Európa zsidók nélkül

5 ápr

Az idősebb korosztály számára valószínű nem ismeretlen Hugo Bettauer neve és így könnyen rájöhettek arra, hogy a címadást a  Nagyváros zsidók nélkül (Die stadt ohne Juden) c. regénye ihlette.

A fiatalabb nemzedék számára álljon itt egy kis ismertetés: 

Bettauer (1872-1925) osztrák író, újságíró korának igen ismert és olvasott szerzője. Könyvei nagy példányszámban jelentek meg, (az említett könyv első kiadása 250 ezer példányban kelt el) két könyvét meg is filmesítették. 1925. március 10-én az ifjú náci Ottó Rothstock fogtechnikus az utcán hat lövést adott le a mellkasára, kórházba szállították, ahol 26-án belehalt sérüléseibe.

x140b1_bettauer OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

A könyvről  nagyon röviden: Bécs kitiltja a zsidókat a városból, melyet a közvélemény hangos éljenzéssel helyesel. Mindaddig, amíg rá nem döbbennek,  hogy a város gazdasági, kulturális élete, de még a turizmus is hanyatlásnak indul.

Bettauer próféciája ijesztő, ha arra gondolunk, hogy Ausztria 30 marhavagont kölcsönzött a környező országoktól…Igaz, hogy a szatírikus regény végkicsengése pozitív, – hiszen a zsidók egy idő után ismét visszatérhetnek az osztrák főváros vérkeringésébe – mégis benne lappang a váteszi előrelátás… a valóságban és valamivel később, 6 millió zsidó nem térhetett vissza…

Hogy miért ez a könyv ihletett írásra és miért pont most? A magyarázat egyszerű. Úgy gondolom, hogy Európa ismét a zsidótlanítás felé halad. Nem, azt egy percig sem gondolom, hogy a Holocaust megismétlődhet (bár számos jel utal arra, hogy igény az lenne rá) – de azt igen, hogy egy zsidó exodus (kivonulás) több, mint lehetséges.

Európa ugyanis semmit nem tanult és mindent elfelejtett. Európában a történelmi idők kezdete óta jelen van az antiszemitizmus, amely végül is a Holocaustban csúcsosodott ki. A második világháború után volt egy történelmi pillanat, amikor azt lehetett hinni, hogy van esély a változásra. Azonban elég hamar kiderült, hogy mindez illúzió.

Ma az antiszemitizmus virulensebb a kontinensen, mint a második világháború óta valaha is volt. Ennek több oka is van. A “klasszikus” antiszemitizmus ( a zsidó tőke világuralma…) a mélyrétegekben mindig is tovább élt, míg mára ismét a felszínre került. Ez elsősorban Közép -és Kelet Európára jellemző. A liberális Nyugat Európában snassz lett a nyílt zsidóellenesség, ezért új stílust választottak. Az új  antiszemitizmus fedőneve, anticionizmus. Jellemzője, hogy  Izrael bírálatának köntösébe bújtatja az antiszemitizmust, miközben gyökerei a klasszikus antiszemitizmusban   találhatóak.

Megbízható felmérés szerint az EU polgárainak egynegyede komolyan hiszi, hogy az izraeliek nap mint nap palesztinokat gyilkolnak.

Például a második világháború és következményeinek feldolgozásában oly példamutatónak tartott Németországban sem olyan egyértelmű a helyzet. Úgy látszik, hogy a pozitív folyamat szinte csak a politikai és kulturális elitre terjed ki, míg a polgárok 50%-ától egyáltalán nem áll távol az antiszemitizmus.

Ezt a folyamatot erősíti a muzulmánok tömeges európai bevándorlása. Az ő zsidógyűlöletük mintegy 1500 éves múltra tekint vissza.

Mohamed hódító hadjárata során felhasználta az Arábiai-félsziget zsdió törzseit, majd amikor már nem volt szüksége rájuk, kiirtotta őket (Khaibar). Ez az esemény a mai napig meghatározza a muzulmánok viszonyát a zsidókhoz.
A szélsőséges nézetek gyors terjedése a muzulmánok körében – amit az utóbbi idők terrorcselekményei is jeleznek – csak nehezíti a helyzetet. Ezzel a helyzettel az ultraliberális, multikulturális Európa egyszerűen nem tud mit kezdeni.

Az írás kezdetén egy klasszikus mű segítségét vettem igénybe. Engedtessék meg, hogy a befejezéshez is egy klasszikust idézzek. 

Leslie Howard “Modern Pimpernel” című filmje befejező szavai – amellyel kora náciainak üzent – a következők: “visszajövünk, mindnyájan visszajövünk”!

Ez a fél mondat az én átírásomban így hangzik: elmegyünk,  mindnyájan elmegyünk!

Ahogy a Széder este befejező szavai szólnak: Jövő évben Jeruzsálemben!!!

 

05/04/2015

31 hozzászólás a “Európa zsidók nélkül”

 1. Gavriel 2015. április 5. vasárnap - 13:18 #

  Egy sejtés: Sejtésem szerint Európa mai hanyatlásának egyik persze nem egyetlen oka 6millió zsidó kiirtása aminek gazdasági és morális következményei a mai napig hatnak.

 2. Hiryu2.0 2015. április 5. vasárnap - 13:18 #

  Na, bumm, maximum _Európa gyorsulva eltűnik a süllyesztőben..

  • Gavriel 2015. április 5. vasárnap - 22:52 #

   Sajnálnám. Ott születtem, kultúrám onnan van.

 3. Gavriel 2015. április 5. vasárnap - 13:19 #

  Habsburg Ottó mondta Ukrajnával kapcsolatban: az ottani rossz gazdasági helyzet egyik oka, hogy Ukrajna elvesztette zsidóinak nagyrészét.

 4. Gavriel 2015. április 5. vasárnap - 13:25 #

  Chaibar = Az iszlám történelemben Hajbar egy észak-arábiai falu volt, ahol zsidók is éltek. Sokan közülük még a zsidó-római harcok elől menekültek ide. A közösség igen sikeres volt. Mohamed ebben az időben Medinában élt, és nem tudott visszatérni Mekkába. A muszlimok gyakorlatilag beszorultak Medinába. Miután Mohamed háborút indított a hajbari zsidók ellen, legyőzte őket, és további gyors hadi sikereket ért el. Először visszavette Mekkát, a halála után pedig a korai kalifák megkezdték a nagy muszlim hódító hadjáratokat, és Észak-Afrikától Indiáig elterjesztették az iszlámot. Sok muzulmán szerint a hajbari zsidók legyőzése nyitotta meg az ajtót a nagy muszlim hódítások előtt.

  Mavi Marmara török blokádtörőnek szánt hajó indulásakor a tömeg chaibar, chaibar felkiáltással búcsúztatta. Ez az a hajó ahol az izraeli erőkkel való összetűzésben iszlamista meghalt. A fentiek tükrében érthető minek szánták a hajót. Győzelme esetén hitük szerint megnyílt volna az út a világhatalomhoz.

 5. Halmos László 2015. április 5. vasárnap - 13:57 #

  A kilencvenes évek eleján, azt hiszem, Jaron Londontól: “Amikor Rabin Arafattal tárgyal, Rabin politikára gondol, Arafat teológiára”.
  Ez valószínűleg igaz. Izrael és a zsidóság összes problémája emberi léptékkel megoldhatatlan. A mi politikusaink pragmatikus igyekezetükben nem látják a fáktól az erdőt.
  Izrael léte, a régi és az új kiüldözések és honfoglalások, teljes mértékben a teológia kategóriájába tartoznak.

  • Gavriel 2015. április 5. vasárnap - 22:54 #

   Kétségem van efelől. Az európai üldözések, a disszimiláció az igazi ok. A többi máz, rárakódás, hivatkozás.

 6. leharisrael 2015. április 5. vasárnap - 14:00 #

  Már meglehetősen régen hangoztatom, de azt hiszem magyarul most írom le először: Európa a római birodalom útját járja és úgy is fogja végezni.

  • Gavriel 2015. április 5. vasárnap - 23:06 #

   Tény, hogy a XX-ik század Európa hanyatlását és Amerika felemelkedését hozta.

   Dióhéjban: A felfedezések korával kezdetét vette Európa expanziója és ezzel együtt felemelkedése. Európa alapította Amerikát, Kanadát és még sok országot. Európa összekapcsolta az addig elszigetelt világokat. Európa indította az ipari polgárosodást, forradalmat. A nacionalizmus is Európa terméke, amivel már a XX.-ik sz. elejére már nem tudott mit kezdeni és nem tudta megoldani az ebből eredő problémákat. Az első világháborút Európa nem tudta az USA nélkül lezárni. Ez a második világháborúra fokozott mértékben vonatkozik. Gyakorlatilag, az USA nélkül a nácizmust nem lehetett leverni. A hidegháború teljes mértékben lefékezte a fejlődést, ez különösen vonatkozik Európa keleti felére. Most folyik egy felemelkedési kísérlet meglehetősen bizonytalan kimenetellel. Az egyik fő zavaró tényező megint a nacionalizmus. Jelenleg Európa még megvédeni sem tudja önmagát. Nem csak az elegendő fegyver hiánya miatt, hanem azért mert az esetleges ellenségre úgy tekint, mintha nem lenne ellenség, Amerika fóbiájának tekinti. Az EU jelenleg egy gazdasági kittegylet a versenytársakéhoz képest meglehetősen gyenge mutatókkal. Egyetlen pozitív politikai eredménye van mégpedig az, hogy jelenleg megakadályozza az Európán belüli újabb háborúkat. Kivétel a délszláv háború amivel semmit nem tudott kezdeni. Annak lezáráshoz megint az USA segítsége kellett pedig az csak egy kis helyi háború volt. A növekvő orosz és muszlim befolyás ellen pedig semmit nem tud mit kezdeni.

   A római birodalomhoz legjobban a populációs eltolódás állt a legközelebb. Csökkent az ős rómaiak száma, nőtt a római polgárságot kapott de eredeti identitását, kultúráját megőrzők száma. Az utóbbiak szaporodási rátája, belső kohéziója, összetartása nagyobb volt mint a latinoké akik lassanként kisebbségbe kerültek a befogadott népekhez képest.

   A különböző megreformált keresztény áramlatok elvándorlása, a zsidók megsemmisítése és elüldözése miatt Európa lassanként elveszítette és elveszíti azokat az etnikai és vallási kisebbségeit amik a legnagyobb innovációra képesek, akik húzó etnikumai és vallási csoportjai voltak a kontinensnek. Amerika felemelkedése, a zsidó állam igen gyors fejlődése ennek köszönhető. Az elmúlt hetekben nyilatkozott egy francia politikus: ha az európai zsidóság tényleg elmegy mint amit Netanyahu javasolt az katasztrófa lenne Európának. Ő már sejt valamit.

   • leharisrael 2015. április 6. hétfő - 07:40 #

    Igen! “A római birodalomhoz legjobban a populációs eltolódás állt a legközelebb. Csökkent az ős rómaiak száma, nőtt a római polgárságot kapott de eredeti identitását, kultúráját megőrzők száma. Az utóbbiak szaporodási rátája, belső kohéziója, összetartása nagyobb volt mint a latinoké akik lassanként kisebbségbe kerültek a befogadott népekhez képest.”

   • Azriel Berkovits 2015. április 28. kedd - 22:21 #

    A zsidók kiüldözése vagy elvándorlása egy országból az inkább a szimptómája a hanyatlásnak vagy a hanyatlás kezdetének. Nyugat Európa párhuzamban a kereszténységet is elvándorlásra kényszeríti, ha nem fizikailag hanem ideológiailag és magát meztelenül üresen hagyja. Az üres hamis liberalizmusra bizza a védelmét egy radikális vallásos ideológiával szemben. A nyugati kereszténységet Európa pontosan azokban az ídőkben hagyja el amikor a kereszténység (nem egyénekről van szó) nagy része legalább is a felületen feladta a zsidóellenességet.

  • Azriel Berkovits 2015. április 28. kedd - 22:05 #

   Amikor említed, hogy Európa nem tanult és mindent elfelejtett, talán hozzá kellett volna tenni, hogy a zsidók nagy része ugyanezt tette. Most ugyan az utóbbi 7O-ben szokatlan brutalítástól sokan felébrednek de sajnos a többség muló jelenségnek veszi ugyan úgy mint a múlt század harmincas éveiben.

   • leharisrael 2015. április 29. szerda - 08:16 #

    Azriel, ha mindent leírok, mi marad a kommentelőknek?

 7. izraeli 2015. április 6. hétfő - 01:00 #

  Most lattam a 2-es csatornan egy erdekes filmet a zsido ellenallasrol Parizsban.
  A mozgalom Ilan Halimi ,a fiatal zsido fiu elrablasa es megolese utan jott letre.
  Szervezoje, parancsnoka egy Joszi Ajjas nevu fiatal,neverol itelve- Marokkobol
  Franciaorszagba bevandorolt zsido csalad fia. Apja-hallgatott ha zsidoztak.
  Azt mondta fianak,ha felno es csaladja lesz,majd megerti miert. Joszi, aki latta
  az Entebbei tuszok szabaditasarol szolo filmet, es eleg peldarol tudott
  Izrael haboruibol- felallitott tizenevesekbol egy foldalatti mozgalmat-es kikepzesuk
  utan-megjelentek minden Izrael es a zsidosag elleni tuntetesen- es a hirhedt
  francia antiszemita komikus- Diodonne eloadasain- es – alaposan helyben hagytak
  a neo-nacikat, akikhez a muszlim nacik csatlakoztak.
  Mivel felfedtek es lefenykepeztek- Izraelbe alijazott es egy darabig
  Tel-Avivbol iranyitotta “katonait”. Kesobb a francia rendorseg torvenyen
  kivul helyezte oket, ugy, hogy tobb tarsa alijazott.
  Mikor lattam oket,olyan buszkeseget ereztem,mint amikor a nemet fasisztak
  ellen harcolo Resistance-rol olvastam-amelyben sok zsido is harcolt.
  Apropo,ugy olvastam,hogy Budapesten keszulnek megvaltoztatni
  a Sagvari Endrerol elnevezett iskola nevet,
  Mashol-buszkelkednenek- egy antifasiszta hossel.

  Azt hiszem, a spanyol iro szavai- ma is igazak.

  http://www.breuerpress.com/2012/06/29/egesz-europa-meghalt-auschwitz-ban-irta-sebastian-vilar-rodrigez/

 8. izraeli 2015. április 12. vasárnap - 23:40 #

  Ugy lattam, hogy a Jobbik elorenyomult Tapolcan.
  En nem ismerem annyira a magyar politikat-mint a mienket-
  de ez- eleg aggasztonak tunik.

  • Gyuri10 2015. április 20. hétfő - 00:05 #

   מרים! Ne szomorkodj a magyarok miatt.A fertzőzött anyatej az oka és a néhányszáz éves hozzáidomulás ázsiai rablóhorda elődeikhez. Már megírtam a KMH-n is,hogy”kutyából nem lesz szalonna,legfeljebb veszett
   kutya”. Üdv:Gyuri.

   • Attila 2015. május 11. hétfő - 00:12 #

    Talán a te őseid is ezt az anyatejet itták pár generáción keresztül. De kigyógyultál belőle, és ennek örülünk. Mindenesetre hozzászólásod nem méltó ezen blog színvonalához. Magyarországon nem mindenki antiszemita.

   • Gyuri10 2015. május 18. hétfő - 13:18 #

    Attila,
    ne strapáld magad.Az én őseim között nem volt egyetlen egy sem,aki a szittya rablóbandához tartozott volna.Azt pedig,hogy Magyarországon nem mindenki antiszemita elfogadom.Ennek ellenére azt még vegyük figyelembe,hogy ha egy nép 70%-a szőke, mint mondjuk a svédek,akkor az egy szőke nép.Egyébként nem vagyok felhomályosítva a-felől, hogy te állapítod-e meg a lehárblog színvonalát.Amennyiben igen,én akkor is gyuri10 maradok.Az Anyatejjel zsidó értékrendet és cionista hazaszeretetet kaptam örökségül.Te mit kaptál?

   • Attila 2015. május 19. kedd - 11:00 #

    Szerintem hozzászólásod a zsidó értékrendbe nem fér bele. Pont abba nem. Üdv; Attila

 9. izraeli 2015. április 20. hétfő - 10:39 #

  Gyuri!
  A magyar zsidok miatt szomorkodom-akik nem merik elhagyni
  a husos fazekat.
  Az oregeket- meg csak ertem- de a fiatalok?
  Ugy latszik, felnek a mi haboruinktol.
  Nem ertik,hogy ma van-ami 1944-ben hianyzott- CAHAL.
  Udv :מרים

  • Gyuri10 2015. április 20. hétfő - 17:34 #

   מרים!
   Sajnos a “magyar”zsidók olyanok maradtak mint elődeink.Nem tudják átlépni a saját árnyékukat.A francia,maroccói,algeriai zsidók,bizony nem puhányok.A puhány(gyáva)zsidók megrendelésre kapják a náci-csürhét.
   Erre nem látok orvosságot.A szittya mocskoknál:(keleten) “nyugaton a helyzet változatlan”. Aki ezt nem látja?!…דמו בראשו

 10. izraeli 2015. május 3. vasárnap - 15:08 #

  Erdekes hozzaszolast olvastam egy Tuneziaban szuletett- kesobb
  Franciaorszagban es Lengyelorszagban is elt zsidotol.
  Nehany eve Izraelbe alijazott.
  Felvetett egy erdekes kerdest. Mi hatarozza meg izraeli mivoltunkat?
  Vajon a minden evi utazasok Auschwitzba- gyerekek es tulelok egyutt?
  A visszateres a zsidosaghoz? Hiszen- nem mindenki vallasos.
  Az europai es {altalaban} a galuti zsidosaggal szemben-
  szerintem – ez- “בדמייך חיי” – “A veredben fogsz elni” {Ezekiel 16}.

 11. flashgordonx 2015. május 12. kedd - 08:18 #

  Bocsánat de nincs túl misztifikálva ez a kérdés? Kivonulnak a zsidók? Rendben. Megtorpan a kultúra a kereskedelem és a turizmus? Elképzelhető. De utána kiképeznek rá másokat és megy az élet a maga kerékvágásában tovább.

  • Gyuri10 2015. május 17. vasárnap - 16:37 #

   Hogy a zsidók kivonulása után mi fog történni?Nem flashgordonxok fogják megmondani.Már csak azért sem,mert az iszlám “kutúra” vezérei nem kérdezik meg a Sabtáj Zwik véleményét arról,hogy mit szabad, vagy egyéb demokrácia-ügyben sem.Azon túl pedig kik lehetnének a kiképzők?
   A magyar Arany csapatból csak Kocsis,Puskás,Czibor “vonultak ki”!

   • flashgordonx 2015. július 16. csütörtök - 23:31 #

    Minden területnek meg vannak a maga szakértői. És a szakértőknek megvan a maguk ára. De az egész kérdés elméleti. Mint látjuk a húszas években is csak a fikció kategóriába tartozott ez a sokat emlegetett kivonulás sőt még a holokauszt után sem történt meg 100%-ban a közeljövőben sem fog.

 12. slaszlos 2015. június 25. csütörtök - 23:28 #

  Bonckés alatt szükséges analizálni az antiszemitizmust,mint világjelenséget és nem csak az európai mértékrendel. Az ADLGlobal felmérése alapján a megkérdezett 4 milliárdot a Föld minden részéröl ennek 26%,az az 1,09 milliárd vallotta be elöitéletét és fajgyülöletét a világ 14 millió zsidóságával szemben,amely a világ zsidóságának 7,2 % ( ! ). Micsoda aknamunkát végeznek továbbra az egyházak,államférfiak,politikusok,történészek stb.stb. a zsidótalanitás megoldásában.

  A statisztikai adatok szerint a magas értékü fajgyülöletet mutatnak az irákiak(92%)libanoniak(78%),Yemeniek(88%),örmények(58%),közelkelet és északafrikaik(74%),görögök(69%)…Ami az európai kontinenset illeti keleteurópa népei 34% mig nyugateurópa 24% mutat statisztikailag fajgyülöletet.Ebböl a lengyelek 45%,a szerbek 41%,magyarok 41%,románok 35%,ukrajnaiak 38%,oroszok 30%. Európa összlakóságának számadatában a 816 890 000 millió,mig a zsidósság száma 1,4 millió (0,17%) és ebböl legtöbb Magyarországon él 49 500 lélekszámmal…

  Mivel magyarázható ez a világjelenség anélkül,hogy a köztudott és médiákban jelzett sztereotipikus magyarázattal válaszoljunk erre. Egyszerüen nincs népcsoport a földkerekségben amely saját népcsoportján belül nem viselne gyülöletet saját véreivel szemben.

  Az Anyafarkas legendája szerint a két testvér Romulus és Remus úgyanabból a mellböl kapott anyatej ellenére,az egyik a másiknak lesz majd a gyilkosa.Azok a népek , a hozzánk közelálló európaiak a saját népcsoportjuk gyülöletében egymás iránt majd fajgyülöletüket a zsidóság ellen forditják a mindennapjaik gondjaiban és nehészségeiben akár a vallások tévhiteivel ,akár a szélsöséges nemzettudat elferditésekben szócsöveik álltal…A rasszizmus az helyhez kötött,mig az antiszemitizmus járványszerüen robban…

  Kétségtelen,hogy nekünk zsidóknak közös a getto traumás élményeiböl eredö társadalmi örökség mint a vallás és viselkedési formák mellett ,mig Izrael a nemzet identitása amelyel védettséget jelent a belsö és külsö ellenséggel szemben.Nekünk,annak a csekély 0,17% európai zsidóságnak ez azt jelenti,hogy helytállunk mindazok az öröklött értékek mellett amely kettös szülöföldi elkötelezettséggel a Szentföld és Európa továbbra jelent …Köszönöm,hogy megoszthatom ezeket a gondolatokat Önökkel…

  • leharisrael 2015. június 26. péntek - 10:26 #

   slaszlos! Köszönöm/köszönjük az értékes számadatokat még akkor is, ha azok ránk nézve elég elkeserítőek.

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: