Emlékezz és emlékeztess…

2 máj

P1020003 (1)

Így, pár nappal az izraeli holocaust emléknap (az idei polgári évben ez a dátum május 5-re esik) előtt néhány – úgy vélem – aktuális gondolat fogalmazódott meg bennem. Bár az, hogy a gondolatok hirtelen leptek volna meg, nem fedi a valóságot. Az inkább, hogy az emlékezés egyhangúságából kilépve, a mára, de még inkább a jövőre fókuszáljak.

Mint az előző, azonos témában született írásaimból (link) is kitűnik, nem vagyok híve a központosított emlékezésnek. Az idő múlásával, az események egyre távolabb kerülésével – és nem utolsó sorban a túlélők szuperszonikus sebességgel történő fogyásával –  ezek a megemlékezések formálissá válnak. Formálissá nem csak azért, mert adott témában már alig lehet újat mondani, hanem azért is, mert a ma emlékezők zömének – globálisan nézve –  hiányoznak a  történelmi ismeretei és legyünk őszinték, hiányzik az érzelmi motiváció is.

Hogy miért e hiányosság, az összetett probléma. Erre nem is térnék ki részletesen, de annyit azért megjegyzek,  hogy a nevelés-oktatás minden esetben az idősebb generáció feladata, mely körből nem hagyható ki az állami szerepvállalás sem. Úgy tűnik azonban, hogy úgy az állam, mint az idősebb generáció valamiféle amnéziában szenved és –  bármennyire is fáj ezt kimondani – ez alól a zsidók egy része sem kivétel.

De sem a történelmi tények kozmetikázása, sem az “egy életre hálával tartozunk a Vörös Hadseregnek” nem mentesít az alól, amit elmulasztottunk! Mert bizony mulasztottunk, melynek következménye, hogy a vészkorszakot követően szinte megszűnt a zsidó élet, mely azt vonta maga után, hogy minimum két korosztály zsidóságát elveszítettük.

Természetesen lehet velem vitázni fenti állításom helyességét illetően, de a tények magukért beszélnek. Az elmúlt 71 évből közel negyven telt el úgy, hogy a kelet-európai zsidó az esetek többségében csak véletlenül tudta meg, hogy ő zsidó. Ami megint csak nem tekinthető következmény nélkülinek, hiszen magával hozta a szinte teljes asszimilálódást, a származási országba történt teljes be- és  felolvadást.

Ezen a tényen az sem segít, hogy a szocializmus becsődölését követően lehetőség nyílt a gyökerek újraélesztésére, hiszen a már említett, kiesett generációk hiányát a hivatalos zsidó képviselet sem igyekezett pótolni. És még ma, évtizedekkel a felkínált lehetőség után is az ébredezés stádiumánál tartunk. Ugyanakkor csodálkozunk, az újabb és újabb – az adott helyen korántsem honos – kinövések élretörési szándékán.

Függetlenül attól, hogy a zsidóságot nem tekintem kívánságműsornak, ahol a betévedők alakítják magát az előadást, azt sem szabad elfelejteni, hogy a Sulhán Aruch-on, a haláchán alapuló zsidó szervezetek megfeledkeztek a kizárólag kulturális, vagy akár csak származási alapon a zsidósághoz kötődő – nagyon széles réteg – képviseletéről.

És ez az a pont, ahol izraeli vizekre kell eveznem. A szocialista tömb felbomlása, a vélt (vagy valós, de sok esetben csak a megszokottól eltérő) életminőség változás, az újonnan felfedezettnek vélt identitás magával hozta az alijázók számának emelkedését. De ez már nem a klasszikus alija, nem az első és második orosz alija, amikor vallási alapon, illetve cionista meggyőződés motiválta bevándorlásról beszéltünk – ez már többnyire u.n. megélhetési alija.

Tisztában vagyok azzal,hogy ezzel a kijelentésemmel nem aratok osztatlan sikert, de végre ki kell mondani, hogy az Izraelbe hazatérők túlnyomó részének fogalma sincs Izrael történelméről és még jó, ha némi fogalommal rendelkeznek a zsidóság mibenlétéről.

Izrael – legjobb tudomásom szerint – nem avatkozik bele a galuti zsidó életbe és jómagam is igyekszem távol tartani magamtól  a témát. És ez nem a vélemény hiányából fakad, sokkal inkább abból a meggondolásból, hogy ne sértsek érzékenységet. Egyszer azonban ki kell mondani, hogy az európai diaszpóra zsidósága tévúton jár, ha elhiteti magával, hogy minden bajuk (az egyre növekvő antiszemitizmus) okozója részben maga Izrael, részben a szocialista tábor széthullása. (Itt nagyon röviden meg kell jegyezni, hogy a ma Európájára kétféle antiszemitizmus jellemző: az egyik a klasszikus, amely többnyire Európa keleti felének sajátossága, a másik a nyugati világ Izrael ellenessége, amelynek alapját a nagyszámú muzulmán bevándorlók teremtették meg. (Ez azonban egy más téma, melynek kezelése nagyban függ az adott régió nyersanyag függőségétől.)

Fel kell végre ébredni és ki kell mondani, hogy a ma tapasztalt antiszemitizmus nem előzmény nélkül szökött szárba. Nevelődött az szépen a szocializmus égisze alatt is. Röviden fogalmazva, a ‘45 óta hatalmon lévő összes kormány keze sáros abban, hogy nem nézett szembe a múlt bűneivel. (Ugyan így nem nézett szembe a svábok, tótok és általában a kisebbségek elleni atrocitásokkal.) Az u.n. rendszerváltás, a szólásszabadságnak vélt szabadosság csak felszínre hozta és a rosszul értelmezett liberalizmus az utcára ömlesztette mindezt.

Nem riogatok, mert meggyőződésem, hogy jöhet bármi, érezheti magát a diaszpóra zsidósága szorongatott helyzetben – a holocaust nem ismétlődhet meg.

Erre Izrael állam léte a garancia!

Az államot – ha kell az életünk árán is – megvédjük, ezzel a galuti zsidóság számára is hátteret biztosítva. Ami cserében – véleményem szerint – elvárható, igencsak csekélység és pár szóval összefoglalható: ha segíteni nem tudsz, legalább ne árts! Bővebben kifejtve: nem kellene tovább életben tartani a hidegháborús nomenklatúrát, mely szerint Izrael az agresszor, az arabok a szerencsétlen elnyomottak, továbbá nem kellene felülni a ma már nem csak a zsidó, de a keresztény történelmet  is elhazudó arab propaganda-gépezet uszításának.

Mártírjaink emléke előtti főhajtás nem zárja ki a tudatos jövőbe tekintést.

02/05/2016

55 hozzászólás to “Emlékezz és emlékeztess…”

 1. Atlasz 2016. május 2. hétfő - 15:54 #

  Korrekt – számomra.

 2. Gavriel 2016. május 2. hétfő - 18:22 #

  Igen és újra igen. Így van. Szüleink abban a téves hitben éltek amiről nem tudunk az nincs ezért nem érhetnek olyan kelletlenségek mint őket. Tévedtek.

  Egyet hozzátennék. Az a csekély alija Magyarországról nem megélhetési alija legalábbis eddig ilyesmivel nem találkoztam.

  • leharisrael 2016. május 2. hétfő - 18:55 #

   Gavriel! Globálisan fogalmaztam, ebben csak egy kis része van a magyar alijának. Mondhatnám, számarányuknak megfelelő rész.
   Egészen azonban nem lehet felmenteni őket sem (vagy akkor felmentést érdemelnek a máshonnan gazdasági megfontolásból érkezők is), mert ha igen, akkor szemet hunyunk az izraeli szélsőbal farvizén hajózók csoportja felett.

 3. slaszlos 2016. május 2. hétfő - 18:40 #

  A LélekHarang mindanyiunkért szól bárhol is létezünk a világban , védettségben vagy védelem nélkül,egységben vagy szórványban az antiszemitizmus sötét árnyszörnye kisér.
  A szellem a naivság és reményének hordaléka,hogy a szocializmus ikrei az emberibb Janusz-arcú szocializmus hite jobb ,mint a nácizmus és a nemzetszocializmus szellemiség fajbiológiai elmélete . Egy évszázad szellemi eltévedése amelyben 2 x 2 zsidó korosztály lett áldozata a szellemiség eltévelygéseiben . Status quo az abszurditás argumentációiban…A Remény, a Himnusz a LélekHarang újra ébresztö a világi összidóságnak és az Emlékezet Napján elpusztult áldozataink az élök között maradnak mindörökké …

 4. terrapakk 2016. május 4. szerda - 16:59 #

  A túlzásba vitt liberális melegmozgalmak és melegjogok hamar kitermelik az Izrael apartheid antiszemitizmust. Ez a muszlim migransok vallási antiszemitizmusával életveszélyes gyúelegyet képez. Ez az Usa-tól, nyugat-európai virágzik

  • slaszlos 2016. május 4. szerda - 17:39 #

   Mi köze a homoszexualitással összefüggö jogok mozgalma az Izrael ellenes apartheidhez hasonlitó antiszemitizmus jelenségéhez ? A liberális szóhasználat a szabad nyugati világ demokrácia ellenességének kifejezöje,amelynek alapja a szabadság és emberi jogok joggyakorlata minden állampolgár esetében. A homoszexualitás egy született génhiba,ahogy az ilyen személy megteremtödött személyétöl függetlenül,lehetséges öröklödött generációs áthatással. Javasolom nemrég Oscar dijat nyert The danish girl film megtekinttetését…Nem minden muszlim antiszemita,mint ahogy nem minden keresztény sem az…De a vallási behatás,a vallások célzatos eszköze a fajgyülöletnek veszélyesen terjed. Ajánlom Charles Kimball,teologiai professzor a Wake Forest University dokumentum könyvét” When the religion to be evil”…Az antiszemitizmus,mint világjelenségnek semmi köze Izrael katonapolitikai államvédö feladatával ahol védi az ország polgárait a külsö és belsö ellenségtöl…Mindezen tévhiteknek forrása a nemzetszocialista/nácista és kommunista/államszocialista szellemiség tömeges félrevezetöi,hogy fajgyülöletüknek alapját Izrael Állammal kösse össze.

   • terrapakk 2016. május 5. csütörtök - 17:51 #

    Pedig sajnos mind a BDS mind a liberális nyugati egyetemeken hódító Izrael ellenesség és antiszemitizmus a melegjogi csoportokkal nagy mértékben összefonódik. Persze a jobboldali antiszemitizmus sokkal régebbi keletű, de az utóbbi pár év nagy tanulsága az hogy a liberális oldalon is nagyon erősen megjelent Izrael ellenesség (ami igazából antiszemitizmus).

  • slaszlos 2016. május 5. csütörtök - 20:14 #

   Ismerem a BDS,palesztin csoport politikai nyomását és politika célkitüzéseit bizonyos kormányhivatalokra.Ez az 1970-es idöktöl Yasar Arafat “a palesztin nép” szóhasználatával vált szimpatikussá és fegyverként használja a köztudat befolyásolásával Izrael ellen.A hiányos történelmi ismeret szedi az áldozatait a néplélekben és nö az antiszemitizmus ezáltal. Politikai manipuláció föleg a baloldali szocialista pártok és a nemzetszocialista eszméken radikálizáló szélsöségektöl. Értem az összefüggést is amire Ön figyelmemet óhajtja felhivni a melegjogi csoportokkal. és köszönöm az információt…Baráti üdvözlettel!

 5. gyuri10 2016. május 6. péntek - 10:37 #

  Katonánkkal kapcsolatosan a Rámát Kál és most a szgánja szónoklata után közel 60 év után először fordul elő,hogy nem érzem magam biztonságban és még csak nem is az arabok miatt.

 6. gyuri10 2016. május 6. péntek - 11:02 #

  Ezt a “szónoklatot” a prof.leibovitstól vagy tanítványaitól lehetne elvárni,akik arra lettek tanítva,hogy a zászló egy rongy.Belerondítva abba,hogy gyerekeink ezért a leibovits féle rongyért az életüket adták és adják.És mindezt a megalázó szónoklatot a soára emlékezésként kell elszenvednünk 2016 májusában.Ezzel táplálva a világban nem kis létszámú ellenségeink aljas hazug propagandáját. Szégyenlem magam!

  • leharisrael 2016. május 6. péntek - 11:13 #

   Gyuri10! Szégyen? Én dühöngök és igen, azt kívánom, hogy ezzel a katonai vezetéssel nehogy egy háborút kelljen átvészelnünk. :(

 7. gyuri10 2016. május 6. péntek - 12:21 #

  Lehár,
  köszönöm. Teljesen azonos véleményen vagyunk.

 8. gyuri10 2016. május 6. péntek - 12:35 #

  Ehhez hasonló katonai vezetésünk volt már,amikor az ország élet-halál harcot vívott és az akkor regnáló,nagy nimbusszal rendelkező hadügy miniszterünk azt mondta,hogy készüljünk fel egy “rendezett megadásra”.Nos…nem mindig a vezetőkön múlik népünk életben maradása.Hála a Teremtőnek vannak normális katonáink és tisztjeink,Népünk életben maradásának biztosítékai.לא עוד !

 9. izraeli 2016. május 6. péntek - 18:51 #

  Kozeledik a szombat, de nem tudtam megallni, hogy megszolaltassam
  Natan Altermant, aki talan legjobban mondja el-
  ami szivunkben van.
  Jovo hettol-ez kulonosen aktualis.

  http://regi.sofar.hu/hu/node/25632

 10. Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 13:45 #

  “Ez mar nem a klasszikus alija… ez mar többnyire u.n. megélhetési alija.”

  Egy másik bejegyzés ugyanezen a blogon, mint írja, Izrael Állam úgymond “kinyújtja karját – természetes módon – minden hazatérni kívánó zsidó felé . ”

  Köszönet a mindenkori jobboldal ( és a tőkés, polgári osztálytársadalom ) képmutatásának, ezen szép önleleplezése előtt. Már nem csak az arabok és a színes bőrűek mocskos senkik, ember alatti lények, hanem mindenki aki nem minimum középosztálybeli hátterű, lehetőleg orthodox, szélsőjobboldali, és aki nem az Önök nézeteit osztja kritikátlanul. Még ha a Cáhál vezérkari tisztje is. Ha a “mindenki, aki nincs velünk, az ellenünk van” elvét vallják az “aki nincs ellenünk, az velünk van” helyett, akkor minek panaszkodni, hogy “az egész világ ellenünk van”, mi több amiatt panaszkodni, hogy egyre több az “ellenség” izraeli, zsidó honfitársaik között is… ( Amint olvastam az ottani híreket, egyesek már Reuven Rivlin államfőt is egyenesen Rabin sorsára kívánják pedig, pedig Rivlin az “Erec Jiszráel slémá ” elvének a híve, csak éppen elutasítja az etnikai, vallási gyűlölködést ) Valahogy olyan deju vu érzése van az embernek, amikor ezzel a szellemiséggel találkozik; a vezérkari tiszt erről beszélt és NEM hasonlította Izraelt a hitleri Németországhoz. De hogy egyes szélsőjobbos sovinisztáknak szövegértelmezési problémáik vannak az egy másik dolog…

  • slaszlos 2016. május 8. vasárnap - 14:23 #

   Az öszinte szavak háterében rejlö érzésvilág az Izrael Állam belügyi hangulatteremtö állapotáról nekünk a határán túliaknak, talán egyáltalán nem meglepetés,mert álltalános világkép és sok nemzetállamra jellemzöen értékelhetö.Reménytvesztö ellenben a zsidóságra határokon innen és túl.Barmennyire erös is egy állam katonailag és gazdaságilag azt nem az ellene irányuló idegen hadsereg gyözelmében rejlik,hanem a társadalom belügyi állapotának,a polgári lakósság életvitelében és erkölcsi tényezöiben található..Mint a rossz szellem büvköre hatalmában bomlasztja azt ami eddig összekötött…Ez volt korának legerösebb állama a Romai Birodalom önmaga okozta bukása is és nem az idegen légiók általi fegyveres gyözelem…A Történelem az Élet iskolája az emberiségnek, de a gond,hogy ennek idöszakjaiban mit tanultunk , amit ápolnunk kell a generációk váltásaiban a staféta átadásban a megmaradásunk érdekében…A veszély,hogy mindaz ami eddig megtörtént,megtörténhet újból…Érvényes bármelyik népcsoportra és világrészre…Ön ebben a deja vu érzései jelzik a kinem mondott szavakba öntött gondolatait megosztva velünk…Remélhetöleg ez ébresztö harang az alvóknak ottan…Tisztelettel és a legöszintébb gondalatokkal továbbra a szentföldön létezö zsidóságnak…

   • Gavriel 2016. május 8. vasárnap - 15:07 #

    Deja vu az nem tény. Ellehet felejteni. Ami a lényeget illeti előbb meg kell ismerni Izrael államának belső állapotát aztán lehet véleményt mondani. Addig azonban minden megjegyzés, történelmi analógia merő locsogás.

    A zsidók ősi földjén az zsidóság évezredek után is továbbra is létezik és létezni fog a zsidóság akinek sokak őszinte bánatára és irigységére saját hazája van amit maga teremtett és maga véd meg.

  • leharisrael 2016. május 8. vasárnap - 14:47 #

   Uram! A vezérkari főnök helyettesével a legnagyobb baj az, hogy katona létére politizál! Tegye le a mundért és nyergeljen át a politikai szférába, ott megteheti, katonaként NEM!
   Egyébként megkérem, hogy a Kanadai Magyar Hírlap szellemiségét, az ott megengedett és megtűrt stílust nálam mellőzze.

   • Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 17:45 #

    Lehar,

    a vezérkari tiszt, beszédében – amennyire a Times of Israel tudósításából kiderül -, semmi pártpolitika nem volt. Ha Önnek tetsző véleményt mondott volna, akkor az nem minősülne politizálásnak? Bizonyos értelemben viszont az egész élet politika…

    Amúgy zárójelben, meg merészelem jegyezni, hogy egy kétséges legalitású fegyverhasználat kivizsgálása ( bár a vezérkari tiszt direkt módon ezt az ügyet sem említette ) elsősorban JOGI és nem politikai kérdés. Az állami fegyveres testületek tudtommal, abban is különböznek a fegyveres banditáktól ( terrorszervezetek, törzsi milíciák, bűnszervezetek stb.), hogy bizonyos jogi keretek között működnek és nem össze-vissza önkényes döntésekkel, önbíráskodással stb.

    Amúgy a KMH -t illetően nem egészen egyértelmű az utalás: esetleg a demokratikus vitát kell mellőzni? Ami a stílust illeti más is használja az ott megszokottat, sőt szerintem én inkább foglalkozom a leírt véleményekkel való vitákkal, mint a kommentelőkkel való személyeskedéssel…

   • leharisrael 2016. május 8. vasárnap - 18:54 #

    Amennyire tudom a Times of Israel angol nyelvű. Ellentétben az olvasóival, én (sokadmagammal) eredetiben hallottam a beszédet, amely kicsit sem volt az alkalomhoz illő.
    Megkérhetem, hogy velem ne személyeskedjen? Még akkor sem, ha van/vannak itt olyanok, akikkel más fórumon is vitatkozik. Kérésem azon kérésére vonatkozik, miszerint “Ha Önnek tetsző véleményt mondott volna, akkor az nem minősülne politizálásnak?”
    Lehet, hogy megdöbbenti a válaszom, de a “nekem tetsző” (bár nem tudom, honnan az információja, hogy mi az, ami nekem tetszik.) választ is – ha nem a megfelelő helyen, megfelelő időben hangzik el – elítélem.
    Változatlanul azt tartom, hogy amíg valaki fegyveres testület tagja, addig ne viselkedjen hordószónokként, ne politizáljon, illetve ne építgesse a politikai karrierjét.
    Egyébként az évnek 365 napja közül vajon miért ezt az egyet választotta ki, az észrevételeivel miért nem fordult az év többi napján a megfelelő fórumhoz?

    Mivel ez a téma az eredeti bejegyzésemben nem szerepelt, kizárólag egy hozzászólás kapcsán merült fel, részemről ezennel le is zárom. Ugyan így nem megyek bele a “kiskatona” esetének tárgyalásába. Idő kérdése és fogok róla írni, de nem a hatásvadás sajtó “kiszivárogtatott hírei”, hanem a tények ismeretében.

  • Gavriel 2016. május 8. vasárnap - 15:13 #

   Ez a zagyvalék, hogy jött össze? Össze van maszatolva a magyarországi történelem Izraellel.

   • slaszlos 2016. május 8. vasárnap - 16:13 #

    A deja vu a megismétlés ami egyszer már megtörtént, – nem elfelejteni,hanem megbocsájtás a lényeg…A nagyképüség sohasem jó tanácsadó…A demokrácia nyitottsága határtalan kapcsolatokat teremt a mi civilizációnkban továbbra és kizárni sem lehet közös értékeinket…Jellemzöen a zsidóságra is,ha valakiben nem a barátra lelünk akkor,öröklödött jó magyar szokáshoz visszonyulva vagy kicsúfoljuk vagy normális emberként hátat forditunk és nem öntjük az olajat a parázsra…Meglepö,nekem távolélönek,hogy a hozott és öröklödött más népcsoportok tulajdonságait a szülöföldre a zsidóság már csak a hozzászólások fényében tovább emészti és széthúzza a zsidó egységet szülöföldjén…

 11. Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 13:58 #

  Ja, és egy ízes kis buzizás is van itt a fentebbi kommentek között. Épületes érvelés az antiszemitizmussal kapcsolatban, mit ne mondjak. Talán az se nagyon tűnik fel, hogy lényegében a “fehér-európai” faj-keresztény, vagy éppen az iszlámista fasizmussal ( azaz az “arabokkal” és más közel-keleti népekkel az Önök értelmezésében ) kerülnek ezek az álláspontok sok kérdésben egy platformra…

 12. gyuri10 2016. május 8. vasárnap - 14:10 #

  Eleftheria,
  valahogyan mintha a KMH oldalain okosabbnak ismertelek volna meg.Kár,hogy hozzászólsz -és méghozzá így- egy témához amihez csak annyi közöd van amennyit az újságokból megértesz.Kicsit furcsállom,hogy Kádár elvtárs szavait is idelököd:”aki nincs ellenünk az velünk van”.Az pedig,hogy te kiket gondolsz szélsőjobbos sovinisztáknak,ez esetben Izrael népének minimum a 70%-át(30% anticionista vagy arab)a te szövegértelmezési problémád.Próbáld meg egyedül kezelni.Vedd figyelembe,hogy beírásodat esetleg kiskorúak is olvashatják ezen az oldalon.Vigyázz erkölcsi tisztaságukra!

 13. gyuri10 2016. május 8. vasárnap - 15:18 #

  Eleftheria,
  egyre nagyobb gondban vagyok,mert kezdem nem érteni a te Izraelhez fűződő vagy nem fűződő “platformodat”.Azt hiszem ennyi gondot még valahogy el fogok viselni.Feltéve ha te is képes leszel elviselni létezésünket.Itt-Most és az idők végtelenjéig.

  • Gavriel 2016. május 8. vasárnap - 15:26 #

   Kénytelen elviselni létezésünket az ugyanis számára nem szabadon választott helyzet. Attól, hogy nem visel el minket nem fog összedőlni a világ. :-)

  • Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 17:16 #

   Gyuri,

   ha valaki nem ért egyet valakivel, illetve más, az egyenlő azzal, hogy nem viseli el a másik létezését…? Érdekes meglátás! Amúgy a leírt gondolatokkal értelmesebb lenne vitatkozni, mint a másik személyével foglalkozni.

  • Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 17:51 #

   Gyuri,

   bármily furcsa én nem elsősorban Izraelhez fűződő platformról, hanem általános demokratikus és humánus értékekhez fűződő platformról beszéltem. Köszönöm a figyelmet!

 14. izraeli 2016. május 8. vasárnap - 15:46 #

  Igyekszem udvarias hangnemben valaszolni, de Eleftheria es a tobbi
  “halado” zsido kommentjet olvasva-nem konnyu.
  Amint Gyuri irja- Izrael nepenek majd 70%-a – szerintuk-
  “szelsojobboldali soviniszta”.
  Nagy problema- ki kell cserelni-” a nepet.”
  Vajon a “mindent jobban tudoknak”-akik fotelbol kritizalnak,
  nem furnak alagutakat varosaik,falvaik alatt,nem robbantgatjak
  autobuszaikat,nem keselik,gazoljak polgaraikat-komoly “tapasztalata”
  van e teren?
  Jo, a vezerkari fonok helyettesenek-van.
  De o mar- a politika fele nez .
  Nala nagyobbak is-kovettek el hibakat.
  Itt van mindjart Gaza esete,ahonnan kivonultunk-mar 2005-ben,
  tonkreteve zsido csaladok megelheteset,otthonat-mindezt-a beke remenyeben.
  Azota kapjuk “jutalmul” a raketakat,terror alagutakat,beszivargokat.
  Remelem,hogy ” kritikusaink” akik “erkolcsi tisztasag”ra “nevelnek”
  bennunket, nem lesznek raszorulva, hogy menekuljenek
  a nyugati demokracia ” peldamutato” orszagaibol.
  Pelda- a francia zsidosag, amely nem “megelhetesi alija” –
  szerintem, Britaniat latva- ott is eljohet hasonlo helyzet.
  Nem kivanom egyikuknek sem- de elofordulhat,hogy ez a kis
  orszag,melynek neve nem fer hatarai koze a terkepen,
  nyujt menedeket “fiainak” akik naponta pocskondiazzak.

  • Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 17:26 #

   izraeli,

   már elnézést, de felesleges ez a hosszas felsorolás, Gázáról s a többiről. A kommentemben csupán arról volt szó, hogy Önök itt ezen az oldalon, egy milliméter eltérést sem képesek elviselni az Önökétől eltérő állásponttól. Ugyan miért is lenne a kritika jogtalan dolog? Akár a demokrácia eszméje, akár a zsidó tradíció a vita és a kritika tiltását teszi normává? Izraelben esetleg tilos vitatkozni, például a szomszédsághoz hasonlóan? Érdekes!

   • Gavriel 2016. május 8. vasárnap - 17:54 #

    Vélemények? Tényekről van szó és nem véleményekről.
    Gáza! Tény, hogy
    – senkinek nem kellenek.
    – nincs izraeli megszállás
    – mindig ők kezdik a háborút
    – kizárólag szegény negyedekből rakétázzák az izraeli civileket ezért nem a gazdag negyedek pusztulnak el az izraeli válasz csapásokban
    – a Hamasz iszlamista és nem nemzeti mozgalom, célja Izrael megsemmisítése
    – ellopják a civilek elől a cementet alagút építésre
    – polgári védelem nélkül kezdenek háborút
    – vezetőik pimaszul meggazdagodtak a szegényektől ellopott segélyek értékesítéséből
    – a palesztinok legnagyobb ellensége a saját vezetésük.

    Valamit kihagytam?

    Vitatkozni lehet de csak a tények alapján, azoknak megítélésén.

 15. Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 18:05 #

  Amúgy érdekelne, hogy a kedves kommentelők szerint alapjában véve a terrorizmus okai csak úgy egyszerűen az arabság emberi tulajdonságaiból következnek, vagy ennek esetleg összetettebb politikai, társadalmi okai vannak. És úgy általánosan a politikai, társadalmi konfliktusok esetleg az egyes egyének és csoportok származásából következnének? Persze ha vitatkozni tilos akkor bocs…

  • leharisrael 2016. május 8. vasárnap - 18:59 #

   Van a blogomnak egy olyan fovata, hogy “BESZÉLJÜK MEG”. Ha a kérdéseit ott tenné fel és nem egy olyan megemlékezés alatt, melynek témája 6 millió halott – köztük nem kevesünknek közvetlen családtagjaik – megköszönném.

   • Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 19:36 #

    Természetesen Ön a főnök a személyes blogján, de a témát szerintem nem én vittem el teljesen más irányba. Ha minedezek bárkit személyükben sértettek nagyon sajnálom. Lehet hogy én értem félre, de szerintem a cikk ( a kommentek meg pláne ) sem csak a megemlékezésről szólt. A kérdések meg inkább csak retorikusak; az indulatoskodó, személyeskedő vitákba belebonyolódni pedig sok értelme nincs. Ez végül is nem vitafórum hanem a hasonlóan gondolkodók zártkörű klubja. Erre illik egy jó marxi terminológia: elidegenedés .

  • Gavriel 2016. május 8. vasárnap - 19:27 #

   Nem csak iszlám terrorizmus létezik azonban most evvel kell szembesülni.
   Az első terroristák az 1090-ben alapított aszaszin szervezet volt.

 16. Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 18:09 #

  Gavirel,

  ez szerintem süketek párbeszéde, mert sehol nem beszéltem Gázáról. Amúgy bármily meglepő, a gázai helyzetről előbb felsoroltakat alapjában véve nem is vitatom. Cseppet sem irigylem sem Izrael, sem Gáza helyzetét.

 17. gyuri10 2016. május 8. vasárnap - 18:28 #

  Eleftheria,
  a köztünk lévő véleményeltérést nem milliméterre mérjük,de a te véleményedhez még tized milliméternyit sem tud közeledni egy normális izraeli ember.Ha a te véleményedhez akarsz találni valami közeledő Scharf Móricot,hát tudom ajánlani neked a KMH oldalaiba “firkász” módra némelykor belerondító barna gergelyt aki avi ben giora néven szokta Izraelt,múltját és népét hitler szülőföldjéről ostorozni,ugyanakkor nagyon büszke izraeli állampolgárságára Rólad valahogyan jobb véleményem volt,amíg nem kerested itt a szocializmusban meghirdetett társadalmi egyenlőséget meg a különböző rétegek,kizsákmányoltak átültetését egy a hozzánk nem tartozó sikertelen (népi)demokráciából.

  • Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 19:20 #

   Gyuri,

   mi a baj az egyenlőség eszméivel? Amelyek még csak nem is a marxi szocializmussal, hanem úgy nagyjából a Felvilágosodás korával, a rendi, feudális viszonyok megszűnésével, a racionális, polgári eszmevilággal kezdődnek, Bár az ókorban is akadnak szellemi előzményei. Amúgy az úgynevezett “népi demokráciáknak” semmi köze nem volt a marxi elvekhez ( azaz a termelőeszközök dolgozói, társadalmi tulajdonához, a pénz/tőkeviszonyok valamint a bérmunka megszüntetéséhez), az egyfajta államkapitalizmus volt, hol keményebb hol puhább egypártrendszerű autokráciában. Még csak baloldalinak sem mondanám, pláne a mindig is velejéig reakciós kispolgári Magyarországon. Láss csodát, az úngynevezett népi demokráciát, a fősodorrral ellentétben balról kritizálom…

   Ami azt illeti én is kibírom valahogy a rossz véleményeket; mindenesetre, miért kellene mindenkinek, mindenről ugyanazt gondolnia? Nem unalmas a totalitárius, konformizált mindig egyetértés?

   • leharisrael 2016. május 8. vasárnap - 19:25 #

    Megkértem, hogy maradjunk a témánál, ami jelen esetben egy megemlékezés a vészkorszak áldozatairól.

 18. izraeli 2016. május 8. vasárnap - 19:11 #

  Elefterianak
  Talan -{bar nem biztos}- ebbol a “magyarazatbol” pontosabb
  valaszt kap , mint tolunk, “szelsojobb” “reakcios” izraeliektol

  • slaszlos 2016. május 9. hétfő - 20:43 #

   Engedelmével tisztelt izraeli a Fecebook oldalomra átvettem a dokumentum anyagát…Talán naivnak tünik hozzászólásomban fenntebb a ” LélekHarang mindannyiunkért szól bárhol is létezünk a világban “. Üdözlettel !

 19. izraeli 2016. május 8. vasárnap - 19:46 #

  Meg egy video- Elefterianak-
  Mohammed Zoabi- buszke izraeli arab fiu-mesel
  orszagarol-Izraelrol-
  amelyrol nagynenje, Hanin Zoabi Kneszet kepviselono-
  hazugsagokat terjeszt

 20. Eleftheria 2016. május 8. vasárnap - 19:49 #

  Lehár,

  akkor a liberális melegmozgalmakról szóló hablaty, illetve a vezérkari főnökbe való belekötés is nyilván a vészkorszak áldoaztainak témájához tartozik. Ezekből nem volt egyértelmű mihez lehet vagy nem lehet hozzászólni… Megértettem, hogy nem akarnak itt látni. Megyek magamtól is.

  • leharisrael 2016. május 8. vasárnap - 20:01 #

   Uram! Biztos bennem a hiba, mert én nem találkoztam “liberális melegmozgalmakkal”, nem tudom, ki írt ilyesmiről. Nemhelyeslem, ha bárki is tette, mert az sem a témához tartozik. Ami a “vezérkari főnök HELYETTES-sel kapcsolatos véleményt illeti, két régen Izraelben élő ember véleménycseréje volt, egy-egy mondat erejéig. Nem belekötés, hanem az az érzés, amelyet ez az izraeli polgárok min. 70%-ából kiváltott. Ehhez persze eredetiben kellene olvasnia nem csak a híradásokat, de az azok alá érkező kommenteket is. Tudja, egy olyan országban, ahol mindenki volt, vagy lesz katona, ahol nincs olyan család, amelyikből minimum egy, de inkább több fő jelenleg is sorkatonai szolgálatát tölti – szóval ott az állampolgárok érzékenységére is tekintettel kell lenni. Ugyanis a hadsereg mi vagyunk.
   Egyébként szó sincs arról, hogy ne lenne helye itt bárki véleményének, közte az önének is – csak az egyoldalú tájékozódás alapján kimondott verdikt zavaró. De ez biztos megint az én hibán, mert ha nem értek, vagy nem tudok valamit, akkor kérdezek, mielőtt véleményt nyilvánítok.

 21. gyuri10 2016. május 9. hétfő - 12:25 #

  Eleftheria 2016 május 8 vasárnap – 19:49 beírására a válaszom.
  Eleftheria,
  nem is vagy te egy buta gyerek.Idejében vetted észre,hogy a mi köreinkben,a televíziós foteledben kényelmesen elterpeszkedve izraeliek részére nehezebb osztani az észt,mint a különböző náci,fél-náci vagy Marcsikhoz,a KMH csahosaihoz tartozó hülye”firkászok”között rontani a levegőt.Pajtás!Itt ez nem megy.Köszönet,hogy sikerült feltrollkodnod az oldalt.Ha szavahihetőségedet igazolni is akarod eltűnéseddel,megnyugtatsz.Viszlát a KMH-ban. Ott könnyebb dolgod lesz Izrael ellenes disszertációt írnod.Amíg onnan is mehetsz tovább a kuruc in foshoz.

 22. izraeli 2016. május 9. hétfő - 22:00 #

  Slaszlos
  Szivesen.
  Orulok,hogy segithettem.
  Nem,nem tunik naivnak.
  De- figyelmebe ajanlom-Lehar legjellemzobb mondatat,
  amely minden izraelit osszekot-” a hadsereg mi vagyunk “.
  Talan meg hozzatennem:”Tudjuk,miert harcolunk.”

  • slaszlos 2016. május 9. hétfő - 23:07 #

   A fegyveres harc mellett az ideológiai harc fontossága is szükséges,mint célérdek a fajgyulölet világjelenséget megforditani…Ma az összidóságnak ez a feladata bárhol is létezik,az összekötö szál akár Izrael Állam határain belül vagy túl egységben vagy szórványban…A megmaradásunkért !…A feltett kisvideó ébresztö Európának is,de sok más aspektusa is van , mint izraeli megfigyelö szemszögéböl.A legjobbakat!

 23. slaszlos 2016. május 10. kedd - 11:30 #

  Olvasva újból az érdekes hozzászólásokat és véleményeket az”Emlékezz …és emlékeztess…” szellemi margójára, – engedelmükkel gondolatébresztönek mindanyiunknak szeretném közölni az ADL Global 2015-ben végzett adatokat antiszemitizmus világjelenségröl. A megkérdezett 4,161 milliárd egyénböl 1,095 milliárd , amely 26 %-a az elöitélete és fajgyülölete/antiszemitizmus áldozata. Ebböl 29% férfi és 24% nöszemély. Korosztályra lebontva 18-34 év között= 25%,35-49%=25%,50+ felett= 29%. Vallásokra és hitükre a kiértékelés átlagértéke 24% keresztény,49% muszlim,,19% hindu,17% buddhista és 21% ateista. Érdekes a politikai,de nem közölt számadatokban az átlag 49% radikális muszlim és a 21% ateista átlagértékben 35% és hihetöleg a nemzetszocializmus és a baloldali szocializmus elkötelezettje…Az általános antiszemitizmus jelenség Izrael Állam katonapolitikai állampolgárvédelmével van kinyilvánitva,de az antiszemitizmus,mint világjelentöség ez egyáltalán nem kötödik,hisz mindezt a szórványban élö zsidóság személyes átélt tapasztalata bizonyitja….Apropó izraeli “a hadsereg mi vagyunk …tudjuk,miért harcolunk…”mottójára a LélekHarang mindanyiunkért szól…

  • mozigepesz 2016. május 11. szerda - 14:23 #

   Slaszlos, biztos az, hogy 4,1 milliárd embert kérdeztek meg? Őrületesen nagy ez a szám, azt jelenti, hogy nagyjából a Föld minden második lakója (az andoki hegyi pásztoroktól a maszájokon át a csukcs vadászokig) részt vett benne. Itt, Magyarországon is kb. minden második embernek benne kellett volna lennie – akkor hogy lehet, hogy én pl. nem is hallottam róla? Az arányokat, megállapításokat nem vitatom, csak a mintavétel tűnik elképesztően nagynak.

   • slaszlos 2016. május 11. szerda - 16:53 #

    The ADL Global 100 : An index of Anti-Semitism felmérési eredményeit 2015-ben olvasható és tanulmányozható az egész Földön,felosztva országokra,korosztálra,nemekre és vallásokhoz…A legnagyobb veszély a zsidó népre továbbra az antiszemitizmus világjelenség és ez ellen cselekedni nem csak a fegyverekkel szükséges,hanem ideológialig is…Talán ez a jelenidöben fontosabb”fegyver”mint a védelem katonaipolitikai fegyverek használata…Köszönöm a visszajelzést…Üdvözlettel !

    P.s. Egy érdekessége ennek nem csak Ön és többen reagálnak az adatok hiteleségének,hanem ahol élek kétségbevonják ezeknek az adatoknak igaszságát…Leforditva : az igaszság felszabadit és a tények megdöbbentik azokat akik értékelik ennek a hitelességét.

   • slaszlos 2016. május 12. csütörtök - 11:40 #

    Én is igy értékelem,hogy a 7 milliárdból a 4 milliárdból (ami 57%) és kiértékelése az 60 000 fös véleményösszegitése,. Az országok fele nem volt megkérdezve,lehetséges az elkövetkezökben. A 26 % válassza az antiszemitizmus világjelenséggel lehet összekötni,amely bizonyitja ennek realitását és nem elhanyagolandó,hogy ezért tenni szükséges úgy Izrael Állam,mint békeszeretö nemzeteknek,mert minden hirterjesztésben a zsidóság ellen erösödik,mint bünbak a társadalmi nehészségeikben.Ez a hangulatterjesztés megismétlése föleg a II.világháború elött,amikor milliók lettek menekültek…Mindez a megismétlés a jelenkor történelem elöjátéka….Köszönöm a figyelmet és a visszajelzést ebben a mindanyiunkat érintett világjelenségben.Hisz függetlenül,hogy egységben / Izrael Állam védöszárnya alatt / vagy szórványban él a zsidóság valahol a nagyvilágban, – mindanyiunkat érint

 24. izraeli 2016. május 11. szerda - 18:39 #

  Slaszlos
  Koszonom, en is megneztem a felmerest .
  Nem ertem azonban,hogy ez miert nem mutatja-
  Afrikat,Arabiat,a volt Szovjetunio muszlim allamait, stb .
  Kinaval-tudtommal eleg jo a kapcsolatunk.
  Kulon erdekesseg. hogy Kai-Fen-ben letezett zsido kozosseg.
  Talan azert {feltetelezem}- mert a budhizmus – nem
  a zsido anyavallasbol alakult ki-mint a keresztenyseg es az iszlam,
  tehat-nem akartak rajuk kenyszeriteni .

  • slaszlos 2016. május 11. szerda - 20:02 #

   Gondolom többféle forrás van az index-mutatónak,esetleg próbálkozzon az internetoldalon különbözö jelzések útalnak elrejtve adatokat. De minden kontinens felvan osztva országrészekre,a térképen pedig rákantitva mutatja a keresett területet.Én egy ilyen térképröl tallóztam az adatokat és a Facebook oldalomra is rátettem a kapcsolataimnak.

   • mozigepesz 2016. május 12. csütörtök - 11:21 #

    Slaszlos, megnéztem az oldalt, nagyon érdekes.
    Ami a felmérést illeti: nem 4,1 milliárd embert kérdeztek meg, hanem ennyi emberre vonatkozott a felmérés.
    Az oldalon közölt információ szerint (az about-ra kattintva találod meg) 2013-14-ben összesen 53100 fővel 101 országban csináltak felmérést (ez választ ad Izraeli kérdésére is: kb. az országok felét nem vonták be a vizsgálatba). Ezt frissítették 2015-ben, amikor 19 országban összesen további 10002 embert kérdeztek meg.
    A statisztikában pontos számítások vannak, hogy mekkora mintavétel esetén milyen pontossággal lehet megbecsülni pl. az emberek véleményét. Nem vagyok statisztikus, feltételezem, hogy a minta reprezentatív volt, és az eljárás, a következtetések megfeleltek a szakmai előírásoknak.

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: