Illegális bevándorlók

3 dec

Rövid újsághír: Ez év november hónapjában 2.676 illegális bevándorló lépett Egyiptomon keresztül Izrael területére. Havi átlagot tekintve, 2006 óta ez volt a legmagasabb szám, amivel az év eleje óta a Szináj-on át, illegálisan az országba érkezők száma elérte a 13.581-et. Számuk jelenleg 48.000 főre tehető.

A jelenség orvoslására nincs más megoldás, mint az izraeli-egyiptomi határon már korábban megkezdett – 230 km hosszú –  kerítés mielőbbi megépítése, mely a napi 700 méternyi új szakasz felhúzása mellett a jövő év végéig csak 100 km-es szakaszon nyújt védelmet.

Közel egy éve az alábbiakat írtam ezzel kapcsolatban:

A népmesék világából ismerjük a harmadik, a legkisebb fiú esetét, aki az apai örökségből kimaradva, vagy éppen arról lemondva – de mindenképpen anyagi okok miatt – vállára veszi tarisznyáját, világgá megy szerencsét próbálni.
Vagy ott vannak a régi iparosok. Az élet természetes rendjéhez tartozott,  hogy segédlevéllel a zsebben, vagy friss mestervizsgával a fiatal elindult világot látni, ellesni a szakma nagyjainak mesterfogásait.
Némi túlzással azt lehet mondani, hogy ők voltak az első idegen munkavállalók.

A 19. század nagy gazdasági válsága tömegeket késztetett lakóhelyük elhagyására, idegen országban, akár más földrészen keresve a boldogulást.

A térképről leolvasható, hogy a kiindulási pont Európa, a célállomás első helyén Amerika áll 18 millió munkát keresővel, majd Kanada és Brazília (9-9 millió), Argentína (5 millió), Ausztrália (4 millió), Dél-Afrika (3 millió) és utolsó helyen (2 millió) a Karib szigetek.

Úgy gondolom, hogy a 70 millió ember között akadt szép számmal olyan is, akire mai fogalmaink szerint az “illegális” jelzőt használjuk.

Lépjünk át napjainkba.
A világ ismét  úton van. Köszönhető ez annak,  hogy a  modern technika korában a kétkezi munka leértékelődött, bizonyos területeken fölöslegessé vált, másrészt a szabadon átjárható országhatárok lehetővé teszik, hogy a jól képzett szakemberek, felsőfokú végzettségűek ott vállaljanak munkát, ahol számításukat legjobban megtalálni vélik.
A legálisan munkát vállalók fogadását minden ország a szükségletei szerint szabályozza, többnyire egy-egy konkrét projektre, meghatározott időre  szerződtet munkavállalókat.

Mivel postom témája nem a legális munkavállalás, nézzük a sokkal problematikusabb illegális bevándorlást, ami – mint arról a világhálón szörfözve tapasztalom – nem csak Izraelnek okoz szinte megoldhatatlan problémát. A jelenséggel találkozom a fejlett nyugati országok mindegyikénél éppúgy, mint Amerikában.
Legjobb tudomásom szerint Olaszország és általában a déli EU államok telítettek illegális bevándorlókkal. Az USA-ban 11-12  millió körülire becsülik az engedély nélkül ott tartózkodók számát. Hogy ezt a folyamatot megállítsák, tavaly mintegy 600 millió dollárt költöttek a mexikói határ biztonsági megerősítésére, ugyanakkor az utóbbi két évben közel 400.000 illegális bevándorlót utasítottak ki az országból, akiknek több mint a fele valamilyen bűncselekmény miatt már el volt ítélve.

Lehetne folytatni a sort, de inkább áttérek hazai vizekre.
A magyar hírközlő szervek is tudósítottak arról, hogy Izrael átfogó rendezésre készül az illegális bevándorlás megállítása érdekében és ezért az egyetlen szabadon átjárható területen, a Szinájon védő kerítés építésébe kezdett.

Mivel több európai országban is felmerült a muzulmán bevándorlókkal szembeni előítélet, félelem, de legalább is idegenkedés egy más, kevésbé ismert  kultúra aránytalan térnyerése, vallási szokások oly mérvű meghonosításával szemben, ami már az őslakosság érdekeit sérti, erre most nem térnék ki. Sokkal inkább foglalkoztat az illegálisan beszivárgók hozadéka, de mondhatnám azt is – hordaléka.

Nézzük kicsit részletesebben, miért is akar Izrael gátat szabni az illegális bevándorlásnak:

Az elmúlt évek során az illegálisan az országban  tartózkodók száma elérte a 35.000-et. Ez a szám nem mondja azt, hogy mindannyian a hatóság megkerülésével érkeztek az országba. Többségük eredetileg legális munkavállási engedély birtokában célfeladat ellátására érkezett, majd a szerződés lejártakor itt tartózkodását önkényesen meghosszabbította. (Nem túl régi esemény, hogy az illegálisan itt tatrózkodó, volt legális munkavállalókat az állam kiutasította az országból. Mivel ez az időközben született gyermekeket is érintette, nem maradt el az általános felháborodás úgy a külföld, mint egyes izraeli körök részéről. Ahányan a témában megszólaltak, annyi megközelítést lehetett hallani. Abban mindannyian egyetértettek, hogy a felnőttektől meg kell válni – egyszerűen gazdasági okok miatt. A gyerekek kérdése  már megosztotta a társadalmat. A maradásukért kardoskodók kizárólag érzelmi oldalról közelítettek a témához, ugyanakkor figyelmen kívül hagyták a nevelésükkel-tanításukkal, majdani munkábaállásukkal kapcsolatosan az államra, vagyis az adófizetőkre háruló terheket. Az igazsághoz tartozik, hogy az érintett gyerekek már itt születtek, itt jártak gyermek-közösségbe, iskolába, többségük nem is beszélte szülei anyanyelvét.)

De kanyarodjunk vissza az eredeti témához.
Ez év októberében az illegális beszivárgók száma  1.300-zal nőtt, november rekordott döntött a maga 1.940, illegálisan izraeli területre lépők számával. Voltak napok, mikor határőrizeti szerveinknek komoly erőpróbát jelentett az egyszerre több száz betolakodó megállítása.
És ez  a szám napról-napra növekszik, hiszen Kairóban és környékén mintegy 2-3 millióra teszik azon menekültek számát, akik arra várnak, hogy bejussanak Izraelbe. Többségük Eritreából, Szudánból és Etiópiából érkezik.

Az alábbiakban  a 2009. évben a Szinájon át illegálisan hazánkba érkezők számát és anyaországát tüntetem  fel: Csád:91, Eritrea:3619, Etiópia: 423, Ghána: 456, Guinea: 98, Elefántcsontpart: 324, Mali: 28, Niger: 20, Nigéria: 221, Szomália: 54, Szudán: 1088.

Összesen: 6103                                                              

Jelenleg Tel-Avivban 16.000,  Eilaton 5.500 fő (15%-a az eredeti lakosságnak) az illegális beszivárgók száma,  ezen kívül Aradot  és Ashdodot tekintik célállomásnak.

Annak ellenére, hogy az állam több évvel ez előtt bevezette az illegális munkaerőt foglalkoztatók szigorú büntetését, még mindig előfordul, hogy a munkaadó, az alacsonyabb bér – nagyobb haszon elvét vallva a törvényt megkerülve “alkalmi” munkát biztosít a nála jelentkezőknek.

Az ily módon alkalmazottak – emberileg bármennyire is érthető a helyzetük –  a munkaerő piac felborulásához vezetnek, a szegénység növekedését eredményezik. Lenyomják a béreket, ami az összlakosságra vonatkoztatva, teljes munkaidővel számolva, a foglalkoztatottak 14%-ánál minimálbért jelent.
Az illegálisan betelepülők fő áldozatai elsősorban az arab népesség és az ugyancsak alulképzett etióp bevándorlók.

Amikor az emberi jogokért, a humánus eljárásért síkra szálló aktivisták védelmükről biztosítják a többségében valóban szerencsétlen gazdasági menekülteket, csak az embert látják, aki védelemre szorul. Ugyanakkor – tapasztalataim szerint – nem veszik számításba, hogy ez a célországnak, illetve a célország lakosságának milyen anyagi megterhelést, sok esetben erkölcsi romlást (drog és prostitúció) jelent.
Izraelben, az illegális bevándorlókra fordított állami kiadások elérték az évi 100 millió shekelt és ez az összeg minden új jövevénnyel csak emelkedik.

Addig, amíg az idegen munkavállalók egészségügyi ellátása biztosított, családok esetében jogosultak részbeni gyermeknevelési-oktatási támogatásra, több közösségben szerveznek számukra “szituációs” foglalkozásokat, ahol  az izraeli közösségbe való beilleszkedés, az esetlegesen fellépő negatív megkülönböztetés kivédése a téma…

Az illegálisan itt tartózkodók kiesnek ebből a körből. Saját érdekük, a “túlélés” követelménye, hogy lehetőleg ne találkozzanak a hatósággal, ugyanakkor előbb-utób sor kerül erre, hiszen a mindennapi betevőért  küzdve olyan deviáns magatartást tanusítanak, amit sem az egyes emberek, közösségek, sem az állam nem nézhet el anélkül, hogy saját állampolgárai érdekeit ne sértené. Sajnálatos, hogy a nagyvárosokban, legfőképp Tel-Aviv déli részén ezek az emberek csoportokba verődve, gyakorlatilag az utcán élve randalíroznak, nagy számban található köztük drog fogyasztó, ami drogot meg is kell szerezni! Az utóbbi időben nem ritka az olyan rendőrségi hír, ami arról tudósít, hogy egy egyszerű felszólítás: Adj cigit! – súlyos testi sértéssel, akár halállal végződött.

Úgy gondolom, hogy a társadalom joggal reklamálja a hatóságoknál a helyzet normalizálását, viszont az elzárásuk csak részleges és átmeneti megoldás. Az állam feladata kialakítani egy olyan szabályozást, ami a meglévő bajok orvoslása mellett és főleg helyett, a megelőzésre koncentrál.

Illegális bevándorlók tüntetése (Wikipedia CC)

A sok rosszban annyi a pozitívum,  hogy Izrael az ENSZ jóváhagyásával és támogatásával menekült tábort épít a Negevben, ahol azok az illegális bevándorlók nyernek elhelyezést, akik túlélték az egyiptomi határőrök “agyaggalamb lövészetét”.
Itt említem meg, hogy a szináji beduinok egy komplett rablóbanda, a csempészés nagymesterei. Egy viszonylag kis számú közösség relatíve jól él a ma már nem számottevő fegyver, ugyanakkor kiemelkedő volumenű kábítószer- és prostituált csempészetből.

Beható vizsgálat után lehetőség van a menekült státusz elnyerésére, ez azonban csak azokat érinti, akiknek élete a származási országban veszélyben van és megfelelnek az ENSZ kritériumainak.
Gazdasági menekültekre ez a rendelkezés nem vonatkozik.

Végezetül egy eddig példa nélküli esetről:

Az eritreai – többségében illegális – bevándorlók szervezetten kívánnak fellépni a szigorító kormány intézkedésekkel szemben.
Hallgassunk bele az ezt előkészítendő találkozón elhangzottakba:

“Nekünk is vannak jogaink!…Fél éve nem tudok munkát találni, a helyzet napról-napra nehezebb…Hiába segítjük egymást a közösségen belül, ha egyre kevesebben tudunk munkát kapni…Egyszobás apartmanban élünk 13-an, de már ezt sem tudjuk fizetni…Hazánkból veszély elől menekültünk és azért jöttünk ide, mert tudtuk, hogy Izrael demokratikus állam, ahol védelmet találunk…Most pedig szörnyű állapotok között, borzalmas szegénységben élünk…Szegénységünk vezet a mindenféle negatív jelenségekhez, u.m. erőszak, alkoholizmus,  házasságon kívüli szülések.”

Jogi képviselőjük, aki vízumot akar kiverekedni számukra, azzal érvel, hogy: “Olyan emberekről van szó, akik hazájukból betegen menekültek, itt dolgozni már nem tudnak. Kétségbe esettek, csalódottak. Sokan közülük az utcán élnek, nem jutnak még minimális orvosi ellátáshoz sem.”

Orvosi felmérés szerint: “Az utolsó hónapban Eritreából érkezett menekültek 42%-a orvosi ellátást-gondozást igényel. Ez az arány októberben 38, szeptemberben 29% volt.

Tény, hogy minden jóérzésű ember szíve elszorul, amikor olyan kijelentést hall, hogy: Még mindig jobb otthon meghalni, mint izraeli börtönben élni.
De! Kérdezem, a mai világban, a munkalehetőségek korlátozott volta és az ezzel járó folyamatos elszegényedés következtében – melyhez szorosan kapcsolódik a prostitúció, a drog – hol húzható meg a határ, amikor azt mondjuk, eddig és ne tovább?!

2010. decmber 18.

23 hozzászólás to “Illegális bevándorlók”

 1. Avi 2011. december 4. vasárnap - 11:31 #

  Nehéz és kemény problémát vetettél fel. Azért az emberségen túl Izrael biztonsági érdekeit is figyelembe kellene venni a probléma megoldásakor. A rengeteg menekülttel együtt beszivároghatnak a terroristák is. Elég probléma lehet az illetékeseknek kiszűrni a legális és turista forgalom keretében bejövőket. Részemről az amerikai módszert tartom célravezetőnek, hogy a lebukottakat küldjék tovább vagy amennyiben lehetséges vissza saját országaikba. Elég körülnézni a világban (Franciaország, Anglia stb.) mire vezet úgy biztonsági mint szociális szempontok szerint is a túlzott liberalizmus. Akkor amikor Izrael egyre fenyegetettebb helyzetben van egyébként is akkor nem kellene még fokozni a veszélyt az illegális bevándorlók által.

  • leharisrael 2011. december 4. vasárnap - 12:26 #

   Több szempontból is bonyolult kérdés és mint írtam, nem csak Izraelt érinti.
   Nem hiszem, hogy hosszú távon kifizetődő “halat” adni az elesetteknek, inkább meg kéne már tanítani őket a halfogás mesterségére. Izraelnek vannak ilyen irányú törekvései, kérdés, hogy a fogadó ország hogyan viszonyul ehhez.

 2. amiegold 2011. december 4. vasárnap - 14:12 #

  Nem Negevben működik nukleáris kutató telep? nem veszélyes ott menekült tábort létesiteni?

  • leharisrael 2011. december 4. vasárnap - 14:24 #

   A “menekült tábor” (eleve helyes lett volna idézőjelet használnom) nem hosszú távú emberi használatra lett kialakítva. Aki nem látta ezeket a menekülteket, el sem tudja képzelni, milyen állapotban érkeznek. Aki egyáltalán érkezik és nem lövik le korábban az egyiptomi határőrök.:( Többségük amikor meggyőződik arról, hogy izraeli területen van, egyszerűen leül és várja a határőrizeti szervek érkezését, akik autóikban elsősorban vizet és élelmiszert szállítanak. A táborban pedig orvosok, egészségügyi személyzet várja őket, hogy elsődleges orvosi ellátásban részsüljenek. Ezen sorok írása közben rájöttem, hogy helyesebb lett volna az elsősegély nyújtó hely megjelölés.

 3. evalajos 2011. december 7. szerda - 21:22 #

  Csak olvastalak …***

 4. izomagyu 2011. december 10. szombat - 18:10 #

  hamarosan megindul a magyar menekültáradat, ha ez így folytatódik itthon

  • leharisrael 2011. december 10. szombat - 18:26 #

   Drága Izom! Lehet. A tapasztalat viszont az mutatja, hogy amikor már egyetlen magyar sem lesz Magyarországon, a zsidók még mindig ott lesznek és egymást fogják biztosítani, hogy “ilyen velünk nem történhet”. Ugye ismerős?

 5. asher alexander 2011. december 16. péntek - 13:23 #

  nem tul reg jartam lent Netanya-ban es lattam-hallottam erosen zsidozo magyarokat,akikrol kiderult feketen dolgoznak ott!!
  -hat mar eddig is elert a jobbikos metely!!

  • leharisrael 2011. december 16. péntek - 13:32 #

   Hasonlóval magam is találkoztam, igaz, van annak vagy 15 éve.:(

  • Mirjam 2011. december 17. szombat - 12:27 #

   Ilyenkor nincs semmi teendő? Menjenek haza!

   • asher alexander 2011. december 17. szombat - 23:50 #

    a “haza” menetel elott tegyenek csak egy kis latogatast-(a zsidozas miatt)-a Yerichoi “szabadidokozpontban”(fegyhaz),aztan lehetoleg veglegesen kitiltani mindet!!!

   • leharisrael 2011. december 18. vasárnap - 06:58 #

    Asher Alexander!
    Nem, ne tegyenek sehol látogatást, viszont – mivel köztük nincs “fekete” munkavállaló – vegyék elő az őket behozó, foglalkoztató egyéneket, szervezeteket is. Szigorítsák a munkavállalói, munkaközvetítői rendeleteket.

 6. Avi 2012. január 4. szerda - 16:52 #

  Kedves Lehar!
  Valahol már írtam neked a családunk Aliyával kapcsolatos problémáiról. Mindenféle temetői igazolásokat stb kértek az unokaöcsémtől az Aliyához. Most egy picit tovább nyúlik ez a tészta mert kérték, hogy igazoljuk annak idején mennyibe kerültek a hamvasztásos temetések és mennyibe kerültek volna ha koporsós lett volna! Azt hiszem itt szakadt el a cérna nálam és egy “kedves ” hangú emailban küldtem nekik ezt a linket.
  http://judaizmus.blogspot.com/2011/12/dagad-temet-o-botranyzsidok-zsidokat.html
  Hozzátéve, hogy akit Tel Avivban az érdekel hogy a mi családunkban hogyan és mennyiért temettük el anyáinkat az inkább ezzel foglalkozzon és meg is kapja rá a választ.
  Huh most nagyon mérges vagyok :(

  • leharisrael 2012. január 4. szerda - 18:45 #

   Avi,
   azt hiszem én is hasonlóan cselekedtem volna, annál is inkább, mert arra a kérdésre, hogy mennyibe került egy temetés mondjuk a ’70-es évek végén, ’80-as évek elején – bizony nem tudnék válaszolni. Van ember, aki hosszú távon megőriz ilyen papírokat?
   Egyébként jól tetted, hogy belinkelted ezt az írást, nem árt ha minél szélesebb körben tudják!

   • Avi 2012. január 4. szerda - 21:24 #

    Azt mondta az illető hölgy a Szochnutnál, hogy Tel Avivból kérték a papírokat mire én mondtam, hogy akkor küldje át oda is a linket, hogy tudják Magyarországon miként mennek a temetések.

   • leharisrael 2012. január 5. csütörtök - 07:39 #

    Avi,
    én már nagyon régen nem vagyok járatos a Szochnut ügyeiben, (nálunk megszűnt a merkaz klita) de egyre hajmeresztőbb dolgokat hallok. Nézz bele a linkbe. A Keres-Kínál rovatban Ágnes kér tanácsot, az ő ügyét sem értem.:(
    http://myisrael.info/?page_id=2872

    Egyetlen dolog, amit elképzelhetőnek tartok, hogy az orosz alija miatt ráléptek a Szochnut kisujjára.

 7. Avi 2012. január 5. csütörtök - 11:14 #

  Igen azt mondta nekem is az ügyintéző mikor kérdeztem, hogy a sok orosz, hamis papírokkal miképp kaphatta meg az állampolgárságot? Ezért van a szigorítás. Viszont a családunkból már hárman vagyunk állampolgárok több mint 10 éve, akkor nem értem mi ez a nagy szőrözés?

  • leharisrael 2012. január 5. csütörtök - 18:47 #

   Hoppá, van egy kis bibi! Az orosz alija is az ő “kutyájuk kölyke”. Dolgozik a bürokrácia, ahelyett, hogy tényleg egyedi, személyre szabott ügyintézés lenne.
   Sok türelmet Neked!

   • Avi 2012. január 13. péntek - 18:48 #

    Na képzeld most szólt az unokaöcsém, hogy megkapta az Aliyah engedélyt :))
    Úgy látszik eredményes volt a “kekec”kedésem :)) Egyébként a Szochnutos ügyintéző is nagyon korrekt volt.

   • leharisrael 2012. január 14. szombat - 20:19 #

    Ez egy jó hír!:))

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: