Öngerjesztő hisztéria…

20 Júl

Izrael állam miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu, négynapos magyarországi látogatása, mely magában foglalja a V4-ek vezetővel történő megbeszélést csakúgy, mint Magyarország miniszterelnökével  történő tárgyalásokat, mindenképpen történelminek tekinthető. Történelmi, mert izraeli miniszterelnök hivatalos látogatáson ez idáig nem járt (1988-ban Yichak Samir, akkori miniszterelnökünk magánlátogatás keretében kereste fel az országot)  Magyarországon.

A két ország közötti, egyre gyümölcsözőbb gazdasági és kulturális kapcsolat kialakulásában nem kis érdeme van államunk volt nagykövetének. Ilan Mor messze túlteljesítve kötelező diplomata tevékenységét, Magyarország minden zegét-zugát bejárva, ott hiánypótló előadásokat tartva, olyan plusz információhoz juttatta az érdeklődőket, mellyel egyetlen nagykövetünk sem dicsekedhet.

Az ő regnálása alatt időszakra tehető a két ország szakminisztereinek látogatása mindkét államban, melyek pozitív vonzatáról mindenki a maga országában szerezhet információt.

Sikerét elsősorban annak köszönheti, hogy megnyilvánulásaiban Izrael népszerüsítése, országunk objektív megismertetése vezérelte.

Ennek az áldozatos munkának gyümölcse érett be a jelenlegi legmagasabb szintű látogatással. És ebbe rondítottak bele a pillanatnyi politikai hasznot remélők, valamint az identitásukat politikai szintre degradálók.

Attól függetlenül, vagy éppen annak ellenére, hogy hetekkel a látogatás előtt különféle megnyilvánulások hangzottak el, melyek a legenyhébbtől a legdurvább kitételekig lengették ki a skálát, Magyarország a külsőségekben nem hazudtolta meg önmagát. Öröm volt nézni, hogy ott, ahol 72 éve zsidókat lőttek a Dunába, ma  Izrael államának kék-fehér lobogója díszíti a fővárost.

Ez a kép legalább annyira sajátja a magyaros vendégszeretetnek, mint az a tény, hogy ugyanaz az értelmiségi réteg, mely minden magyarországi politikai kurzust a hányinger legkisebb jele nélkül  kiszolgált, most összezárt és minden bajuk okozójának Izraelt, az Izrael államot képviselő Benjamin Netanjahut kiáltotta ki.

Nem tisztem a magyar miniszterelnök meg -illetve elítélése, bár ahhoz, hogy tisztában legyek a magyarországi viszonyokkal nekem nincs szükségem tolmácsra. Ezzel együtt és ennek ellenére már csak azért sem teszem, mert az adómmal nem a magyar kincstárat gyarapítom, választásokon szavazatommal egyik pártot sem támogatom. Magyarország az ifjúságom, annak fény és árnyoldalaival együtt.

Épp ezért csak annyi jogot vindikálok magamnak, amennyit a magyar állampolgárok is elvárnak a külvilágtól. Engedtessék meg nekem, hogy én Izrael szemszögéből, Izrael érdekeit szem előtt tartva lássam és láttassam a történteket.

A látogatás egészét – célját – tekintve, gondolom az érdeklődők éppen úgy tudomást szerezhettek róla, ahogy e sorok írója… az aláírt megállapodások eredményét pedig előre megjósolni nem is lehet, fölösleges is, annak kivitelezése szakemberek dolga.

A látogatással kapcsolatos észrevételeimre visszatérve – gondolom ez sem ismeretlen – két magyarországi eseményt kell megemlíteni. Az egyik a magyar miniszterelnök “Horthy kivételes államférfi” kitétele, a másik az u.n. sorosozás, amely plakátragasztás formájában testesült meg.

Tény, hogy Horthy nevének ilyetén felemlítésére az izraeli társadalom is felkapta fejét és senki nem ütközött meg azon, hogy ezt a magyarországi zsidók sérelmezik.

Legjobb tudásom szerint, ez ügyben diplomáciai egyeztetésre került sor, mely azzal zárult, hogy az izraeli fél “tudomásul vette” a magyar oldal erre adott magyarázatát. Hangsúlyozom, “tudomásul vette” és nem “elfogadta”.

Úgy vélem, hogy két héttel a személyes találkozó előtt értelmetlen lett volna ezt tovább ragozni, de meggyőződésem, hogy négyszemközti megbeszélés során a két fél sort kerített ennek tisztázására.

Erre utal, hogy Magyarország miniszterelnöke, nemzetközi sajtóértekezlet keretében – mintegy az egész világnak tudtára adva – kormánya nevében elhatárolódott a vészkorszak alatti magyar kormány bűneitől.

Itt jegyezném meg, hogy a magyarországi antiszemitizmus – amely pillanatnyilag nem azonos a nyugat-európai antiszemitizmussal – nem újkeletű és életben tartásáért minden 1945. után kormányon lévő pártnak súlyos felelőssége van.

A másik, vihart kiváltó esemény a plakátragasztás, ami az én ízlésemmel ellentétes, ugyanis minél inkább tolnak egy reklámot, annál inkább nem veszek róla tudomást. De! Soros Györgynek, akinek kis híján sikerült bedöntenie az angol fontot, és nem egy afrikai országot sodort spekulációival pénzügyi válságba – úgyis mint filantróp. Annak az embernek, amelyik pénzével bármelyik ország belügyeibe képes beavatkozni, aki kormányokat próbál megdönteni, nos, annak az embernek a kritizálása önmagában nem antiszemitizmus. 

Nem antiszemitizmus, legfeljebb alkalmat szolgáltat rá és ma erre Európában minden alkalom jó.

Hogy ez Magyarországon miért kaphatott gellert, arról az előző bekezdés végén tettem említést és most megismétlem: A magyarországi – klasszikus – antiszemitizmus tudatlanságon, a felvilágosítás hiányán alapul. A tiltás, nem felvilágosítás!!!

Amennyiben ezt a pontot nem lépi túl az ügy, úgy ez az írás sem született volna meg, hiszen nem több ez, mint belső egymásnak feszülés, ami  azonban egy újabb csavarral átlépte az országhatárt. Ezt nem kellett volna, vagy legalábbis nem abban a formában és  hangnemben, ahogyan történt.

És itt kell megemlíteni, hogy jelenlegi nagykövetünk döntő szerepet játszott a hisztéria kirobbantásában.

Nyilvánvalóan nem volt véletlen –  a diplomáciai nyelvezettől merőben szokatlan módon – megfogalmazott sajtónyilatkozatában elhangzott állásfoglalás.

Felhívom a figyelmet, hogy a sajtónyilatkozat Szombat délben jelent meg, amikor egyetlen izraeli állami szerv sem dolgozik. /Csak zárójelben jegyzem meg, hogy minden követségi terület a delegáló ország részének minősül, (“Izrael Magyarországon” elnevezés pontosan leképezi ezt) ahol – legyen az a világ bármely  pontján – izraeli munkarend és törvények vannak érvényben. Ebből következik, hogy  a Szombat, mint olyan, munkaszüneti nap, és ez nagymértékben megkérdőjelezi  nagyköveti fogalmazvány egyeztetésének hitelességét.

Az ezidáig megválaszolatlan kérdéssel azért is foglalkozom – úgy tűnhet – részletesebben,  mert a sajtóban megjelentekkel ellentétben (miszerint a sajtónyilatkozat Benjamin Netanjahunak az izraeli külügyminisztériumra gyakorolt pressziója miatt visszavonásra került) a valóság az, hogy nem visszavonásról,  hanem tisztázásról volt szó.

Az, hogy erre a témára mennyire tapadt rá, mennyire látta meg benne a meglovagolandó rést a magyarországi ellenzék, nem Izrael ügye.

Azzal került Izrael és személy szerint Netanjahu célkeresztbe, hogy a hagyományosan a baloldalhoz kötődő magyarországi zsidóságot képviselők olyan húrokat kezdtek pengetni, mely másra nem, de arra tökéletesen megfelelt, hogy ők megfelelhessenek szoros szüvetségeseiknek, ugyanakkor még véletlenül se vívják ki a bűnbak szerepét… Tegye meg helyettük más, nevezetesen Izrael állam miniszterelnöke.

A – talán nem véletlenül rövid – Goldmark teremben történt találkozó tette fel az  i-re a pontot. A MAZSIHISZ számításon kívül hagyta, hogy Netanjahu Izrael államát, annak érdekeit képviseli külföldi útjai során és ez alól magyarországi látogatása sem kivétel.

Heisler úr úgy rúgott bele nyilvánosan Izrael államának miniszterelnökébe, hogy közben annak széles vállát kihasználva, mintegy hátvédül használta arra, hogy a saját miniszterelnökével évek óta rendezetlen kapcsolatát – ami megint csak belügy – saját hallgatósága előtt rendezze. Ezzel végérvényesen kontraproduktívvá téve azt, amihez eleve nem kellett volna asszisztálnia.

Belharc ez semmi más. Belharc a maroknyi magyarországi zsidóságot képviselő zsidó szervezetek között, amelyet az állítólagos baloldal jó szimattal meglovagolt és sikerrel vitt véghez. Nem csak csatasorba állította a már fentebb említett –  hagyományosan baloldali eszméket követő zsidó vezetőket -, de azt is sikerült elérnie, hogy a klasszikus antiszemitizmus két hét leforgása alatt anti-cionista, Izrael ellenes légkörbe csapjon át.

Erről az öngerjesztő hisztériáról – eredményét tekintve – elmondható, hogy amennyiben Izrael államnak ilyen barátai vannak, akkor egyáltalán nincs szüksége ellenségre.

20/07/2017

11 hozzászólás a “Öngerjesztő hisztéria…”

 1. aser 2017. július 20. csütörtök - 16:47 #

  Szó sincs itt a magyar zsidó szervezetek közötti belharcról.
  Hanem arról van szó,hogy nem érti meg Izrael,hogy a Magyarországon élő zsidóknak milyen a helyzetük.
  És mire érzékenyek.
  Egészen más élni egy zsidónak a hazájában, és egészen más külföldön.
  A Magyarországon élő magyar-zsidó tudja,hogy a szalon zsidózással kezdődött a Holokauszt!
  És éppen ezért neki már ez is zsidó-ellenes uszításnak számít.
  Hát még,ha a náci időszak Göbbels-féle propagandájára hasonlító országos plakát és MÉDIA-kampány indul a zsidónak kikiáltott Soros ellen!
  Csak egy példa:Minden magyar-zsidó tudja,hogy Rákosi Mátyás kommunista diktátor ateista volt.
  De mivel zsidónak született, minden nemzsidó-magyar tudni véli,hogy zsidóként tevékenykedett a magyarok ellen.

  • leharisrael 2017. július 20. csütörtök - 20:54 #

   aser! Ez, amit itt leírtál, kizárólag Magyarország belügye. Ami engem illet, én nem külföldön élek, hanem itthon, amit bármelyik zsidó megtehet. Az pedig egy óriási csúsztatás, hogy kizárólag a magyarországi zsidó tudja, hogy mi volt a holocaust. Izraeltben számosan élnek európai országokból alijázottak, ki a háború előtt, ki utána… semmivel sem volt más a helyzetük, mint a magyaroké.
   Arra pedig, hogy ez nem a zsidó szervezetek belharca, csak azt tudom mondani, hogy nyilván elkerülte a figyelmedet, a két ifjú titán rabbi nyilvános pengeváltása. Abban minden benne volt.
   Egyébként meg, addig érdekelt a magyarországi helyzet, ameddig a miniszterelnököm ott tartózkodott. Akinek ott jó, az maradjon ott, akinek meg nagyon fáj, az jöjjön. Ennyi.

  • Rosszabbik.com 2017. július 21. péntek - 09:05 #

   aser: nemzsidó-magyarként erősen sérelmezem az utolsó mondatát. kérem, a magyar szélsőjobb véleményét ne vetítse ki a teljes magyar társadalomra.

  • uhrinerika 2017. július 21. péntek - 14:46 #

   “Öngerjesztö hisztéria” igaz. Nagyon jó irás.Gratulálok. Megosztottam több helyen is. pl. az Ütköztetők csoportban is.

 2. Virághalmy Géza 2017. július 20. csütörtök - 17:36 #

  Mélyek a sebek, nehezen gyógyulnak. Én örülök Netanjahu Úr látogatásának, értékek és közös érdekek alapján elindult valami. Reménykedjünk.

 3. gyuri10 2017. július 22. szombat - 23:04 #

  lehár,
  nagyon igaz,amit írsz:”Akinek ott jó,az maradjon ott,akinek meg nagyon fáj,az jöjjön.”A probléma az,hogy aki hazát vált,az észt és szívet is váltson.Ezt pedig nem várhatod el egy máig is “ott” élő szittya zsidótól.

 4. terrapakk 2017. július 24. hétfő - 11:17 #

  Netanjahu nagyvonalúan, igazi úriemberként viselkedett. Szerintem a többi államfő is fel tudott nőni hozzá. A beért és tovább gyümölcsöző izraeli kapcsolatoknál mindenképpen meg kell említeni a Hit Gyülekezete tevékenységét, amely már a 80-as, erősen kádárista években is állhatatosan cionista volt. Jóval megelőzve korát (itt a vasfüggöny mögött máshogy viszonyultak Izraelhez) és sok (később alijázott) zsidót.

 5. slaszlos 2017. szeptember 29. péntek - 16:14 #

  Öseink szülöföldje Erek Izrael, Kanaán,Judea,Galilea akármilyen néven is nevezhetö mindanyiunknak a Szentföld … Izrael Állam minden zsidónak , határain túl létezöknek is a hazája … A sokszinü zsidóság világitótorony a sötétségben és erkölcsi felelöséggel viseli történelmi felelösségtudatában sorsának keresztjét egységben és szórványban egyaránt – a frigypecsét kötelez és összeköt.

  • leharisrael 2017. szeptember 30. szombat - 21:54 #

   De ezt miért mindig csak Izraelen kérik számon?

   • slaszlos 2017. október 1. vasárnap - 00:22 #

    Egyszerüen,mert Isten kiválasztott népe a zsidó,mégha ez cinikusan is hangzik. Ez ami összeköt bárhol is a világmindenségben létezünk egységben és szórványban .

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: