizonyítja az eu biztos szavait. 4. Az, hogy valaki, helyesen, de elsösorban a saját politikai érdekeit szem elött tartva támogatja Jeruzsálem fővárossá nyílvánítását, nem kellene, hogy elaltassa ovatosságukat, csak ennyi a véleményem, hiszen azt látom, hogy m.o.-on erősödik az aniszemitizmus a kormány ovatossan ezirányban előrelépkedő, sunyi megtévesztő, szavakban mást hangoztató politikájának öszönhetően.

   • Eldrad 2018. január 25. csütörtök - 13:25 #

    “… történetesen baloldali az rögtön mindenre nácizni kezd…”

    – Mert így szokták. Ha ön nem ezt teszi, akkor az a jó hír. A rossz hír:

    1, “..önnek mi a vélemény horthyról…”
    Totális offtopic, nincs köze a témához, sem a felvetettekhez.

    2, “…alaki aki történetesen más véleményen ven…”
    Ön nem “más véleményt” fogalmazott meg, hanem marhaságokat írt. Nem tudom, hova lett a másik, bővebb bejegyzésem, majd Lehar megtalálja, és kiposztolja, ha akarja. De a fentebb megjelent is szétszedi, amit ön beírt.

    A “vélemény” nem azt jelenti, hogy baromságokat ír/ mond valaki, hanem hogy megalapozott ismeretek birtokában szubjektív prezentáció. Amit ön írt, az pedig egyszerűen ostobaság.

    Ami legutóbbi beírását illeti, arra
    1, ott a válasz az imént említett, még meg nem jelent kommentemben, de ahogy látom, teljesen mindegy, mert semmit nem nézett meg a belinkelt, professzionális anyagokból, és továbbra is hajtja az ostobaságait,

    2, Hagyjuk már itt, ennél a bejegyzésnél ezt a zorbánviktórt, meg hortit, meg holokausztrelativizálást vagy mi a fenét, mert ez annyira offtopic, hogy ha én volnék az oldalgazda, kb. EGY figyelmeztetés után vágnék ki akárkit ilyesmiért. Tök mindegy, miről lenne szó. De ezt majd Lehar eldönti.

    Ahogy – reményeim szerint – megjelenteti az előző elemzésem is, sok fontos anyag és válasz van benne. Linkek, stb, de nem nagyon látom, hogy a fentebbi három, fontos linkre BÁRMIT IS reagált volna. Meg se nézte, nem is érdekli. Akkor meg minek van itt? Szóval, András, ha méltóztatik érdemben válaszolni, megkérném, hogy a témánál maradjon, és ne tereljen folyamatosan.

   • leharisrael 2018. január 26. péntek - 10:17 #

    Kedves Pataki András!

    Ha már régebben az olvasóim táborába tartozik, akkor láthatta, hogy ezen a felületen bárki kifejtheti véleményét mindaddig, amíg azt a megfelelő hangnemben teszi.
    Minden hozzászólás egy-egy visszajelzés számomra, amely már azért is fontos, mert olyasmire is ráirányítja a figyelmemet, ami nekem természetes, ugyanakkor a kívülálló számára magyarázatra szorul.
    Külön öröm számomra, ha Magyarországon élő zsidó fejti ki véleményét, mert ez alkalmat szolgáltat arra, hogy elmondjam az évek során szerzett tapasztalataimat. Ami nem kedvező. Ugyanis azt veszem észre, hogy a magyarországi zsidók (és természetesen a nem zsidók is) nem élnek (vagy csak nagyon szelektáltan) az internet nyújtotta lehetőséggel. És ezt a hiányosságot használja ki az MTI, amikor teljesen egyoldalú megközelítésben, a valóságot elhallgatva “tájékoztat”.

   • slaszlos 2018. január 26. péntek - 18:44 #

    Nézem a Holocaust áldozatainak a számát : Németország 125 000 zsidóélet elpusztitásában , Lengyelország 2,9 millió ,Magyarország 450 000 élet kiirtásában kollektiv felelössége az antiszemitizmusának eredménye…

    Figyelmébe ajánlom www-nizkor.org honlapot ahol 12 millió zsidóélet elpusztulusánák statisztikája olvasható…

    Summa summárum az anticionizmus a zsidó állam,öseink szentföldje Izrael ellen álltalános propaganda eredménye…Az antiszemtizmus egy világot átfogó epidemikus járványszerü lelki-testi betegsége a népeknek ahol az áldozat nem csak a zsidóság,hanem maguk a népek.

    Statisztikailag olvasható százalékban http://www.adl.org honlap oldalán,ahol a magyarság a lengyel nép mellett Európa frontharcosai…

    Holnap a Holocaust emléknap – valami változott-e a fajgyülölet és elöitéletekben ? – nem sok …kivétel a hös zsidó nép Izrael határain belül és azon túl harcát vivja továbbra a gonoszság ellen , emlékeztetöen,hogy soha,de sohase fog megismétlödni az ellene vétett gonoszságoknak…

    Isten áldása a zsidó népnek és összes barátainak a világmindenségben akik együttesen a Béke és Biztonság érdekében munkálkodnak és alkotnak közös ellenállást a gonoszság ellen !

 12. Eldrad 2018. január 26. péntek - 09:32 #

  Nos, András, ott van a hosszabb kommentem az eredeti (téves) felvetésére:

  Eldrad 2018. január 25. csütörtök – 00:52 #

  Ajánlom az ott megtalálható linkeket, megjegyzéseket másoknak is, akik esetleg még mindig “nem értik”, vagy egyszerűen gyors, hatékony tájékoztatásra van szükségük Az egykor svédország NO GO zónáinak témájában.

  Mazeltov mindenkinek.

 13. Eldrad 2018. január 26. péntek - 09:52 #

  És még ez, friss aduász, kapcsolódik a fentebb írtakhoz, de közvetetten még a cikkhez is:

  http://nepszava.hu/cikk/1151089-antonio-guterres-a-migracio-igazi-lehetoseg

  Barátaim, EZ az igazi életveszély, amikor maga az ENSZ főtitkár őrül meg ilyen szinten, hogy a valóságnak homlok egyenest ellenkező őrültségeket tol…ráadásul olyan témában, ami életveszély a teljes euro– atlanti világ számára. Ugyanez az ENSZ, mely fő képviselői szerint “minden baj okozója a világban Jeruzsálem kettéosztottsága”, meg amelyik már 67- ben is felemelte a sorompót (szó szerint) az egyiptomi tömeghaderő előtt, ami deklaráltan egy máski ENSZ tagállam (Izrael) kiirtására készült.

  De, a szélsőbalos – anarchista téboly szerint ilyen nincs is. meg az nem úgy volt. Meg az orosz propaganda. Meg de mi van már hortival meg a Zorbánviktórral.

  Úristen…

  • leharisrael 2018. január 26. péntek - 10:09 #

   Szia Eldrad!
   Tegnap nem voltam gépközelben, ma reggel találkoztam értékes, felvilágosító hozzászólásaiddal. Külön köszönöm a linkeket, amelyekkel egy csomó munkától kíméltél meg…

   • Eldrad 2018. január 26. péntek - 12:16 #

    OK, ha ennyivel hozzájárulok bárki tájékoztatásához, az már megéri.

    De érted mi van, András “nem talál” hiteles, ellenőrizhető hivatkozásokat… na ne már… :(

   • leharisrael 2018. január 26. péntek - 14:03 #

    Ahogy írtam is. Nem talál, mert Magyarországon még mindig a pártállami nomenklatúra él Izraellel kapcsolatban. Amit az MTI lehoz, az a hivatalos… Talán nem túl sokan tudják, hogy az MTI Izraelben élő tudósítója kizárólag a Haáretz c. szennylapból fordít. Abból a jelentéktelen újságból, amelyik olvasottsága – és ezt saját, Izrael ellenes szövegeikkel érték el – mára 5% alá esett…Sem időm, sem türelmem ahhoz, hogy minden egyes megjelent cikküket mondatonként – tényekkel – cáfoljam. Megteszem, ha égbekiáltó durvaságot (mondjuk olyant, hogy a tudósító “hiteles forrásként” egy jelentéktelen arab lapot nevez meg) tapasztalok.
    Még egyszer köszönöm.

 14. Pataki András 2018. január 27. szombat - 20:51 #

  Tájékoztatom tisztelt lehárblog, hogy az MTI kizárólagossan csak a kormánypárt híreit hozza le már évek óta, az ellenzékröl csak negatív kontextusban esik szó, az ellenvéleményeket legyen annak forrása bármi ( külföldi sajtó, szakember, EU, civil szervezet, tudományos közlemény, statisztikai adat stb.) elhallgatják. Egyébként sok mindenben egyetértek Önnel, ennek hiányában nem írnék ide. No-go zónák viszont nincsenek, persze az interneten ezrével vannak videók a feltételezett no-go zónákról. Mint említettem sok felé dolgoztam, nukleárfizikával valamint elektroniai kutatásokkal foglalkoztam, ezért sok embert ismerek és sokrétüen tájékozódom. Lehet, hogy önöket, megnyugtatja, amennyiben svédország végét vizionálják, nem jó irány, köszönik szépen jól vannak, és a továbbiakban is, amannyire erejükből telik eleget tesznek emberbaráti kötelezettségeiknek, a meglévő, olykor sulyos problémakkal pedig meg fognak bírkózni. Szerintem a valós, korrekt értékelés hasznosabb és előnyösebb önöknek is mint olyanokat állítani, hogy a rendörség sem mer bemenni. Tisztelettel Pataki András

  • Eldrad 2018. január 28. vasárnap - 00:51 #

   András, volna olyan jó, és ehelyett az ótvar mellédumálás, terelés helyett EGYETLEN videot, és/ vagy cikket legalább megnézne- elolvasna a belinkelte közül, ha már mindezeket ÖN vetette fel, mikor idejött hülyeségeket irkálni, és azt állította, hogy semmiféle forrás nincs?

   Cáfolna hitelesen EGYET IS abból a jókora anyagból, amit összeállítottam, csak önnek itt? Mert a “de akkor sincs úgy”, meg hogy “a barátaim azt mondták”, meg hogy “atomfizikus vagyok, ott dolgoztam, szóval, tudom” – jellegű beírások ugyebár nem bizonyítékok.

   Amúgy árulja már el, az a több tízezer video, közülük rengeteg szakmai anyag, helyszíni forgatás, rendőri közlemények, stb. az ön szerint csak a mi hagymázos agymenésünk?

   Szóval?

  • leharisrael 2018. január 28. vasárnap - 09:53 #

   Úgy gondolom, érdemes meghallgatni a szenvedő felet is… “Sajnálattal” kell tudomására hoznom, hogy ami a blogomban szerepel, az mind-mind alátámasztható tényekkel és fellelhető az interneten is. Íme a svéd rendőr megszólalása: http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/54/181822368/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94

 15. slaszlos 2018. január 27. szombat - 23:58 #

  Svédország egy nyitott társadalom és a belföldi hirforrások is a tömeginformáló médiák nagy álltalánosságban igy visszonyulnak a hirközlésben. Mint például pár percel ezelött a svéd biztonsági szolgálat fönöke nyilvánosan közölte , hogy minden nap jönnek jelzések az ország biztonságát fenyegetö veszélyekröl. Jellemzö a hirek értékelésében,hogy kényes hireket párnap után igyekeznek elhallgatni amár az eléggé felizgatott lakósság megnyugtatására.

  Habár a migráció,a terroristák,és az anticionista és antiszemita megnyilvánulások eléggé megrázza az ország belsö nyugalmát és az incidensek mindennaposok.

  Köztudott az a tény is úgy Svédország mint több nyugati ország segélyel támogatja az Izrael és zsidóellenes propagandát és a terrorállamok szolgálatában lévö terrorakciókat föleg Közel Keleten . Mindez a pártokba beinfiltrálodott antiszemita és anticionista külföldi ügynök és kémhálózatok eredménye a hátterében munkálkodó besugóhálózatukkal.

  A baloldali szociáldemokrata kormányhivatal és koaliciója közismerten belügyi és külügyi politikája kárt okozott a svéd állam diplomáciai kapcsolataiban…

  1986-ban meggyilkolt Olof Palme svéd államférfi mondotta ” a társadalom az emberek müve . Ha valami rosszul megy azt megváltoztatjuk “.

  Ezért az ellenállás,az ország jóhirének visszaállitásában az ez évre tervezett szeptemberi országos választási eredmény meghatározza az ország további sorsát ami a békét és biztonságot jelenti az ellen amit a saját baloldali szociálliberális kormánya okozott állampolgárainak a toleráns és jóindulatú beállitottságában , de nem utolsó sorban az álltalános fajgyülöleti tömeghangulat ellen aminek áldozatai a svédországi zsidók a több etnikumú európai és a kontinensentúli bevándorlóknak köszönhetöen.

 16. Eldrad 2018. január 28. vasárnap - 01:01 #

  Lehar, tényleg szükségünk van egy újabb, össze- vissza handabandázó, folyamatosan terelő, hülyeségeket hajtogató, félnótás trollra itt? Ritka jelenség ez errefelé, de hát újra belénk botlott egy.

  Amúgy nagyon jó lenne, de tényleg, komolyan örülnék neki, ha az illető részletesen reagálna az általam megadott anyagokra, és azokat tételesen, bizonyítékokkal cáfolná. De hát nem teszi, helyette… lásd fentebb.

  ?!?

  • leharisrael 2018. január 28. vasárnap - 08:28 #

   Eldrad! Ezen én is gondolkoztam és arra jutottam, hogy annyira ritka, hogy egy magyarországi zsidó egyáltalán megszólal és nyilvános véleményt fogalmaz meg… és főleg annyira jellemzően még mindig a hidegháborús nomenklatúra szemüvegén keresztül látja a világ történéseit – úgy döntöttem, kuriózumként maradhat…

   Természetesen a “beszélgetésnek” akkor lenne igazán értelme, ha érvekre érvekkel válaszolna… de ne legyünk ennyire igényesek.

   • Eldrad 2018. január 28. vasárnap - 09:27 #

    Lehar, félreértés ne essék, nem az a baj, hogy “más véleményt” fogalmaz meg, hanem hogy SEMMIFÉLE véleményt nem fogalmaz meg. Ehelyett:
    – marhaságokat ír
    – hazudik, de azon a nagyon ostoba óvodásgyerek retorikai- és szellemi szintjén
    – teljesen figyelmen kívül hagy bármilyen, neki írt választ, csak a sületlenségeit tolja vissza újra
    – terel, szétveri a témát
    Vagyis:
    – trollkodik.

    Tényleg kell ez?

    Amúgy tényleg érdekelne, mikor fog BÁRMIRE IS érdemben reagálni… van egy tippem: nem fog.

    “…Természetesen a “beszélgetésnek” akkor lenne igazán értelme, ha érvekre érvekkel válaszolna… de ne legyünk ennyire igényesek…”

    – Dehogynem legyünk, ez a weboldal mindig is az érvekről, ésszerűségről szólt, bármiféle eltérés ettől romboló hatással volna.

    Persze, a döntés a tied.

   • leharisrael 2018. január 28. vasárnap - 09:48 #

    Megtaláltam a svéd rendőrrel kapcsolatos cikket. Azt még belinkelem neki és lássuk a medvét… Ha arra is annyi a reakció, mint eddig, – vagyis semmi érdemleges – akkor búcsút mondunk egymásnak.

 17. Eldrad 2018. január 28. vasárnap - 12:17 #

  Lehar:

  – Most megelőlegezem, hogy semmire nem fog érdemben reagálni. Eddig se tette, pedig jókora, reprezentáns anyagot kapott itt. Honnan sejtem, hogy így lesz? Onnan, hogy sok éves ismeret mondatja ezt velem, ha BÁRMILYEN szélsőségessel próbálunk szót érteni. Lehetetlen.Legyen az sztalinista, náci, anarchista, szélsőbalos, szélsőliberális, akármi. Mind ugyanaz a mentalitás. Nincs kivétel, soha.

  Amit viszont alighanem idetol majd nemsokára, az valamiféle nyafogás lesz, hogy “lám, nem toleráljuk a más véleményt”, meg hogy valamiféle “nácirasszisták vagyunk”, és hogy “de én ott voltam ezért jobban tudom”, és hogy “íme a bizonyíték, hogy velünk nem lehet beszélni”, meg a frászkarika.

  Ismétlem: nincs kivétel. Nagyon meglepne, ha most másként lenne.

  • leharisrael 2018. január 28. vasárnap - 14:58 #

   Én sem gondolom másként. Ugyanis az én tapasztalatom is az, hogy amikor nincsenek érvek, jön az, hogy “nem toleráljuk az ellenvéleményt” – ami ugye, még nyomokban sincs…
   Ha jóslatunk beválik, (be fog válni) következik az “érzékeny búcsú”.

   • slaszlos 2018. január 28. vasárnap - 16:31 #

    Tisztelt leharisrael engedelmével szeretnék megosztani egy gondolatot a fennti reagálásokhoz . A mi úgy nevezett modern világunk az ipari forradalom után / 1870-töl / napjaink információ világunkig , amely úgy mint a globalizációnak köszönhetöen mint a kereskedelemben érvényt nyer , hasonlóan a szólás és sajtószabadság jellemzi , vagyis a szabadság alapja és határtalan lehetöségei mindazoknak akik többnyelüek és élettapasztalataikal összekötik a világokatl és civilizációkat egymással. Megörizni ezt a lehetöséget mint az égbölhuló isteni manát amiért nem kell fizetni ca hirözönben nyitott szemmel és értelemmel kezelni és feldolgozni ennek logisztikai hordalékát , ajándék…Természetesen ez egy izraeli magyarnyelvü lapban talán kissé ferde szemmel olvasható az ottani sorstársainknak,de az európai zsidóság szemszöéböl kincsebányája a forrásanyag ahogy visszajelzik szavakban és érzelmekben…Az öszzsidóság szempontjáböl összekötö hid az öshazában és a szórványban élök között hisz a mi egyetlen védöhálónk a mi örökölt egyetlen fegyverzetünkben a józan értelem a gyülletkeltés és elöitéletek ellen…Köszönöm a figyelmet és a lehetöséget , hogy résztvehetek néha hozzászólásaimmal az Ön fórumán is, mint ahogy többnyelvü hozzászólásaimmal a világ négy tája felé elmondhatom ami elmondható közös érdekünkben…A legjobbakat és baráti üdvözlettel !

 18. Pataki András 2018. január 29. hétfő - 12:55 #

  Uraim, nehéz helyzetbe hoztak, mivel eredetileg csupán néhány apró kiigazítást fűztem a cikkhez, amiben tapasztalataimat írtam le ( ami lehet téves is), amire kaptam hideget, meleget. A személyeskedő megjegyzésekre eddig csak egyszer reagáltam, igyekezve cáfolni a prejudikációkat, akkor erre a követkző rövid választ kaptam:

  ” “… történetesen baloldali az rögtön mindenre nácizni kezd…”

  – Mert így szokták. Ha ön nem ezt teszi, akkor az a jó hír. ”

  Nos a helyzet az, hogy az ilyen esetenként elég durva besorolások száma csak növekedett például:

  ” Amit viszont alighanem idetol majd nemsokára, az valamiféle nyafogás lesz, hogy “lám, nem toleráljuk a más véleményt”, meg hogy valamiféle “nácirasszisták vagyunk”, és hogy “de én ott voltam ezért jobban tudom”, és hogy “íme a bizonyíték, hogy velünk nem lehet beszélni”, meg a frászkarika.

  Ismétlem: nincs kivétel. Nagyon meglepne, ha most másként lenne.”

  Hmmmm.

  De maradjunk inkább az alaptémánál, bizonyítékokat vár és azt gondolja, hogy ez lehetséges, úgy itéli meg hogy ön adott elég bizonyítékot. A kérdés az, hogy lehet e ezeket több ezer kilóméterről bizonyítani, szerintem nem, éppen ezért csak egy egyszerű véleményt írtam, nem kinyilatkoztatást, amit továbbra is fenntartok, Megpróbálom megvédeni álláspontomat.

  1/ Már az első bejegyzésemben igyekeztem a szerintem nyilvánvaló túlzásokat korrigálni, nevezetesen, hogy a rendőrök sem mernek ezekbe a zónákba belépni. erre nem reagáltak miözben Eldrad által belinkelt videókban is tisztán látszik a rendőri jelenlét.

  2/ Eldrad úr azzal vádol, hogy nem olvasom el, nem nézem meg azokat az anyagokat amelyeket szíves tájékoztatásomra betett, hmm, elolvastam megnéztem szerintem éppen Ön az aki ezeket nem nézte meg. Például az ön által magadott

  https://www.vice.com/en_uk/article/ava85k/people-of-the-no-go-zones-talk-about-what-its-like-to-live-in-no-go-zones-726 cikk.
  Ebben sok féle nézet, vélemény megjelenik – elég korreknek tűnik – mindkét oldalról, amellyek között többen elmondják, hogy ezek a rendőrség álltal is “volnereble areas”-nak nevezet területek nem tekinthetők no-go zónának pl.

  “I don’t think it’s dangerous here – I never feel unsafe. Stockholm is very segregated. It’s difficult and expensive to move around in this city so if you live in one place, that’s where you’ll hang out. The media just focus on crime here and the people reading these news stories never come over to see for themselves. So they believe what they read, but it’s very one-sided.

  Vagy:

  Who are the people writing these stories? The only thing the media report on when it comes to our neighbourhoods is how bleak it is here. It’s frustrating. If you google Tensta, you’ll only find pictures of riots. I’m from here and I know that there’s so much more to these areas than riots. Of course you’ll feel more unsafe when visiting an area you’re unfamiliar with – that’s what the media do and then they report on it. I don’t feel unsafe here – this is my home and these are my neighbours.

  Érdemes az egész cikket végigolvasni-amit szerintem Ön nem tett meg!

  3/ Fentebb valahol azt írtam, idézem ” a meglévő, olykor sulyos problémakkal pedig meg fognak bírkózni.” azaz elismertem a problémát, de annak igazolása, hogy ameglévő gondokat nem lehet egyszerűen no-go zonaként leírni legyen itt a svéd rendőrség értékelése a helyzetről, ami persze lehet hazugság, bár a svédek nem arról híresek, hogy hazudoznának, de mint írtam bizonyítékokat nem találhatunk a távolból:

  https://www.thelocal.se/20170621/no-go-zones-what-you-need-to-know-about-swedens-vulnerable-aeas

  4/ Lehar úr a következőket irta:

  bólogat a senki által meg nem választott EU külügyér asszonynak, Mogherininek, ahhoz a többször elhangzott nyilatkozatához, miszerint Európa, sőt a világ minden baja megoldódna, ha a “palesztin kérdés” megoldódna.

  A vóalóság ezzel szemben az, hogy a külűgyér nemhogy többször, de egyszer sem mondott ilyet. Kértem ezzel kapcsolatban hiteles infót, de nem reagáltak. Arról találtam infót, hogy a fövárossá nyilvánítással kapcsolatban fogalmazott meg kritikát, amiben nincs igaza, de a fenti idézett nem erről szól.

  5/ Eldrad úr pedig azt írja, hogy a svéd külügy miniszter megtiltaná az izraeli állampolgárok beutazásat. Találtam olyan internetes cikkeket amelyek ezt állítják, de magát a nyilatkozatot nem. Megtaláltam viszont a svéd m.o.-i nagykövetségének nyilatkozatát ez ügyben, ide másolom:

  A Svéd Királyság Nagykövetsége a cikk megjelenést követően telefonon felhívta a Szombat szerkesztőségét. Közlésük értelmében a fenti hír téves; Margot Wallström külügyminiszter asszony nem tett olyan kijelentést, hogy megtagadhatóvá vagy akár kérdésessé válna az izraeli állampolgárok beutazása Svédországba.

  6/ Végezetül szeretném visszautasítani Lehár úr azon állítását, miszerint

  főleg annyira jellemzően még mindig a hidegháborús nomenklatúra szemüvegén keresztül látja a világ történéseit

  fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, de a szövegkörnyezetből arra következtetek, hogy sértésnek szánta.Természetesen “A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!” jelszó jegyében!!!!!

  7/ még egy, bár biztos untatom önöket, az offtopicról. Nem világos Horthy miért offtopic amikor a 70. évfordúló kapcsán a svéd no-go zonák nem azok, de ezt önök biztos jobban tudják, így ne essen többé szó a főmáltóságu kormányzó úrról.

 19. Pataki András 2018. január 31. szerda - 21:04 #

  Gratulálok, előszőr egyetérteni azzal, hogy nem fogok reagálni, azután kitörölni a hozzászólásomat. Ügyes! Persze lett volna kulturált megoldás is, ha már megijedt a tényektől és nem akarta, hogy olvasói megismerjék, pl jelezni, hogy volt egy törölt hozzászólás. Bár ezt se fogja már senki látni, de legalább két ember, mi ketten ön és én tudjuk, hogy milyen ember ön.

 20. Pataki András 2018. január 31. szerda - 21:23 #

  Természetesen számítottam minderre, de ön is tudja, hogy az internet nem felejt. Arra gondoltam, hogy ami biztos az a tudti igy kimásoltam a teljes beszélgetést, amit elküldök a svéd nagykövetségnek, valamit több ujságnak is köztük izraelieknek is, tudják ők is hogy megy ez önöknél.

  • leharisrael 2018. február 1. csütörtök - 17:04 #

   Uram! Mielőtt vagdalkozni kezdene, talán kérdezni kellene… Bár nem vagyok köteles megokolni, ha törlök valakit a felületemről, de adott esetben az történt, hogy ön két linket is betett a hozzászólásába, amiért a rendszer sapm-ra tette. Én meg nem vagyok minden nap gépközelben…
   Mellesleg oda ír, ahova kedve tartja, de ha megkérhetem a blogomat a továbbiakban mellőzze.
   Egyébként javaslom a kommentek között legörgetni mindaddig, amíg megtalálja a svéd rendőr beszámolóját… Mint említettem, amit leírok, az az interneten nyomon követhető. Mert “az internet nem felejt”.

 21. slaszlos 2018. február 1. csütörtök - 18:22 #

  Ami a svéd vissznyokat illeti megindult bizonyos folyamat amely nem kedvezetlen az ország állampolgárainak,de az érintettnek sem.Elsösorban a biztonságii titkosszolgálat / SÄPO fönöke kapta med a Rendörkapitányi Hivatal országos vezetését és nem egy szociálliberális pártaktivista aki sötétitette a társadalomban véghezvitt bünözés mindenféle ágazatát…A Bevándorló Hivatal felhivta az európai kontinensttúli emigráltak figyelmét pénzbeli segitségét,hogy hagyják el az ország területét,ha nem kaptak hivatalos menedék védettséget…Ami a az adófizetöket illeti nö az adókulcs amár sokan az elszégényedés útján állnak a napi ellátásuk szempontjából és a legjobbant érintettek az öregkori nyugdijasok…De mindezek mellett megfékezhetetlen a kialalult gyülöletkeltés és az elöitéletek amelyek emlékeztetnek a náci uralom idejére 1930 – 1945 között…

 22. Eldrad 2018. február 2. péntek - 22:55 #

  Emberek, ez az andrás szerintem nem teljesen százas… ennyi hülyeséget, amit ez itt legutóbb összehordott, tényleg rég láttam. Több szót nem is érdemel, legfeljebb egy kis összefoglaló , ki- mi ez az ember. – mert hogy, tökéletes példája a végletes primitívségnek.

  Marhaságokat hord össze, amire később a “hiteles állításként” hivatkozik. A leg elvadultabb fantáziálást pedig úgy nevezi, “vélemény”.

  Megnéz egy videót, amiből kiszedi a neki tetsző részleteket, minden másra meg azt mondja, hogy az ott el se hangzott (apám, ezt a retorikai képességet…).

  Elhangzott mondatokra azt mondja, “olyan nem is volt”.

  Menőzik, ellenőrizhetetlen állításokat tesz magáról, és amiatt úgy gondolja, akkor neki van igaza – függetlenül attól, mit mond.

  Terel, trollkodik, szétveri a témát, a cikk szempontjából tökéletesen irreleváns dolgokat hoz elő (azokat is hibásan).

  Ha már nagyon elbukott, fenyegetőzik, amolyan extrém ostoba óvodás szinten, hogy “az én apukám erősebb ám”- jelleggel, mert ő bizony megy a svéd nagykövetségre.

  stb.

  András, szerintem jó, hogy itt voltál, ennél reprezentatívabban a magad fajtát semmi nem mutatná be jobban. Köszi, nagy segítség ez is,

  E.

  • leharisrael 2018. február 4. vasárnap - 12:22 #

   Azt hiszem, ezt a témát túltárgyaltuk… Ennyi. Tanulságos volt.

 23. Eldrad 2018. február 2. péntek - 23:03 #

  “…Nem világos Horthy miért offtopic amikor a 70. évfordúló kapcsán a svéd no-go zonák nem azok…”

  – Azért, te s…ggfej, mert a cikk nem erről szól, még érintőlegesen sem. Áh, ez kész… :(

 24. gyuri10 2018. február 6. kedd - 15:31 #

  Barátaim,
  bele-bele olvasgattam ebbe a Pataki féle”disszertációba”.Nem tudom nem-e az eleftheria vagy más nevén nyuszika nicknevű kanadai magyar hírlapba trollkodó mutációt kapjuk itt vissza.Akinek kirúgásában annak idején segédkeztem szerény lehetőségeim szerint. Lehet,hogy ugyanaz vagy annak mutációja szeretne vissza somfordálni a hátsó ajtón keresztül?…

  • leharisrael 2018. február 6. kedd - 19:53 #

   Gyuri10 – Én régen otthagytam a Kanadai Magyar Hírlapot, pont az ott összegyűlt “megmondóemberek” miatt. Úgyhogy kérdésedre érdemben válaszolni nem tudok. A hozzászólása itt marad, mert tanulságos, hogy ilyen is van…a többit meg majd meglátjuk.

 25. gyuri10 2018. február 6. kedd - 23:26 #

  רחל,
  a kanadai magyar hírlapot néhány hónappal ezelőtt én is otthagytam.Miután néhány igen értelmes ember már előttem bejelentette,hogy Goálnereknek,nyuszikáknak és egyéb balos félantiszemita,félzsidó hablatyolóknak hagyjuk ezt a muszlim kaseroló oldalt,csak azért is, hogy szórakoztassák egymást.Ennek ellenére,továbbra is küldik a hülye,horthyt mosogató és itt ott zsidózó cikkeiket.Időnként beleolvasok és máris dobom ki.A hozzászólóik gyenge színvonala is Minket igazol.Kár,hogy a főszerkesztő úr,aki egy katolikus egyházközség vezetője C.A.sem teljesen”fajtiszta”.

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: