Óvoda és terror…

6 Júl

A terrorizmus okainak kutatása sok-sok éve folyik, a világ óriási energiát fektet a témába. Újságírók csakúgy, mint akadémikusok komoly szakmai karriert építettek nyakatekert gazdasági-politikai magyarázatokra. 


Az egyik “tudós” csoport mindent gazdasági okokra vezet vissza. Azt állítják, hogy a terror egyetlen oka a kilátástalan nyomor. A szegényeket házhoz, autóhoz kell juttatni és minden megoldódik. (Számomra érthetetlen, hogy nyomorról beszélve miért a ház és az autó szerepel az első helyen, holott szerepelhetne – mint minden jólét alapja – a munka, a munkahely teremtés is!)

Fenti állításnak ellentmond, hogy a szeptember 11-ei merénylet elkövetői mind tehetős családból származtak, de az is hogy az európai merényletek elkövetői mind helybeliek voltak és nem szegény afgánok.

A másik csoport szerint a kegyetlen elnyomás, a szabadság utáni olthatatlan vágy ösztönzi a merénylőket “reménytelenségből” elkövetett merényletekre.

Hogy mennyiben vívja ki az áhított szabadságot  az a merénylő, aki fiatalokkal teli kávéházban robbantja fel magát, vagy mennyivel több reménnyel kecsegtet további élete külföldi újságírók torkának átvágása után?  Kérdések sorozatát veti fel.

Amennyiben igaznak fogadjuk el a “kutatók” állításait és továbbra is e gondolatsor mentén haladunk azt kellene látnunk, hogy a tibetiek, akik hosszú évtizedek óta szenednek a vaskezű kínai elnyomástól, vagy a zsidóknak, akiknek szinte egész történetük folyamán részük volt elnyomásban, népírtásban – mind, mind terroristákká kellett volna válniuk.

Nem így történt. Miért? A válasz egyszerű: Senki a világon nem születik terroristának! Vannak népek, akik türelemre és megértésre nevelik gyermekeiket, más népek ellenkezőleg, a terrorra és a gyilkolásra. Az ilyen irányú “nevelés” minél fiatalabb, azaz fogékonyabb korban kezdődik, annál biztosabban garantálja  a sikert, vagyis a terrorizmust, mint életcélt!

El kellene végre felejteni, hogy a terror oka a tartós megszállás! A baj gyökere, az uszítás!  Az alább következő képek a gázai, Iszlám Dzsihád üzemeltetésében lévő óvoda  évzáró “ünnepségén”  készültek és jól szemléltetik, hogy a terror “elsajátítható tudomány” – különösen ha ehhez az oktatási rendszer hathatós támogatást nyújt.



a bal oldali térkép a jelenlegi állapotot, a jobb oldali a felszabadított, “zsidómentes” Palesztinát mutatja, az alábbiakban a potenciális  terroristák


Sajnos, ma még csak elképzelni lehet azt az állapotot, amikor a világ vezetői a terror gyökereinek a felszámolására fordítják energiáikat és nem csak a felületen kapirgálnának, azt, hogy nem tárgyalgatnak a terror szervezetekkel, azt, hogy  komolyan követik a pénzbeli támogatás útját.

Mindaddig, amíg ez nem történik meg,  világszerte még sok-sok ártatlan ember fog az életével fizetni!!!

Képek forrása: Google

2012. július 6.

Reklámok

19 hozzászólás to “Óvoda és terror…”

 1. Györgyi Lott 2012. július 6. péntek - 18:10 #

  Nagyon érdekes téma a terrorizmus gyökereit vizsgálni. Magam is úgy érzem, hogy a nevelés mindenek felett döntő. Ami az iskolákban, családokban, televízióban folyik az hat a gyerekekre példaként. Rendszerint nem a gyökereknél ragadják meg a bajokat, ez a véleményem a kábítószerek esetében is. A jövőre nézve szeretnék derűlátóbb lenni, de nem sikerül.

  • leharisrael 2012. július 8. vasárnap - 08:25 #

   Minden, még az evőeszköz használata is függ a példát adóktól, legyen az szülő v. a családon kívüli egyéb közösség.

 2. Max Birca 2012. július 8. vasárnap - 15:54 #

  Bár alapvetően egyet értek veled, azt hiszem, hogy a te általad vázolt okok csak a valóság egy részét tükrözik. Az alap az emberi hozzáállás. Még egy átlagos, egyszerű hollywoodi film is erősíti ezeket az érzéseket, az üzenet az, hogy az igazságtalanség ellen harcolni kell minden áron, s a magányos hős megmenti a világot és az igazságot, közben nem kímélve semmit, hisz a gonoszok nem emberek. S azt pedig, hogy mi igazságtalanság és mi igazság és ki a gonosz mindenki a maga szempontjából nézi. Ráadásul a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a béke sehová sem fizet, s az erőszak kifizetődőbb.

  • leharisrael 2012. július 8. vasárnap - 17:25 #

   Úgy gondolom, hogy minél fiatalabb a gondjainkra bízott korosztály, annál nagyobb a felelősségünk a követendő példaadást tekintve. Azt hiszem, hogy ma azért már elég egyértelműen definiálva van a terror fogalma. Nem hiszem pl. hogy terrorista lenne az a kerekes székes, aki a a minap, talán még most is, a Hősök terén tüntet.

   • Max Birca 2012. július 8. vasárnap - 17:39 #

    Nyilván nem lehet terrorista az, aki nem folytat fegyveres harcot. De aki fegyveres harcot is folytat, az már simán terroristának számít ellenfele szempontjából…

   • leharisrael 2012. július 8. vasárnap - 18:51 #

    Biztos vannak ilyen általánosítások, én semmi többet nem akartam mondani, mint azt, hogy nagy a nevelők felelőssége.

    http://www.palwatch.org/main.aspx

 3. Max Birca 2012. július 8. vasárnap - 16:00 #

  Nem tárgyalgatni terroristákkal? Nos, itt a helyzet az – mint korábban vázoltam -, hogy a terrorista szónak nincs definíciója ez csak egy szitokszó a NEKEM NEM TETSZŐ fegyveres csoportokra.

  • Avi 2012. július 8. vasárnap - 20:41 #

   A terrorista civil lakosokra támad. A katona katonák ellen harcol. Ez a különbség a két fogalom között. A terroristákra nem vonatkoznak a genfi konvenciók és azonnali likvidálás jár nekik.
   Remélem érzed a különbséget?

  • Avi 2012. július 8. vasárnap - 20:51 #

   Kedves Lehar!
   Eltünt a hozzászólásom :(

   • leharisrael 2012. július 8. vasárnap - 20:53 #

    Avi, nem tűnt el, csak legnagyobb meglepetésemre spam-ként jelölte a gép. Csodálkoztam is, mert ez csak akkor szokott előfordulni, ha kettőnél több linket tartalmaz. De, minden jó, ha a vége jó!:))

 4. Max Birca 2012. július 8. vasárnap - 21:23 #

  Avi:

  “A terrorista civil lakosokra támad. A katona katonák ellen harcol. Ez a különbség a két fogalom között.”

  Bárcsak ilyen egyszerű lenne. De nem az. Alapvetően nem katona és nem-katona között van különbség, hiszen a katonának van jogi meghatározása. A probléma a nem-katonák között van: ki a szabadságharcos, ki a terrorista, ki a nem-reguláris haderő, stb.

  S igen, a katona is támad civil lakosokat, s a nem-katona is támad katonákat. Azaz ez alapján nem lehet őket különválasztani.

  “A terroristákra nem vonatkoznak a genfi konvenciók és azonnali likvidálás jár nekik.”

  Persze, csak az a gond ezzel, hogy ki a terrorista. A sikeres terroristából előbb-utóbb nem-reguláris hadviselő fél lesz, s akkor már vonatkoznak rá ezek az egyezmények.

 5. Jimbo 2012. július 9. hétfő - 10:45 #

  A terrorizmus következő elemeit érdemes kiemelni:

  1. az erőszak szándékos és módszeres használata, általában (közvetlenül vagy közvetetten) személyek ellen. A terroristák erőszakos eszközökkel (robbantással, fegyveres erőszakkal stb.) küzdenek céljaik megvalósításáért. Mivel a célok általában nem valósulhatnak meg azonnal (pl. a fennálló politikai rend megdöntése, egy nép függetlenségének megteremtése), a terroristák általában több erőszakos cselekményt is elkövetnek, előre megtervezett módon;

  2. félelem keltése. Az erőszak alkalmazásának célja a félelemkeltés. A közvélemény nyomása ugyanis – a terroristák elképzelése szerint – rá tudja venni a döntéshozókat a terroristák számára fontos lépések megtételére;

  3. ideológiai-politikai háttér. A legtöbb elemző egyetért abban, hogy a terroristák cselekményeik igazolásául valamilyen eszmét vagy gondolatrendszert, illetve valamilyen politikai célt neveznek meg, amelytől azt is várják, hogy a közvélemény vagy legalábbis egy része támogatni fogja. Ilyen eszmékre hivatkoznak a vallási vagy például egy nemzet felszabadítására és egyesítésére törekvő terroristák.

  Összefoglalva: a terrorizmus a szakirodalomban általában elfogadott körülírások alapján erőszak módszeres alkalmazása abból a célból, hogy félelemkeltés segítségével társadalmi-politikai célokat valósítsanak meg. Az olyan fogalmak persze, mint „erőszak”, „félelem” megint pontosabb meghatározást kívánnának. Azok a próbálkozások, amelyek a terrorizmus jogilag egységes meghatározását adnák, általában nem is így közelítik meg a kérdést. A legtöbb esetben felsorolják azokat a cselekményeket, amelyek a terrorizmus körébe sorolhatók. Az 1960-as, 70-es években például a repülőgép-eltérítések száma megnőtt, és az ENSZ keretében több egyezmény is született, amely az ilyen cselekményeket terrorista akciókként kezeli. A 2001 decemberében az Európai Tanács által elfogadott közös álláspont megkülönbözteti a terrorista célkitűzéseket és a terroristák által elkövetett köztörvényes bűncselekményeket. Az előbbiek közé tartozik a lakosság megfélemlítése (látható, hogy a félelem fogalmát itt sem tudták megkerülni); a fennálló társadalmi-gazdasági rend megdöntésére

  irányuló törekvés; a kormány kényszerítése valami megtételére vagy meg nem tételére. Ennek érdekében követnek el a terroristák köztörvényes bűncselekményeket, mint pl. emberek életének vagy testi épségének a veszélyeztetése, közveszély okozása, járművek eltérítése, alapvető szolgáltatások (víz, áram) akadályozása stb. Fontos, hogy az előbbiekkel való fenyegetés is terrorista cselekménynek minősül. Ezt a felsorolást a magyar büntetőtörvénykönyvbe is átemelték.[1]

  Napjainkban azonban az új típusú terrorista szervezetek jelentek meg. Ez természetesen nem könnyíti meg egy egységes definíció megalkotását, a fenti körülírás azonban ezekre a szervezetekre is alkalmazható. A továbbiakban érdemes megismerni ezen új típusú terrorszervezetek jellemzőit, és azt, hogy miben mások ezek, mint a megelőző korok hasonló csoportjai.

  Forrás: http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=corvinak&module_id=4&cid=32

  A harcoló embereknek/kombattánsok/ a hadijog nemzetközi szabályai alapján, meg kell különböztetni magukat a civil lakosságtól. Ez lehet egyenruha, jól látható jelzés. Ezenfelül, a fegyvereiket nyíltan kell viselniük. Akkor is amikor a célpontjukat megközelítik.
  Tehát, öngyilkos merénylő ebből a körből kizárva.

  • leharisrael 2012. július 9. hétfő - 11:03 #

   Köszönöm az értékes kiegészítést!:)

   • Jimbo 2012. július 9. hétfő - 12:31 #

    Nagyon szívesen :)
    Egyébként a hadviselés szabályait nagyon jól összefoglalja Kovács Péter Nemzetközi közjog c. könyve. Ez már több kiadást is megélt. Ez alapján jól látható, hogy ki számít hadviselő félnek, és ki bűnözőnek.

   • leharisrael 2012. július 9. hétfő - 12:33 #

    :)) Megnézem, még hasznos lehet.

 6. Max Birca 2012. július 9. hétfő - 13:29 #

  Jimbo:

  Nekem is egyik kedvenc könyvem a Kovács alkotmánybíró idézett műve. A gond az, hogy nincsenek tiszta kategóriák. A reguláris hadviselő fél ugyanis jellemzően, legalábbis nagyon sokszor terroristaként kezdi. A jog nem tud mit kezdene a jogon kívüli politikai ügyekkel. A partizán nem más, mint sikeres terrorista, aki képes lett reguláris erővé szergveznie magát, Egyszer leírtam ezt valakinél – nem Leharnál – a NolBlog-on, tervezem megírni most saját bejegyzésként WP-n, részletesebben is. Rájöttem: a kommentelés azért nem jó, mert elvesztem a fonalat. Éppen tegnap akartam valamit megírni, s tudtam, hogy már egyszer megírtam kommentben valahol, de képtelen voltam megtalálni… Igazi röhej, amikor az ember képtelen megtalálni saját szövegét… :-)

 7. gondolkodo 2012. július 10. kedd - 14:35 #

  Nézetem szerint a terrorizmus ideg- és gazdasági hadviselés.
  Igaz, ártatlan emberek véres áldozatával jár, de tán nem is ez a fő cél, hogy pár tíz/száz/ezer ember halálát okozzák, hanem az az állandó félelem, ami ennek következménye. Csoportokat, országokat félelemben tartani, félelmük leküzdésére komoly anyagi áldozatok hozásába belehajszolni.
  Gondoljunk arra, hogy a mosdóban felejtett mobiltelefon pánikot okoz és kényszerleszállásra késztet egy (nem kis) repülőt; gondoljunk arra, mi mnden másra lehetne költeni a repterek biztonsági berendezésének fejlesztésére fordított összegeket!
  Szerintem a terror a terroristák fejében van.
  Másrészt, mint sokminden, ez is nézőpont kérdése: te vagy a terrorista, mert ellenkezel elfogadni az én egyedül igaz elveimet!

 8. Ricsi 2012. július 12. csütörtök - 21:58 #

  Szia! Tényleg nem olvastalak, az én cikkemet két ynetes anyagból gyúrtam össze. Mentségemre szolgáljon, hogy végre van munkám, három napja már, hogy a Kossuthnak fordítok, és ez nagyon kellett, sőt, fog kelleni kinn Erecben is…

  • leharisrael 2012. július 13. péntek - 09:06 #

   :)) Vicc volt. A jó híreknek örülök!:))

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: